09.01.2023 | 01:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dvacet let evropského úřadu bezpečnosti potravin

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha Uhříněves, Ministerstvo zemědělství, Vědecký výbor výživy zvířat, Komise výživy odboru živočišné výroby ČAZV uspořádaly 14. ročník konference Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů 2022. Jedno z témat se týkalo historie i současnosti EFSA.

 Ing. Petr Beneš (Ministerstvo zemědělství) si za téma své přednášky vybral popis historie i současnosti EFSA. Evropský úřad pro bezpečnost potravin byl nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002 založen v roce 2002. Od roku 2005 je jeho stálým sídlem italská Parma. Úřad přispívá ke zvyšování důvěry spotřebitelů, hladkému fungování vnitřního trhu a k vysoké úrovni ochrany lidského zdraví, zdraví a pohody zvířat, zdraví rostlin a ochrany životního prostředí. Česká republika s EFSA intenzivně spolupracuje od jeho ustavení v roce 2002. Spolupráci v odborné rovině zajišťuje napřímo především celá řada českých institucí (např. participací na řešení výzkumných projektů) a také vědeckých pracovníků (účastí v odborných pracovních skupinách, kolokviích a seminářích). Administrativní rovina spolupráce je zajišťována na úrovni ministerstev, příp. dalších centrálních orgánů státní správy. Nicméně vzhledem k tomu, že EFSA je nezávislou organizací, je tato oficiální vazba na členský stát minimální. Zajištěním spolupráce bylo po vstupu ČR do EU pověřeno Ministerstvo zemědělství. K 1. 11. 2022 bylo na seznam organizací spolupracujících s EFSA podle čl. 36 uvedeno zhruba 350 organizací, z toho 14 z ČR (Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i., Česká zemědělská univerzita v Praze, Veterinární univerzita Brno, Mendelova univerzita v Brně, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Státní zdravotní ústav, Ostravská univerzita v Ostravě, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Biologické centrum Akademie věd, Ministerstvo zemědělství). V současné době úřad nabízí stáže pro pracovníky veřejných institucí – v režimu SNE (Seconded national expert) či „programu pro hosty“ (Guest Programme Visitors). Dále stáže pro absolventy vysokých škol či univerzit. Již od roku 2017 je každoročně realizován programu stáží pro pracovníky organizací spolupracujících s EFSA podle čl. 36 – European Food Risk Assessment Fellowship Programme (EU FORA). Stáže pro absolventy vysokých škol/ univerzit jsou určeny absolventům VŠ zemí EU, EFTA a kandidátských zemí. Cílem stáže je vysvětlit roli EFSA. Cílem programu EU FORA je přilákat a motivovat mladé a mírně pokročilé vědce k hodnocení rizika, prohloubit spolupráci mezi EFSA a organizacemi v členských státech EU. Financování je zajištěno formou grantu EFSA, o který mohou společně žádat konsorcia dvou organizací z různých zemí EU (vždy jedna hostitelská organizace a jedna organizace vysílající stážistu). Délka stáže je 12 měsíců a stážista 3–5 měsíců stráví v hostitelské organizaci. Dále účastník stáže absolvuje třítýdenní úvodní pobyt v sídle EFSA a tři jedno-týdenní školení v průběhu roku v různých jiných organizacích. Ing. Beneš dodal, že do konce roku 2022 bude zveřejněna výzva k zapojení do programu EU FORA pro ročník 2023/2024.

Podrobněji v časopisu Krmivářství 1/2023.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down