Do lesů se dá ukládat méně uhlíku, než se dříve předpokládalo

Snížení intenzity lesního hospodaření zvyšuje sekvestraci uhlíku v lesích. I kdyby však bylo hospodaření v lesích úplně odstraněno, zmírňující potenciál této strategie je omezený. Změna klimatu stále více zatěžuje ekosystémy a společnosti. Aby se předešlo nejhorším dopadům, byly zavedeny mezinárodní politické rámce, jako je Rámcová úmluva OSN o změně klimatu, Pařížská dohoda a Evropská zelená dohoda EU. Tyto dohody zdůrazňují důležitost kombinace výrazného snižování emisí se strategiemi, které odstraňují část CO2 v atmosféře.

Velkou roli v tom hrají lesy, které přirozeně absorbují atmosférický CO2 a ukládají ho do své biomasy. Jednou z navrhovaných strategií je omezit lesní hospodářství – jako je těžba dřeva – s cílem zvýšit množství uhlíku, který lze v lesích uložit. Nová studie JRC a ETH Zurich University vyhodnotila, kolik uhlíku by mohlo být uloženo v lesích za hypotetického scénáře úplného odstranění lesního hospodářství. Tento scénář nám poskytuje pohled na to, do jaké míry by taková strategie mohla přinejlepším přispět ke zmírnění změny klimatu. Výsledky ukazují, že omezení lesního hospodářství by zmírnilo změnu klimatu jen v omezené míře. Hypotetický scénář odstranění veškerého obhospodařování lesů, a tedy zastavení jakýchkoliv zásahů do lesů, by kompenzoval pouze čtyři roky emisí CO2 (při stupni emisí CO2 z fosilních paliv v roce 2019). Další navrhovanou strategií zmírňování změny klimatu založenou na lesích je zvýšit množství půdy pokryté lesy zalesněním dříve zalesněných oblastí nebo zalesněním oblastí, které (nedávno) nebyly pokryty stromy. Tato strategie je komplikována silnou konkurencí o půdu, kterou představuje zemědělství a městská expanze, zejména s ohledem na předpokládaný nárůst populace v nadcházejících desetiletích. Pokud by tato soutěž o půdu měla být nějak překonána, ukládání dostatečného množství uhlíku ve stromech ke zmírnění změny klimatu smysluplným způsobem by vyžadovalo obrovské množství půdy. Studie naznačuje, že ke kompenzaci za jeden jediný rok globálních emisí CO2 by bylo nutné znovu zalesnit oblast větší než Německo, Francie a Španělsko dohromady a nechat plně růst. Ukládání uhlíku ve stávajících lesích opuštěním postupů hospodaření a výsadbou nových lesů má potenciál sekvestrovat CO2 z atmosféry a kompenzovat uhlíkové emise. Rozsah těchto procesů je však nedostatečný k tomu, aby plně kompenzoval současnou míru emisí CO2 . Propad uhlíku z lesa by se měl místo toho použít ke kompenzaci emisí těch odvětví, která nemůžeme úplně dekarbonizovat, jako je zemědělství. Lesy nejsou v boji proti změně klimatu rozhodující. Dosažení uhlíkové neutrality bude obtížná cesta, při níž bude nutné drasticky snížit všechny ostatní emise.

Ag-Press

Více informací o trvale udržitelném zemědělství se dočtete na https://trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down