13.09.2021 | 09:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Další inovace na SPACE 2021‎

Ve francouzském městě Rennes se bude konat veletrh SPACE 2021. Bude k vidění mnoho inovovaných výrobků. ‎Patnáct inovací souvisí s produkcí mléka a chovem dojnic.
Jednu hvězdičku hvězdičku získalo ve skupině podpory chovu dojnic dvanáct inovovaných produktů.

Ochrana siláži proti fumonisinům‎

‎V roce 2020 bylo z téměř 6000 vzorků světové kukuřice 82 % kontaminováno fumonisiny. Tyto mykotoxiny způsobují zemědělcům významné ekonomické ztráty v důsledku snížené užitkovosti zvířat. FUMzyme Silage společnosti Biomi je jediný deaktivátor fumonisinů použitelný na silážní materiály. Jedná se o jedinečný doplněk stříkaný na kukuřici (celozrnná kukuřičná siláž, kukuřičné zrno s vysokou vlhkostí a další), při sklizni nebo během plnění jámy. Produkt detoxikuje škodlivé fumonisiny během několika minut, takže výsledné silážní materiály jsou bezpečné pro krmení prasat a přežvýkavců. Je to jediný výrobek schválený EU na odstranění fumonisinů ze silážovaných materiálů.

‎Stanovení sušiny pro telata

Firma ‎Holm & Laue Gmbh & Co Kg představila produkt oceněný již na veletrhu EuroTier ‎Brix-TS, což je sensor integrovaný do nádrže PowerMixer automatického krmítka CalfExpert. Senzor nepřetržitě měří sušinu čerstvě namíchaného mléka a dokáže detekovat různé koncentrace mléčného náhražky. Automat CalfExpert pak koriguje koncentraci mléka tak, aby byla vždy pro telata připravena ta správná směs. CalfExpert také kompenzuje kolísání složení plnotučného mléka přidáním sušeného mlék a kontroluje složení mléka z hlediska sušiny (celkových pevných látek).

Ventilace stáje několika kliknutí‎mi

‎Jedním z důležitých prvků stájí je větrání pro jeho dopad na zdraví, dobré životní podmínky a užitkovost zvířat, ale také na zdraví pracovníků a na udržitelnost zařízení. Přirozené věrání závisí na umístění budovy, kategorii a počtu zvířat, objemu budovy a době jejího obsazení. S přihlédnutím k těmto parametrům umožňuje produkt Shelt-air, který vyvinul Institut de l’elevage diagnostikovat stav ve stávajících budovách a velmi snadno zvolit technická řešení, která zajistí dobré přirozené větrání stáje, která má být renovována nebo postavena. Shelt-air je k dispozici v několika verzích, včetně bezplatné „lehké“ verze pro web a smartphone.‎

‎Robot na hnůj‎

Robot Barn-E firmy JOZ je vhodný zejména pro pevné podlahy. Bez námahy čistí betonové podlahy, gumové podlahy a další typy pevných podlah. Tento robot může také shromažďovat a přepravovat kravský hnůj různými způsoby. Jeho výška je nižší než 70 cm a velmi snadno se udržuje. Barn-E pracuje automaticky, používá technologii transpondéru. Při pohybu po stájí kejdu, vysaje ji a uloží do nádoby. Robot dokáže zpracovat 370 až 500 litrů. Může bez námahy čistit podlahy nejen bezstelivových, stájí, ale i těch s podestýlkou z řezané slámy, nebo pilinami. Barn-E má zaoblené rohy, takže je pro krávy bezpečný. Boční ramena pomáhají udržovat podlahy čistší a udržovat dostatečnou vzdálenost od okraje boxového lože. Robot nevydává žádný hluk, takže ho dojnice přijímají bez jakéhokoli rozrušení.‎

Ošetřit struky před dojením

‎Cílem firmy Lely je rychlé, hladké a plné podojení každé krávy Cílem optimalizace doby užití kartáče na vemeno bez ohrožení kapacity robotu, pohodlí krav nebo zdraví vemene. Snížení zpždění ve spištění mléka je velmi důležité pro dobré zdraví struku. Chyby mohou způsobit  nenapravitelné poškození tkání struku a způsobit hyperkeratózu svěračů. Pro úspěšné dojení je příprava mléčné žlázy nezbytná. Lely kartáče čistí a stimulují struky před dojením předem nastaveným časem kartáčování.

