Chov hus na Novohradsku v běžném režimu

Ve šlechtitelském chovu hus společnosti Rybářství Nové Hrady na Českobudějovicku přechází k běžnému provozu. K ukončení mimořádných veterinárních opatření přistoupila Státní veterinární správy po tom, co úřední veterinární lékaři revakcinovali zhruba 800 hus proti ptačí chřipce a následné vyšetření v referenční laboratoři Státního veterinárního ústavu Praha vyloučilo v odebraných vzorcích vysoce patogenní ptačí chřipku.

V jediném šlechtitelském chovu hus s padesátiletou tradicí se ptačí chřipka potvrdila loni v listopadu. Z celkového počtu pěti tisíc hus musela SVS postupně utratit více než čtyři tisíce ptáků. Na základě dohody s chovatelem se vyselektovalo 818 husí z několika linií, které byly po individuálním vyšetření negativní a na základě výjimky evropské legislativy se vakcinovaly.

Podle vypracovaného vakcinačního plánu se přistoupilo k nouzové vakcinaci ve dvou dávkách na hospodářstvích v Byňově a v Údolí u Nových Hradů. Jejím záměrem bylo snížit riziko přenosu infekce, ochránit ptáky před těžkým klinickým průběhem a snížit množství vylučovaného viru při onemocnění. 

Podruhé se husy v uvedeném chovu vakcinovaly 18. března. Veterinárními inspektory odebrané vzorky (kloakální výtěry) byly zaslané k vyšetření do Státního veterinárního ústavu, který 31. března informoval o negativním výsledku vyšetření na ptačí chřipku. Ode dneška tak Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj ukončuje mimořádná veterinární opatření vyhlášená k oběma ohniskům na Novohradsku. Husy se tak mohou nejen vypustit do venkovních výběhů, ale lze je také přemísťovat z chovu do chovu.

Ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád považuje provedení nouzové vakcinace za jednoznačný úspěch vzhledem k tomu, že se jedná o geneticky významný a jediný šlechtitelský chov českých hus v České republice. Právě proto SVS využila možnosti udělit chovu výjimku a souhlasila s nouzovou vakcinací, aby se zamezilo opakovanému zavlečení nákazy do chovu.

Plošná vakcinace drůbeže proti ptačí chřipce je v EU obecně zakázána. Legislativa umožňuje udělení výjimky jen v odůvodněných případech, mezi něž patří například genetické rezervy. Vakcinace proti ptačí chřipce je komplikovaná  jednak kvůli variabilitě viru, která může mít vliv na účinnost vakcíny, ale také z důvodu ovlivnění systému sledování ptačí chřipky, protože nelze odlišit postvakcinační a postinfekční protilátky.*

Padesátiletá tradice
Housata
Dostat se na původní početní stavy bude chovatelům chvilku trvat
Jedno z rodičovských hejn
Ve šlechtitelském chovu je pobyt ptáků ve výběhu nezbytný

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down