22.06.2024 | 09:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Chov dojeného skotu a produkce mléka v období členství ČR v Evropské unii

Cílem tohoto příspěvku je shrnout vývoj a dopad našeho členství v Evropské unii na oblast chovu dojeného skotu a výroby mléka.

Vstup České republiky do EU se do českého zemědělství promítl v celé řadě změn. Zcela se proměnila dotační politika a způsob regulace trhu. Sektor chovu dojeného skotu a výroby mléka lze v době našeho členství charakterizovat poklesem stavů dojených krav, který však byl kompenzován výrazným nárůstem mléčné užitkovosti. V důsledku toho se zvýšila i celková tuzemská výroba mléka a současně s ní i míra soběstačnosti, což znamená příležitost pro ekonomicky výhodný export. Vzhledem k nestabilnímu vývoji na trhu s mlékem, kolísání výkupních cen a významném růstu vstupních nákladů byly dotace ve většině let nutné pro zajištění přiměřené ziskovosti chovatelů. Budoucí vývoj v oblasti chovu dojeného skotu bude v EU zřejmě ovlivňován klimatickou změnou a aktivitami vynakládanými ve snaze o její tlumení, tlaky na další zlepšení zdraví a welfare chovaných zvířat, ale také stále vyšším využíváním moderních metod precizního zemědělství.

Letos 1. května 2024 uplynulo 20 let od vstupu ČR do EU. Na samém počátku dnešní Unie stála dohoda šesti zemí západní Evropy o společném řízení těžby uhlí a výroby oceli uzavřená v roce 1951. Na ni navázal vznik Evropského hospodářského společenství v roce 1958 a postupem času se EU formovala až do své současné podoby. Unie se postupně rozšiřovala o další členské země, přičemž k zatím k největšímu rozšíření došlo v roce 2004, kdy se spolu s dalšími 9 státy zejména ze střední Evropy stala členem i ČR. Tato událost odstartovala řadu zásadních změn v českém hospodářství i celé společnosti. Jednou z významných politik EU je od roku 1962 také Společná zemědělská politika (SZP), která si klade za cíl mimo jiné zabezpečit stabilní dodávky potravin, zaručit přiměřené příjmy zemědělcům, chránit životní prostředí a udržovat rozvoj venkovských oblastí. Připojení k SZP mělo na rozvoj českého zemědělství dalekosáhlý vliv. Jaký byl dopad našeho členství v EU na oblast chovu dojeného skotu a výroby mléka?

Seznam použité literatury je k dispozici u autorů článku.

Článek byl zpracován v rámci řešení projektu MZE-RO0723.

Ing. Jan Syrůček, Ph.D., 1

Ing. Jiří Burdych, MBA, 1,2

Ing. Luděk Bartoň, Ph.D. 1

1Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.,

2VVS Verměřovice, s. r. o.

Více najdete v článku autorů v Našem chovu 7/2024.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down