Fefac vydává nové údaje o krmivech

V roce 2015 bylo podle poslední statistiky Fefac vyprodukováno výrobci v EU 155 milionů tun krmných směsí, což představuje 80 % všech zakoupených krmiv. Výroba krmných směsí (bez započítaných krmiv pro domácí zvířata) v roce 2015 opět vzrostla, a to z 153,7 milionu tun vyrobených rok předtím.

Přestože ve srovnání s rokem 2014 bylo vyrobeno méně krmiv pro skot, došlo k mírnému nárůstu výroby krmiv pro prasata a je patrný i nárůst produkce krmných směsí pro drůbež (v EU-28  o +3,3 %). Hodnota všech krmiv používaných chovateli zvířat v EU, a to včetně krmiv vyrobených na farmě, se v roce 2015 odhaduje na 90,8 miliardy eur. Přibližně 477 milionů tun krmiv je určeno pro skot. Z tohoto množství bylo 233 milionů tun většinou objemných krmiv vyrobeno v podniku. Další podíl, tedy 244 milionů tun krmiva, zahrnuje obiloviny pěstované a použité v daném hospodářství (51 milionů tun) a krmiva zakoupená chovateli, aby doplnili své vlastní zdroje (krmné suroviny, krmné směsi).
Německo, Španělsko a Francie byly v roce 2015 největšími výrobci. Německo vyrobilo o 2,8 % méně krmiv než v roce 2014, Španělsko jich vyprodukovalo o 3,3 % více a ve Francii také došlo k poklesu, byť jen minimálnímu (–0,4 %). Mezi největší pěstitele krmiv patří Bulharsko (21,1 %), Litva (+12,9 %), Rumunsko (+7,3 %), Irsko (+7,2 %), Švédsko (+6,3 %).
Vize Fefac do roku 2030
Na 194. zasedání rady Fefac po XXVII. kongresu v Antalyi, představili delegáti vizi v krmivářském odvětví do roku 2030.
Fefac (European Feed Manufacturers‘ Federation – Evropská federace výrobců krmných směsí) prezentoval svou strategii na společné konferenci Fefac a Fefana (EU Association of Specialty Feed Ingredients and their Mixtures  – Evropská federace pro výrobu doplňkových látek). Vize se týká oblastí bezpečnosti krmiv, výživy zvířat a udržitelnosti. Jde tedy o zvýšení účinnosti živin v krmivech, protože účinnější využívání zdrojů znamená udržitelnější odvětví živočišné výroby. Přitom zachování zdraví zvířat bude prvním krokem a důležité je udržování zdravého střeva prostřednictvím specifických funkčních složek (prebiotika, probiotika, byliny přispějí v boji proti antimikrobiální rezistenci). Dalšími předpokládanými aktivitami jsou vytvoření trhu s vedlejšími produkty, transparentního trhu s certifikačními systémy, aktivní stimulace dobrých zemědělských postupů v zemích vyvážejících krmiva. Ve výrobě se budou využívat moderní IT technologie a integrovat parametry bezpečnosti, protože krmení zvířat bude souviset s kvalitou živočišných výrobků více než kdy předtím.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *