09.02.2018 | 01:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dotace i na lepší podmínky chovu drůbeže

Od loňského roku mohou chovatelé drůbeže čerpat dotace na zlepšení podmínek chovu drůbeže. V rámci čtyř schválených podprogramů mohou získat příspěvek například na zajištění kvalitnější podestýlky snižující vlhkost ve stájovém prostředí, ale i na snižování čpavku v halách nebo na šetrnější zacházení s drůbeží při vyskladňování. Sazby pro jednotlivá podopatření by měly částečně pokrýt zvýšené náklady na zlepšení životních podmínek drůbeže nad rámec vyžadovaný současnou legislativou České republiky a směrnicemi Evropské unie.

Dotace je poskytovaná v souladu s podkapitolou 1.1.5.2. Podpora na závazky týkající se dobrých životních podmínek zvířat podle pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětví zemědělství a lesnictví ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020.

Čtyři podprogramy
V rámci titulu 20. B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže mohou chovatelé čerpat podporu ze čtyř podprogramů.
V podpatření 20.B.a.) Podpora zlepšení životního prostředí drůbeže jsou předmětem dotace chovy, které zajišťují nadstandardní pohodu drůbeže zlepšením životního prostředí nechemicky působícími přípravky (na bázi oxidu křemičitého nebo fylosilikátů).
Účelem podopatření 20.B.b.) Podpora šetrného zacházení s drůbeží je
zlepšení životních podmínek drůbeže při jejím odchytu a přepravě na porážku nebo při převozu a umístění do chovných hal s využitím technologií zaručující šetrné zacházení s drůbeží.
Předmětem dotace podopatření 20.B.c.) Podpora zlepšení podmínek ustájení drůbeže je zajištění nadstandardní pohody drůbeže zlepšením podmínek ustájení úpravou relativní vlhkosti vzduchu v halách pro drůbež tak, aby v období od 15. 3. do 31. 8. nepoklesla relativní vlhkost v prvém týdnu po naskladnění haly jednodenními mláďaty v průměru pod 35 %, a v průběhu navazujícího chovu nepřesáhla průměrných 80 %.
Předmětem dotace podpopatření 20.B.d.) Podpora zlepšení stájového mikroklimatu drůbeže je zajištění nadstandardní pohody drůbeže zlepšením jejich životního prostředí ověřenými biotechnologickými přípravky na snižování emisí amoniaku a dalších nežádoucích plynů, které se aplikují do krmiva, napájecí vody nebo na podestýlku. Zatímco u kuřat chovaných na maso by hladina amoniaku neměla překračovat hodnotu 17 ppm, u ostatních druhů a kategorií drůbeže se toleruje 20 ppm.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down