23.10.2021 | 03:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Hlodavci jako skladištní škůdci

Škůdci jsou klasifikováni jako nevítaní průvodci člověka. Postupem času se přizpůsobili životu v jeho blízkosti a naučili se používat skladované produkty, stavební materiál a dekorační předměty jako svoji potravu nebo vhodné prostředí.

Přirozené chování škůdců ve skladech spočívá v tom, že vyhledávají nejvíce vhodné prostředí pro svá mláďata. Jsou schopni se snadno šířit a dobře zvládat špatné podmínky.

Přítomnost škůdců v krmných komponentách způsobuje veliké ekonomické ztráty nejen přímým znehodnocováním materiálů, ale také zvyšováním nákladů na zajištění prevence a likvidace napadených složek. Škody, které způsobují skladištní škůdci, můžeme rozdělit na ztráty hmotnostní, jakostní a hygienické. Ke škodám hmotnostním dochází tam, kde přítomní škůdci napadají přímo skladovaný produkt, kterým se živí. Tento typ škod však nebývá největší. Škody jakostní jsou podstatně významnější, a to především u osiva. Škody hygienické patří k nejzávažnějším. Často se jedná o těla uhynulých jedinců a jejich exkrementy.

Hlodavci patří k nejvýznamnějším globálním škůdcům. Hlodavci jsou hlavními škůdci z podkmene obratlovci, kteří způsobují poškození různých plodin a komodit konzumací a nepřímým poškozením zkažením, kontaminací a kumulací na farmě a po sklizni.

Hlodavce lze rozdělit do dvou hlavních skupin. První skupina zahrnuje původní polní druhy hlodavců (např. rody hraboš (Microtus), hryzec (Arvicola) a myšice (Apodemus)). Najdeme zde zástupce, které jsou součástí fauny volně žijících živočichů a druhy komenzálních hlodavců. V mnoha částech světa jsou tyto komenzální druhy také schopné žít na polích a v porostu. V Evropě obvykle žijí komenzální hlodavci v budovách, krmných stanovištích a přístřešcích pro hospodářská zvířata nebo v jejich blízkosti. Druhou skupinu tvoří komenzální druhy hlodavců. V Evropě se jedná o druhy potkan obecný (Rattus norvegicus), krysa obecná (Rattus rattus) a myš domácí (Mus musculus). Tyto druhy hlodavců mají vysokou reprodukční schopnost a vyznačují se všežravostí. Dalším důležitým škůdcem ve skladech je i hraboš polní (Microtus arvalis).

Některé druhy hlodavců spotřebovávají značné množství zemědělské i krmiva. Mnohdy dochází k částečnému poškození skladovaných surovin, které otevírá příležitosti dalším škůdcům (jako je hmyz a plísně) a chorobám způsobovat další škody.

Hlodavci patří mezi obávané skladištní škůdce. Ve skladech mohou způsobit vážné škody. Mezi nejvíce nebezpečné škůdce z řádu hlodavci řadíme potkana obecného, krysu obecnou a myš domácí. V případě napadení skladu dochází k velkým ekonomickým ztrátám. Může dojít ke znehodnocení a zničení velkého množství skladovaného krmiva či potraviny, ale vznikají také ztráty ve formě poškození vlastních skladů, které vyžadují opravu.

 MVDr. Jana Tšponová, Ph.D., Mgr. Kateřina Sedláková, Ph.D.,Veterinární univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Ústav chovu zvířat, výživy zvířat a biochemie

Podrobněji v časopisu NCH 11/2021.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down