16.10.2023 | 11:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Efektivněji proti africkému moru prasat

V rámci třístranného jednání ohledně aktuální situace k africkému moru prasat, které se konalo v Liberci, diskutovali zástupci veterinárních služeb České republiky, Polska a Saska nad opatřeními, které by přispěly k efektivnějšímu zdolávání uvedeného onemocnění. 

Setkání, které se v rámci přeshraniční spolupráce mezi Krajskou veterinární správou pro Liberecký kraj, Veterinárním úřadem Dolnoslezského vojvodství a veterinární službou zemského okresu Görlitz uskutečnilo již po šesté, se zúčastnili také zástupci Státní veterinární správy a Ministerstva zemědělství ČR a představitelé Ministerstva zemědělství Svobodné země Sasko. Záměrem jednání bylo jednak informovat o aktuální nákazové situaci afrického moru prasat na území Liberecka a v příhraničních okresech Lubáň a Görlitz, ale také si vyměnit zkušenosti se zdoláváním nákazy.

Zástupci české strany seznámili účastníky jednání s vývojem afrického moru prasat u volně žijících prasat na Frýdlantsku i Českolipsku
Zástupci české strany seznámili účastníky jednání s vývojem afrického moru prasat u volně žijících prasat na Frýdlantsku i Českolipsku

Africký mor prasat na Frýdlantsku

Zástupci české strany seznámili účastníky jednání s vývojem afrického moru prasat u volně žijících prasat na Frýdlantsku i Českolipsku. Dále také okomentovali opatření ohledně lovu prasat divokých, ale i opatření související s nakládáním s uhynulými a ulovenými divočáky. Nakonec představili používaná pravidla monitorování nákazy prostřednictvím odebírání vzorků z uhynulých i ulovených prasat divokých a z uhynulých prasat domácích. V prezentaci české strany nechyběla informace k souvisejícím opatřením přijatým v asanačním podniku Mimoň.

Z hlediska nákazové situace AMP jsou problém přemnožená prasata divoká
Z hlediska nákazové situace AMP jsou problém přemnožená prasata divoká

Tlumení afrického moru prasat v Sasku

Zástupci německé strany informovali o strategii při tlumení nákazy na území Saska, která spočívá ve využití dronů a pátracích psů k vyhledávaní uhynulých volně žijících prasat a k monitorování jejich populace.  Představili vytváření tzv. zón mezi dvěma ploty, v nichž je snahou snížit četnost výskytu divočáků na úroveň 0,2 kusu na km2. Tyto zóny, které jsou již u hranice mezi Saskem a Polskem, se v následujících měsících rozšíří i po obvodu celé hranice Saska. Němečtí kolegové dále uvedli, že efektivita lovu se odvíjí od motivačních faktorů a spolupráce s mysliveckými spolky a dobrovolníky.

Vývoj afrického moru prasat v Polsku

Polští kolegové informovali o vývoji nákazy na území Polska, ale i o úloze lidského faktoru, který hraje klíčovou roli v přenosu nákazy na velké vzdálenosti. Dále představili číselné údaje o lovu a úhynech volně žijících prasat v Dolnoslezském vojvodství, přičemž záměrem lovu je plošně snížit populaci prasat divokých na cílovou úroveň 0,5 kusu na km2. Současně informovali, že nákaza se v Polsku vyskytla v chovech domácích prasat. Jednalo se o menší chovy s počtem zvířat do pěti tisíc kusů, kde svou roli sehrála zejména nižší úroveň biologické bezpečnosti, ale i již zmiňovaný lidský faktor.

Vzájemná spolupráce má smysl

V rámci třístranného jednání se diskutovalo především o efektivních opatřeních při zdolávání afrického moru prasat. Debata se věnovala detailům a strategii používání pátracích psů, dronů a odchytových pastí při lovu, stejně jako biologické bezpečnosti v chovech domácích prasat. Účastníci jednání se jednoznačně shodli, že takovýto formát vzájemné spolupráce je přínosný a pro úspěšný boj s africkým morem prasat i nezbytný. Není proto divu, že z uvedeného důvodu bude popsaná přeshraniční spolupráce pokračovat.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down