I ve čtvrtek na třech místech

Také další den se pro hodnocení farem v soutěži Mléčná farma roku 2016 sledovalo dojení i ustájení a krmení všech kategorií skotu na třech farmách. Dvě z nich navštívila komise poprvé, protože jiné farmy se do soutěže hlásí již po několikáté a dostávají se také mezi finalisty.

Mohelno

Agro Mohelno s. r. o. hospodaří asi na 1200 ha zemědělské půdy na Třebíčsku, prakticky na dohled od atomové elektrárny Dukovany. Chovají 230  krav českého strakatého skotu ve volné stlané stáji, kde jsou sekce rozděleny podle fáze laktace, a dojí je v tandemové dojírně wesfalia s 2 x 4 stáními. Průměrná mléčná užitkovost je asi 7000 kg mléka a mléko v současné době dodávají do mlékárny Orrero Litovel.

Krávy stojící na sucho jsou ustájeny ve stlané stáji a asi 14 dní před porodem jsou přesunuty do stlaných porodních kotců. Telata jsou ustájena ve venkovních individuálních boxech a býčci jsou prodáváni ve věku kolem 90 dní a jalovičky využívány do obratu stáda.

 Bohdalov

Na mléčné farmě v Bohdalově společnosti AGRAS Bohdalov na Vysočině, a. s., chovají 800 holštýnských krav a celkem 1600 kusů skotu všech kategorií a všechna zvířata jsou ustájena na slámě. Užitkovost dojnic je asi 13 000 l mléka. Hospodaří zhruba na 1300 ha zemědělské půdy, z toho je 300 ha trvalých travních porostů a 1000 ha orné půdy.

Telata jsou ustájena do 60 dní ve venkovních individuálních boxech a potom přesunuta do skupinového ustájení, kde mají k dispozici mimo jiné i tzv. suchý (slamnatý starter). Pro dojnice i jalovice se využívají respondéry SCR pro přímé monitorování přežvykování, pohybové aktivity a s funkcí identifikace zvířat. Využívají toho k včasnému rozpoznání zvířat se zdravotními problémy, ke kontrole kvality a vhodnosti krmných dávek.

Dojí se třikrát denně kolem 720–740 krav v dojírně Baumatic side by side s 2 x 16 stáními. Mléko dodávají do mlékárny v Hlinsku.

 Řečice

Mléčná farma Řečice je součástí společnosti PROAGRO Radešínská Svratka a. s., která hospodaří na více než 2400 ha. Zemědělskou výrobu doplňuje výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů (2 BPS). Na farmě Řečice chovají 465 dojnic českého strakatého skotu, jejichž průměrná mléčná užitkovost  je téměř 8000 kg mléka. V rostlinné výrobě se pěstují tržní plodiny, jako je řepka ozimá, obilniny a brambory a dále objemné krmivo pro živočišnou výrobu, ale i bioplynové stanice.

V Řečici se chovají krávy a telata a jalovičky jsou později přesunuty do odchovny ve středisku Pikárec, kde se odchovává 750 jalovic. Jako vysokobřezí (v 7. měsíci březosti) jsou potom přesunovány do produkčních stájí. Před porodem jsou ustájeny v přístřešku, salaši s vysokou podstýlkou a stlaným porodním boxem. Býčci jsou v hmotnosti kolem 240–250 kg prodáváni na zástav a jen asi 60 se jich vykrmuje a později prodává. Dojí se v rybinové dojírně s 2 x 12 stáními Bauer Agromilk, a to dvakrát denně. Mléko se dodává mlékárně Pragolaktos.*

Podrobněji v časopisu Náš chov 5/2016 a týdeníku Zemědělec.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down