20.11.2022 | 09:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ekonomika výroby mléka

Tématem přednášky na Ing. Jana Syrůčka, Ph.D. (VÚŽV) semináři na téma Individuální zařazování dojnic do reprodukce na ČZU byly ekonomika výroby mléka a nástroje na měření ekonomické efektivity.

V roce 2020 bylo na celém světě 1,5 miliardy kusů skotu a z toho 268 milionů dojených krav. Celosvětově roste produkce mléka, což odpovídá zvyšující se poptávce dané mimo jiné i rostoucím počtem obyvatel. V roce 2021 se podle odhadu vyrobilo 928 milionů tun mléka tun (117 kg na obyvatele). Největší podíl má mléko kravské s 718 miliony tun a 81 % v roce 2020.

Mléko patří celosvětově mezi ekonomicky významnou zemědělskou komoditu. V EU 27 se chová zhruba 8 % dojených krav a státy se podílí 22 % na světové produkci. Mezi roky 2000 2021 poklesly stavy dojnic o 5,2 milionu ks (21 %) a došlo ke zvýšení produkce o 18 milionů tun (+ 14 %), zvýšení dojivosti o 2219 kg (+ 41 %). V roce 2022 se podle přednášejícího očekává snížení produkce mléka v souvislosti s nižšími počty dojnic (–1 %) spolu s nižšími dodávkami (–0,6 %). Důvodem je suché a teplé počasí a výrazný nárůst nákladů. V roce 2020 dojivost krav v ČR byla podle Faostatu ze 185 států 10. nejvyšší, a v roce 2021 bylo u nás vyrobeno 3223 milionů litrů mléka a ČR je v produkci soběstačná. Mléko představuje jednu z klíčových komodit v zemědělství ČR. V roce v roce 2021 podle předběžných údajů byl podíl mléka 55 % na živočišné výrobě. V roce 2022 nejvýznamnější světoví producenti (USA, N.Zéland, EU) snižují dodávky mléka. Podmínkou pro udržení stávajících stavů, produkce a soběstačnosti ČR je dlouhodobé dosahování přiměřené úrovně zisku. Ale ziskovost ovlivňuje mnoho vnitřních a vnějších faktorů, jako jsou cena mléka, ceny vstupů, dotace, dojivost, reprodukce, výživa a krmení krav, dlouhověkost a obměna stáda, zdravotní stav, odchov telat. Velká je závislost chovatelů dojnic na výkupní ceně mléka. Ve VÚŽV probíhají pravidelná nákladové šetření výroby mléka. Dochází ke každoročnímu sběru produkčních a ekonomických údajů výroby mléka od zemědělských podniků v ČR prostřednictvím dotazníku. Vypočítávají se náklady, zisk, vlivu různých faktorů apod. a podniky obdrží výsledky s porovnáním. Databáze dat je vytvořena za roky 2006 až 2021. V ČR má výroba mléka tradici a velký význam pro české zemědělství a potravinářství, ale podmínkou pro udržení stávajících stavů dojených krav, produkce mléka a soběstačnosti ČR je dlouhodobé dosahování zisku. Z výsledků je zřejmé, že dlouhodobě byla v průměru u hodnocených podniků s výrobou mléka bez dotací dosažena ztráta. Nejvyšším nákladem v chovu skotu a hlavním nákladem variabilním jsou náklady na krmiva . Pro hodnocení efektivity krmení a ekonomiky podniku je vhodné posuzování ukazatele příjmů nad náklady na krmiva (IOFC). Pro dosahování výborných ekonomických výsledků jsou nezbytné výborné výsledky v produkci, reprodukci aj. Proto by mělo být součástí práce managementu sledování a vyhodnocování ukazatelů a srovnávat je v čase a mezi podniky stejného zaměření, dodal Ing. Syrůček.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down