Efektivita využití aminokyselin ve výživě dojnic

Efektivita využití dusíku je důležitým faktorem, a to nejen s ohledem na náklady, ale i životní prostředí. Efektivitu využití dusíku lze dle studií zlepšit u monogastrů relativně jednoduše vybalancováním dávky aminokyselin na základě potřeb zvířat. Avšak u přežvýkavců se musí započítat i jejich mikrobiální syntéza.

Obsah proteinů využitelných v bachoru ovlivňuje řada činitelů. Vědci přišli s hypotézou, podle níž by mohla být technika využívající stabilní izotopy použita u různých krmiv, a to jak s vysokým, tak nízkým obsahem bílkovin. Využití stabilních izotopů k hodnocení dostupnosti aminokyselin, kdy bylo možné díky izotopu uhlíku (13C) sledovat aminokyseliny prostupující do krevní plazmy, přičemž chybovost se pohybovala kolem 10 %.

Odlišnosti u krmiv i aminokyselin

Studie in situ jim ukázaly, že u sójového šrotu kolísala stravitelnost aminokyselin mezi 92,7 % (Arg) a 95,3 % (Thr), u lihovarských výpalků mezi 87,4 % (His) a 95 % (Leu), u sójového šrotu mezi 61 % (Tyr) a 85 % (Arg), u kukuřičné siláže mezi 60 % (Arg) a 85 % (Met), u vojtěškového sena mezi 59 % (Met) a 87 % (Lys), u kukuřičného zrna mezi 76 % (Thr) a 92 % (Met).

Efektivita využití aminokyselin

Další možností by mohla být aplikace efektivity využití esenciálních aminokyselin při balancování krmných dávek pro dojnice, protože u starších systémů hodnocení výživy (např. NRC 2001 či tzv. Cornellského systému), které hodnotu efektivity využití metabolizovatelného proteinu (MP) považovaly za fixní (asi 67 %), docházelo k systematickému podceňování produkce mléčných bílkovin (nízká dávka MP), či jejímu nadhodnocování (zvýšená dávka MP). Zatímco NASEM (2021) poukázal na různou efektivitu využití MP, a navíc se tento koncept rozšířil na esenciální aminokyselinyPro optimalizaci efektivního využití metabolizovatelných aminokyselin u dojnic je nutné pochopit dynamické potřeby i anabolické procesy, jelikož celková syntéza bílkovin je mnohem větší, než by ukázal prostý součet uložených a vyloučených (akrece a exkrece) bílkovin.

Vliv metioninu na produkci

Už v roce 2001 se ukázalo, že se při zařazení luskovin, kukuřičné siláže, sójového šrotu či kukuřičného zrna do krmné dávky, se metionin stává první limitující aminokyselinou s podstatným vlivem na užitkovost a kvalitu mléka, a to pravděpodobně kvůli tomu, že mikrobiální syntéza metioninu v bachoru je poměrně malá a většina rostlinných krmiv jej postrádá. O dvacet let bylo řečeno, že metionin již není ve výživě dojnic první limitující aminokyselinou, což vyvolalo nemalý zájem o aktuální vliv metioninu na produkci mléka a jeho kvalitu.. Ke zlepšení produkčního potenciálu a vyšší kvalitu mléčných produktů byl metionin fyzikálně nebo chemicky upravován, aby byl ochráněn před vlivem bachorového prostředí.

 Užitkovost s chráněným metioninem

Ačkoliv při srovnání výsledků skupin dojnic se základní krmnou dávkou (tj. bez chráněného metioninu) a těch pokusných, jimž byl chráněný metionin do krmné směsi přidán, neobjevili vědci žádné podstatné zvýšení produkce či obsahu laktózy, tak se významně zlepšil obsah mléčného tuku a bílkovin u dojnic v pokusných skupinách.

I když vědci objevili značné množství studií, jež se zabývaly vlivem chráněného metioninu na obsah mléčného tuku u dojeného skotu, tak jejich výsledky byly často rozporuplné.

 Různé působení metioninu

Pokud jde o metionin a jeho účinky, tak někteří vědci poukázali na jeho potenciálně dvojí úlohu v mechanismu, jenž způsobuje zvyšování obsahu mléčného tuku. V první řadě může jeho zvýšená dostupnost usnadnit syntézu cholinu a transportu lipidů ve formě lipoproteinů. Kromě toho by mohly tyto změny omezovat hromadění tuku v játrech a vést k vyšší dostupnosti lipidů ve tkáni mléčné žlázy. Za druhé by – kromě svého působení jako prekurzoru pro syntézu proteinů – metionin mohl darováním methylové skupiny v trans-metylačních reakcích přispívat k biosyntéze lipidů, a tím pomáhat ke zvyšování procenta mléčného tuku.

 Limitující… nebo je to jinak?

V podstatě se při výzkumu aminokyselin většina prací zaměřila na princip tzv. první limitující aminokyseliny. Řada vědců prokázala, že účinek kombinace lysinu a metioninu je větší, než když dojde k přídavku pouze jedné z nich.

Ing. Anna Mikšovský Marcinková

Podrobněji v časopisu Krmivářství  1/2024.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down