Den otevřených dveří na ČZU

Cílem Dne otevřených dveří Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze bylo vytvořit vhodné startovací podmínky pro rozvoj trvalé spolupráce Fakulty s odbornými poradci.

Důležité je, aby nejen poradci, ale také jejich klienti měli možnost spolupracovat nejen v oblasti inovací a transferu technologií, ale také s experimentálními, demonstračními a pokusnými pracovišti FAPPZ.

Úvodního slova se ujal proděkan fakulty pro mezinárodní vztahy a informační systémy prof. Ing. Josef Soukup, CSc.

Vysvětlil činnost druhé největší fakulty ČZU v oblasti pedagogiky, ale také v oblasti vědy a výzkumu.

Konkrétně o výsledcích vědy a výzkumu a o jejich aplikaci do praxe hovořil proděkan pro vědu a výzkum prof. MVDr. Ing. František Jílek, DrSc.

Nové Centrum inovací a transferu technologií, jehož práce byla zahájena v listopadu 2012, představila Ing. Gabriela Jirátová. Centrum se zabývá podporou spolupráce mezi univerzitou a podnikovou sférou s cílem propojení výzkumného a technologického potenciálu univerzity s potřebami podnikatelské sféry a napomáhá tak komercializaci výsledků vědecko-výzkumné činnosti univerzity.

Svá oddělení představili jednotliví zástupci kateder, a to katedry agroenviromentální chemie výživy rostlin, katedry rostlinné výroby, katedry agroekologie a biometeorologie, katedry ochrany rostlin, katedry kvality zemědělských produktů, katedry zahradnictví, katedry mikrobiologie, výživy a dietetiky, katedry veterinárních disciplín a katedry speciální zootechniky.

Odpoledne proběhla odborná exkurze na experimentálních pracovištích FAPPZ. Navštívili jsme pokusné pozemky, pokusné skleníky i nově rekonstruovanou experimentální a demonstrační stáj. Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. nás seznámil s provozem pozemků a skleníků a doc. Ing. Roman Stupka, CSc. s fungování stáje, jejím využití pro výuku studentů i pro možné komerční účely.

Podrobněji v týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down