Hodnocení všestranného výzkumu

Koncem ledna letošního roku proběhla tentokrát on line Veřejná rozprava k projednání periodické zprávy o využití institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace za rok 2021 Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v. v. i. v Brně. Výzkum zahrnuje oblast zdraví zvířat, zdravotní nezávadnost potravin a surovin živočišného původu. Rozvoj výzkumné organizace se týká aktuálních témat z oblastí virologie, bakteriologie, imunologie, bezpečnosti potravin, reprodukce a genetiky, toxikologie, farmakologie a imunoterapie.

Na řešení dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace (DKRVO) se podílela  všechna výzkumná oddělení VÚVeL a bylo 16, resp. 17 výzkumných záměrů.

Vybrané výsledky celého DKRVO za rok 2021 představil doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D., vedoucí Oddělení mikrobiologie a antimikrobiální rezistence, který splolu s ředitelem instituce MVDr. Martinem Faldynou, Ph.D později odpovídal na dotazy. V oponentním řízení byl oponentem zprávy o řešení celéého projektu byl prof. MVDr. František Treml, CSc. z Veterinární univerzity Brno.

Výzkumnými záměry (VZ)řešenými v roce 2021 byly:

VZ001: Nemoci drůbeže

VZ002: Nemoci přežvýkavců

VZ003: Nemoci prasat

VZ004: Nemoci ryb a včel

VZ005: Zoonózy virového původu

VZ006: Zoonózy bakteriálního původu

VZ007: Nemoci zvířat bakteriálního původu

VZ008: Antimikrobní rezistence bakteriálních původců onemocnění

VZ009: Produkční a preventivní medicína, klinická laboratorní imunologie

VZ010: Mikrobiologická bezpečnost potravin a krmiv

VZ011: Falšování potravin a krmiv

VZ012: Konstrukce genových map – chromozom

VZ013: Vývoj embryí a jejich poruchy

VZ014: Optimalizace vývoje embryí skotu in vitro

VZ015: Mechanismy působení kontaminantů životního prostředí a dietárních látek a hodnocení jejich rizika

VZ016: Farmakologie, imunoterapie a nanotoxikologie

VZ017: Národní program udržitelnosti

Každý výzkumný záměr se dělil na několik aktivit.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down