‎Přesné a plně automatické krmení zvířat‎

‎Krmný robot FEEDR firmy Sieplo pracuje zcela bez posádky a šetří spoustu času. Plnění skladovacích zásobníků zabere pouze 5–10 minut denně, což může ušetřit na farmě za den 4–5 hodin denně. Robot je řízen centrálním počítačem s  přes síť WLAN a má maximální informace o krmení každé skupiny zvířat  v určitém časovém období.‎

‎Robot má vysokou kapacitu pro distribuce krmiva denně může být jedním zařízením pro krmení velkého počtu zvířat (přibližně 2000 telat/býků, 2000 koz/ovcí nebo 200 dojnic denně. Pro zajištění bezpečnosti zvířat i lidí je FEEDR vybaven tlumiči a objektovými skenery na přední a zadní straně. Krmicí robot FREDER se dá realizovat v téměř v každé stáji s velmi nízkými náklady na výstavbu nebo přestavbu.‎

‎Lepší účinnost krmiva skotu montbeliarde‎

‎DigeR poskytuje informace o účinnosti  krmiv a funkčnosti bachoru krávy. Je to fenotypový nástroj a metoda genetického hodnocení účinnosti krmiva podle analýzy mléka. Situace se vypočítává jednotlivě pro kažé montbeliardské stádo. digeR také umožňuje definovat strategii inseminace založenou na účinnosti krmiva.‎

Dezinfekce na bázi UV-C záření

‎‎Aplikované UV-C záření působí přímo na genom buňky. Když se fotony UV záření setkají s se šroubovicí DNA, fotochemická reakce spustí molekulární přeskupení uvnitř DNA, což vede k tvorbě dimerů tyminu. V těchto dimerech je přerušena replikace a transkripce DNA a buňka již nemůže vytvořit nové proteiny nebo se rozmnožovat, a tak během krátké doby zemře. ‎

‎Společnost Urban GmbH integrovala toto již existující řešení s UV-C technologií do svých automatických krmítek pro telata. Toto zařízení se skládá z automatické dezinfekční jednotky UV-C „cucáku“, která je automaticky dezinfikuje po každém napití, a UV-C radiační jednotky v ohřívači vody, kteráv něm vodu pro míchání MKS spolehlivě dezinfikuje.

Drážky na betonových podlahách‎

‎Rainu'Diamant firmy Vermont je technická inovace pro drážkování betonových podlah diamantovými kotouči. Výsledné drážky mají dokonale tvarované hrany bez poškození betonového povrchu s hloubkou 4 až 5 milimetrů, šířkou 12 milimetrů při rozestupu 27 milimetrů. Tento vzor drážek zlepšuje mobilitu, pohodlí a bezpečnost krav. Tato technika řezání umožňuje drážkovat beton, který nění starší méně než jeden rok, bez rizika vzniku třísek nebo poškození povrchu. Umožní zemědělcům dokončit podlahy stájína vysoké úrovni před tím, než budou nové budovy v provozu.

Váš pomocník‎

Firma ‎Agrikomp z Francie vyvinula ‎akCockpit, webovou aplikaci pro sledování a optimalizaci metanizačních zařízení a i kombinované výroby tepla a elektřiny. Obsahuje jak data (bioplyn, proces, pračka, laboratoř, datové centrum, kotel), tak data o akcích uživatelů (údržba nebo plnění dávky). Pokud jsou překročeny zadané nastavené hodnoty, upozorní operátora alarmy, aby bylo možné co nejrychleji učinit nápravná opatření. Kromě toho se operátor může také vzdáleně připojit k řídicímu softwaru díky akCockpit. Všechny informace potřebné k řízení zařízení jsou seskupeny do jedné aplikace, která je k dispoziciať je obsluha kdekoli.‎

Automatické měření času

Firma ‎Aptimiz rozšiřuje svou nabídku o Aptitrack, první řešení, které automaticky měří veškerý čas člověka a stroje na farmě. Automaticky detekuje, na kterém stroji či zařízení zemědělec pracuje (traktory, sklízecí stroje, nástroje pro práci s půdou, krmné nástroje, vysokotlaké čističe atd.). Zajišťuje přesnou a automatickou sledovatelnost činností na farmě, od chovu až po pole. To umožňuje přesné rozdělení nákladů na mechanizaci mezi všechny postupy (krmení, čištění, manipulace). Aptitrack přináší úspory nákladů na mechanizaci a pomíhá ušetřit čas a efektivitu prácem, a tak zlepšuje celkovou výkonnost farmy.

Příprava roztoku chloru‎ automatem

‎Granulo-Pack automatický připravuje roztok práškového chloru DCCNA. ‎ ‎DCCNA je molekula chloru stále více používaná pro dezinfekci vody v chovu, má vynikající výsledky při velmi nízkých nákladech. Má však několik nevýhod. Je velmi nestabilní a těkavá, je nutné obnovit zásobní roztok co nejčastěji (ideálně každý den nebo obden, maximálně jednou týdně).‎ ‎Koncentrace se den za dnem snižuje a emise chlorového plynu v době přípravy velmi dráždivé pro oči a dýchací cesty. ‎

‎Granulo-Pack eliminuje všechny tyto nevýhody, protože automaticky připravuje malé množství zásobního roztoku několikrát denně, což zajišťuje konstantní koncentraci. Chovatel prostě naplní násypku DCCNA.

SPACE 2021 ‎‎se koná od 14. do 16. září ve francouzském Rennes. Poslední den akce, 17. září, se uskutečni digitální den přehlídky.‎

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down