Glyfosát: žádné problémy, zjištěné mezery v údajích

Hodnocení dopadu glyfosátu na zdraví lidí, zvířat a životního prostředí neidentifikovalo kritické oblasti zájmu. Některé chybějící údaje jsou uvedeny v závěrech úřadu EFSA – jako problémy, které nebylo možné dokončit, nebo nevyřešené otázky, které musí Evropská komise a členské státy zvážit v další fázi procesu obnovení schvalování. Toto jsou hlavní zjištění ze vzájemného hodnocení EFSA ohledně hodnocení rizik glyfosátu, které provedly orgány ve čtyřech členských státech (jednající společně jako „členské státy zpravodaje“).

EFSA ve svém hodnocení hodnocení rizik účinné látky glyfosát ve vztahu k riziku, které představuje pro lidi a zvířata nebo pro životní prostředí, nezjistila žádné kritické oblasti. Bude definována jako kritická, pokud ovlivňuje všechna navrhovaná použití hodnocené účinné látky (např. použití před setím, použití po sklizni atd.), čímž brání jejímu schválení nebo obnovení schválení. V roce 2022 provedla Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) posouzení nebezpečnosti glyfosátu a dospěla k závěru, že nesplňuje vědecká kritéria pro klasifikaci jako karcinogenní, mutagenní nebo toxická látka pro reprodukci. EFSA použil klasifikaci nebezpečnosti agentury ECHA pro účely hodnocení rizik EU pro glyfosát. Pokud jsou zjištěny nedostatky v údajích, jsou uvedeny v závěrech úřadu EFSA buď jako problémy, které nebylo možné dokončit, nebo jako nevyřešené problémy. K otázkám, které nebylo možné dokončit, patří posouzení jedné z nečistot v glyfosátu, posouzení dietárního rizika pro spotřebitele a posouzení rizik pro vodní rostliny. Mezi přetrvávající problémy patří mimo jiné nedostatek informací o toxicitě jedné ze složek přítomných v pesticidu na bázi glyfosátu předložené k hodnocení, což je nezbytné pro uzavření posouzení rizik pro reprezentativní použití. Nebyly zjištěny žádné známky akutní toxicity a genotoxicity. Pokud jde o biologickou rozmanitost, odborníci uznali, že rizika spojená s reprezentativním použitím glyfosátu jsou komplexní a závisí na mnoha faktorech. Rovněž zaznamenali nedostatek harmonizovaných metodik a dohodnutých konkrétních cílů ochrany. Celkově dostupné informace neumožňují učinit o tomto aspektu posouzení rizik jednoznačné závěry a manažeři rizik mohou zvážit opatření. Pokud jde o ekotoxikologii, soubor údajů umožnil konzervativní přístup hodnocení rizik, který identifikoval vysoké dlouhodobé riziko pro savce u 12 z 23 navrhovaných použití glyfosátu.

Transparentnost procesu

„Posouzení rizik a hodnocení glyfosátu představuje práci desítek vědců z EFSA a členských států v procesu, který trval více než tři roky. Vychází z hodnocení mnoha tisíc studií a vědeckých článků a zahrnuje také cenné podněty shromážděné během veřejných konzultací,“ uvedl vedoucí oddělení výroby hodnocení rizik úřadu EFSA Guilhem de Seze. Glyfosát je chemická látka používaná v řadě herbicidních přípravků a její použití v Evropě podléhá přísné regulaci. Glyfosát je v současné době schválen pro použití v EU do 15. prosince 2023. Hodnocení rizik členskými státy a následné vzájemné hodnocení ze strany EFSA bylo provedeno jako součást právního procesu s cílem obnovit schválení jeho používání v Evropě.

Ag-Press

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down