Ekonomika produkce mléka

Ekonomické souvislosti výroby mléka na českých farmách popsal ve své přednášce na odborném semináři VÚŽV o vědě o hospodářských zvířatech Ing. Jan Syrůček, Ph.D.

Mléko patří celosvětově k ekonomicky významné komoditě. Celkově rostla v minulých letech produkce mléka, ale zdá se, že v koncem roku 2021 a v roce 2022 se očekává snížení produkce mléka i jeho dodávek přes vysokou užitkovost. Důvodem je jistě zvýšení nákladů současně se suchým počasím. Podmínkou pro udržení stávajících stavů , produkce mléka a soběstačnosti je dlouhodobé získávání přiměřeného zisku. Ziskovost ovlivňuje řada faktorů, z nichž některé nemohou chovatelé ovlivnit, ale jiné záleží jen na nich. Patří sem cena mléka, ceny vstupů, dotace, dojivost, reprodukce, výživa a krmení krav, dlouhověkost a obměna stáda, zdravotní stav, odchov telat. Chovatelé dojnic jsou zásadně závislí na výkupní ceně mléka.

Ing. Syrůček dále popisoval výsledky produkčních a reprodukčních ukazatelů dosažené v chovech, které se zúčastnily anket. Popsal nákladové šetření, strukturu nákladů při výrobě mléka, a to jak podle dojivosti, tak podle chovaných plemen. Srovnával náklady s ostatními zeměmi EU. Mluvil o ukazateli IOFC – příjmy nad náklady krmiva, který se vypočítá tak, že se od tržeb za mléko odečtou náklady na krmiva. V přednášce mluvil o bodu zvratu, tedy o tom, jaká musí být produkce, aby bylo dosaženo požadovaného, příp. nulového zisku. Na závěr dodal, že podle hodnocení a výpočtů byly dlouhodobě hodnocené podniky ve ztrátě. Lze pozorovat růst nákladů a vstupů a dá se předpokládat, že tato situace bude trvat i v budoucnu. Bez odpovídajících tržeb a jejich růstu nebude dosaženo přiměřeného zisku, a tak se chov skotu může dostat do ekonomicky neudržitelné situace.

Ing. Jan Syrůček, Ph.D.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down