Emise metanu stoupají – může to být vina spíš krav než aut?

Asi v roce 2006 bylo zjištěno, že atmosférické koncentrace metanu, skleníkového plynu 86krát silnějšího než oxid uhličitý jsou po dobu 20 let trvale na vzestupu. Po mnoho let si vědci nebyli jisti, co za rostoucí hladinou metanu stojí. Měli ale nápad, že hlavně ke zvýšení emisí vede užívání fosilních paliv. Nová studie nyní ukazuje na jiného viníka. Emise metanu související se zemědělstvím, zejména chovem hospodářských zvířat a pěstováním rýže.

odle článku publikovaného nedávno v časopise Science, výzkumníci z Nového Zélandu z National Institute of Water and Atmospheric Research (NIWA) zjistili, že většinu metanu do atmosféry uvolňují bakterie ze zdrojů blízkých zemědělství spíše než ze spalování fosilních paliv nebo organického materiálu.

Unikátní podpis metanu
Výzkumníci byli schopni rozeznat zemědělský metanu od jiných zdrojů při pohledu na izotopové podpisy nebo poměr různých izotopů uhlíku, a to s využitím údajů z atmosférických monitorovacích stanic po celém světě. Při pohledu na odlišné izotopové podpisy mohli vědci odlišit  metan z různých zdrojů, protože každý z nich má rozdílné podpisy. Z dat bylo zjištěno, že roste množství metanu pocházející z regionů Indie, Číny a jihovýchodní Asie, což naznačuje původ v zemědělství, nikoliv v rostoucím frakování (hydraulické štěpení) v Severní Americe. To bylo opravdu překvapení, protože právě kolem roku 2006 se v USA začalo frakovat, a protože se ví, že v Asii opět stoupla těžba uhlí. Živočišná výroba v Asii se rychle rozšiřovala od poloviny 20. století a očekává se další rozvoj s tím, jak se ekonomika v regionu rozvíjí.

Živočišná produkce vytváří asi 35 % z celkových antropogenních emisí metanu.
Po celém světě byl růst živočišné výroby stále pod kontrolou a v posledních letech je její uhlíková stopa jasnější. Přežvýkavci, jako krávy, produkují metan, protože tráví krmivo procesem fermentace. Ale statková hnojiva, resp. kejda, také uvolňují metan, protože se rozkládají v uzavřených lagunách, které zemědělci často používají k ukládání obrovského množství hnoje produkovaného na farmě. Ale není to jen živočišná výroba, co stojí za nárůstem metanu. Pěstování a výroba rýže jsou činnosti pro produkci metanu důležité, protože rostliny rýže vylučují během fotosyntézy sacharidy. Když jsou rýžová pole zaplavena, životní prostředí postrádající kyslík vytváří ideální místo pro bakterie žijící z těchto sacharidů, které vytváří metan jako vedlejší produkt. To je problém, protože rýže je jednou z nejdůležitějších základních plodin na Zemi, více než 3,5 miliardy lidí závisí na rýži alespoň z 20 % jejich denního příjmu kalorií. Ve snaze zamezit produkci metanu vědci již pracují na vytvoření druhu tzv. nízkometanové rýže.

Ale co fosilní paliva?
Profesor Cornellovy Univerzity, který studuje emise metanu, řekl, že izotopové poměry v metanu jsou příliš široké, aby se mohl s jistotou přiřadit k jedinému zdroji. Když máte osm nebo devět nebo deset různých zdrojů metanu, každý s jinou produkcí, není žádný způsob, jak vypočítat, odkud přichází. Mnoho dalších studií poukazuje na zvýšení produkce fosilních paliv, zejména těžby ropy a zemního plynu ve Spojených státech, jako na další klíčový faktor zodpovědný za nedávné zvýšení produkce metanu. Nedávná studie provedená klimatology z Karlsruhe Institute of Technology (KIT) zjistila, že až  40 % nedávného nárůstu metanu by mohlo být způsobeno výrobou těchto fosilních paliv. V tiskové zprávě vědci tvrdí, že jejich výsledky byly skutečně shodné se studiem Niwa, a zdůrazňují, že zvýšení emisí ze sektoru ropy a zemního plynu, v kombinaci s emisemi z mokřadů a možná i chovu zvířat způsobily obnovený růst koncentrace metanu posledním desetiletí.

Neregulovaný průmysl
Obamova administrativa učinila v posledních měsících některé nevídané kroky k regulaci metanu z těžby ropy a zemního plynu. Nejnověji EPA (Environmental Protection Agency) oznámila, že bude regulovat produkci metanu ze stávajících ropných a plynových zařízení, s konečným cílem snížení emisí metanu ze sektoru o 40 až 45 % produkce roku 2012 do roku 2025. Ale metan ze zemědělského sektoru je stále z velké části neregulovaný, a to navzdory nárůstu emisí skleníkových plynů ze statkových hnojiv o 54 % mezi lety 1990 a 2013.
Právě naopak, Kongres výslovně zakázal EPA shromažďovat údaje o emisích skleníkových plynů z chovů hospodářských zvířat, jako jediného významného zdroje emisí skleníkových plynů ve Spojených státech. Metanová strategie EPA zcela ignoruje zemědělství. Netýká se ho regulace jako jiných zdrojů metanu.
Kalifornie, která je jedním ze států s největší živočišnou výrobou, učinila kroky k regulaci znečišťujících látek klimatu, jako je metan. Metan z živočišné výroby představuje přibližně 5 % celkových emisí skleníkových plynů v Kalifornii. Přesto je zemědělství jediným odvětvím, nepodléhajím regulaci.
Air Resources Board (ARB) přišel s plánem na regulaci metanu z chovů. Ale šlo to tak daleko, že ARB rozhodl dosáhnout snížení pouze prostřednictvím dobrovolných opatření. Je to tak, že se jen předstírá, že se něco dělá, ale dobrovolnost pro masivního producenta emisí skleníkových plynů je šílený nápad, a je to příklad toho, jakou politickou moc má mlékárenský průmysl nad ARB. To tvrdí ředitel neziskové organizace Center on Race, Poverty & the Environment. Podle něho je dekarbonizace toho, co jíme, stejně důležitá jako dekarbonizace toho, v čem jezdíme, nebo toho, co jsme použili k vytápění našich domovů.*

Natasha Geiling, březen 2016, thinkprogress.org

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down