29.11.2017 | 12:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Česká technologická platforma pro zemědělství

V září loňského roku byla Ministerstvem zemědělství uznána Česká technologická platforma pro zemědělství (ČTPZ). Účelem této platformy je šíření nejnovějších poznatků vědy a výzkumu, sdílení a využívání odborných informací a posílení komunikace mezi podnikatelskou sférou a akademickým sektorem cestou principů veřejně-soukromého partnerství, naplnění potřeb zemědělských podnikatelů v České republice a navazujícího zpracovatelského průmyslu. Odpovědným koordinátorem platformy je Zemědělský svaz České republiky, jejími členy jsou vzdělávací a výzkumné instituce, mezi jinými i Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.

Hlavními cíli ČTPZ je zejména podporovat transfer inovací a výsledků vědy a výzkumu do zemědělské praxe, udržitelnost, úspěšnost a konkurenceschopnost českého zemědělství, poskytovat oporu regulaci a podporovat vytváření politiky na národní i regionální úrovni, rozšiřovat schopnost českého zemědělství vytvářet a využívat tržní segmenty, které jsou méně citlivé na cenovou konkurenci, vytvářet u spotřebitelů větší důvěru v zemědělskou prvovýrobu především zkvalitňováním výroby a následně kvalitními potravinami, významně propagovat a podporovat snižování nákladů na výrobu zemědělských prvovýrobků a dalšího zpracování přispívajícího ke zlepšení zdraví populace, pořádat diskusní setkání s cílem dosáhnout společné vize ČTPZ mezi širokou škálou zainteresovaných stran ze zemědělského sektoru a souvisejících odvětví.

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. (VÚŽV) je součástí pracovní skupiny v rámci priority 1 – Živočišná produkce. Aktuální směry výzkumu jsou:

Genetika a šlechtění hospodářských zvířat - navržení nových postupů při šlechtění základních druhů hospodářských zvířat s využitím nově získávaných informací molekulární genetiky a na základě výpočtu relativních ekonomických vah jednotlivých znaků.

Výživa hospodářských zvířat - navržení inovativních postupů vedoucích ke zlepšení kvality a bezpečnosti potravin živočišného původu, nových výživářských metod, které přispějí ke zlepšení výživy dojnic, ke zkvalitnění produkce mléka, zlepšení fyziologických parametrů a ekonomiky chovu skotu a inovace metodiky výroby siláží na základě nových poznatků o faktorech ovlivňujících fermentační proces.

Technologie a systémy chovu, ekonomika a welfare hospodářských zvířat - výzkumné aktivity reagují na aktuální problémy v chovu skotu, zejména v oblasti zdravotního stavu dojnic v intenzivních produkčních systémech a jeho dopadu na mléčnou užitkovost, zpřesnění vztahů mezi výrobními ukazateli a ekonomickými výsledky výroby mléka v podmínkách společné zemědělské politiky EU, analýzu chovatelských a technologických postupů vedoucí ke zlepšení kvalitativních parametrů hovězího i jiných druhů mas, řešení aktuálních problémů chovu prasat a to ne pouze modelově nebo odděleně od reality provozu, ale jako součást produkčního systému včetně objasnění důležitých vazeb, výzkum v oblasti tvorby a hodnocení chovného prostředí hospodářských zvířat - přispěje ke zlepšení pohody chovaných zvířata a zvýšení jejich produkčního potenciálu a výzkum v oblasti etologie a welfare intenzivně chovaných hospodářských zvířat, upřesnění dalšího vývoje technologií ve směru zlepšeného welfare ve shodě s očekávaným vývojem v EU, rozšíření používání evropsky uznávaného vědecky podloženého způsobu hodnocení welfare (systém Welfare Quality).*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down