Fyziologie gastrointestinálního traktu a výživa pštrosů

V posledních letech roste zájem o chov ptáků z podtřídy běžci. Všechny systémy chovu pštrosů vycházejí z jejich přirozených podmínek a chovají se výhradně v kombinaci s venkovním výběhem. K faremnímu chovu se využívá několik druhů zvířat z nadřádu běžců a to pštros dvouprstý, nandu pampový a emu hnědý. V současné době je v chovech v České republice nejvíce registrovaných běžců z druhu pštros dvouprstý a také technologie jeho chovu je nejvíce propracovaná.

Výživa je zásadní součástí chovu ptáků z podtřídy běžci . Znalosti o výživě pštrosů jsou ve srovnání s informacemi o výživě jiných druhů monogastrů stále malé. Nutriční požadavky pštrosa závisí na jeho stádiu růstu a vývoje.

Chov pštrosa jako hospodářského zvířete vyžaduje pochopení jeho specifických požadavků na živiny, má-li být zajištěn správný růst zvířat. Nejvíce zranitelná jsou kuřata do věku tří měsíců. Nesprávná výživa má významný dopad na vývoj a přežití kuřat. Nedostatek nebo nerovnováha živin zhorší růst a produkci, což má za následek špatné využití krmiva.. Starší pštrosi mohou být mimo období páření a snášky krmeni pouze objemnými statkovými krmivy ad libitum s doplňky minerálů a vitamínů a mohou dostat i menší množství kvalitní siláže. Pštrosi nekonzumují jen to, co je pro ně dobré, ale maí sklon k požírání cizích předmětů. Pštrosi chovaní v zajetí mohou konzumovat kameny nebo jiné cizí předměty, z nichž některé mohou způsobit zranění. Zásadní je znalost nutričních požadavků v různých fázích růstu, vývoje a reprodukčního období pštrosa. Mezi nejdůležitější složky krmiv pro pštrosy patří zdroje energie (koncentrované a objemové krmivo) a směsi minerálů a vitamínů. Vojtěška, je nejcennější pícninou, která je ideálně vhodná pro použití při výrobě vysoko produkčních dávek pro pštrosy. Výživa pštrosích kuřat musí být správná, protože mláďata jsou nejzranitelnější do věku tří měsíců. Aby se zvýšil zisk z chovu pštrosů, je nezbytné stanovit požadavky na živiny pštrosů.. V podmínkách komerčního chovu se pštrosi pasou na pastvinách s kulturními plodinami a přijímají krmný doplněk koncentrovaného krmiva jako přídavek, který je přizpůsoben tak, aby kompenzoval nedostatek živin, které pštrosi vyžadují  nebo krmí kompletním vyváženým krmivem. V letním období lze také využívat zkrmování dovážených čerstvých pícnin, kukuřičných siláží apod. (v letním období) a okopanin, drcených sušených jetelovin a kukuřičných siláží (v zimním období).

Chov pštrosů je mezi lidmi stále více populární. Pštrosi jsou monogastrická býložravá zvířata s dlouhým GI traktem, v jehož kaudální části je zastoupen vysoký počet mikroorganismů. V chovech se nejčastěji využívá kombinace pastvy a podávání doplňku koncentrovaného krmiva, které dodává případné chybějící živiny. Další možností je využití kompletní krmné dávky s ideálním zastoupením živin pro danou kategorii.

 MVDr. Jana Tšponová, Ph.D., Mgr. Kateřina Sedláková, Ph.D., Veterinární univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Ústav chovu zvířat, výživy zvířat a biochemie

Podrobnější informace v časopisu Náš chov 10/2021.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down