Jak snížit spotřebu antibiotik v chovech skotu

Výskyt rezistentních bakterií v chovech skotu vede ke snížení úrovně welfare, zvýšení nemocnosti a úhynů se současně negativním dopadem na ekonomickou rentabilitu chovu. Protože krávy mohou být rezervoárem také rezistentních patogenních kmenů některých zoonotických bakterií, jako jsou například Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Listeria monocytogenes a Salmonella spp., stávají se potenciálním riziko i pro člověka.  

V rámci Národního programu sledování rezistencí k antimikrobikům se v České republice u skotu sledují zejména původci respiračních a průjmových onemocnění (Escherichia coli, Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Histophilus somni) a původci mastitid (Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis, Escherichia coli, Klebsiella spp., Raoultella spp.).

Odpovídající úrovně pasivní imunity telat lze dosáhnout důsledným dodržováním zásad kolostrálního managementu, včetně vakcinace
Odpovídající úrovně pasivní imunity telat lze dosáhnout důsledným dodržováním zásad kolostrálního managementu, včetně vakcinace

Faktory ovlivňující spotřebu antibiotik

Reálnou spotřebu antimikrobiálních látek v chovech skotu ovlivňuje hned několik faktorů. Jednak absence koncepce a strategie řízení zdravotního stavu stáda, dále nedostatečná úroveň vedené evidence léčení antibiotiky či nevhodný výběr, dávkování, způsob i frekvence aplikace antimikrobik, včetně nedodržení doby aplikace a kontroly účinnosti léčby.

Šíření patogenů rezistentních na antibiotika urychluje nesprávné určení původce a použití neúčinných antibiotik. Antibiotika jsou určena pro cílenou terapii, nikoli k prevenci při řešení nízké úrovně welfare, nedostatků v managementu chovu či nízké úrovně ošetřovatelské péče. Je třeba mít na paměti, že antibiotika jsou účinná pouze na původce bakteriálních onemocnění.

Strategie prevence a omezení rizika vzniku a šíření antimikrobiální rezistence by měly být zaměřeny na optimalizaci používání antibiotik, minimalizaci rizika interakcí mezi patogenním mikroorganismem a antibiotiky, omezení šíření rezistentních kmenů včetně genů antimikrobiální rezistence a zodpovědné používání antibiotik pro racionální léčbu bakteriálních infekcí.

Uzavřený obrat stáda je jedním z opatření, přispívající k omezení spotřeby antibiotik
Uzavřený obrat stáda je jedním z opatření, přispívající k omezení spotřeby antibiotik
Welfare a zdraví jsou spojené nádoby
Welfare a zdraví jsou spojené nádoby

Možnosti snížení spotřeby antibiotik

Opatření, která v chovech skotu přispívají k omezení spotřeby antibiotik a ke snížení rizika  vzniku antimikrobiální rezistence lze shrnout do následujících bodů:

- uzavřený obrat stáda,

- nákup zvířat z chovů s lepší nebo srovnatelnou úrovní zdravotního stavu,

- karanténa nakoupených zvířat před jejich zařazením do základního stáda,

- odpovídající úroveň pasivní imunity telat důsledným dodržováním zásad kolostrálního managementu včetně vakcinace,

- bez preventivního podávání antibiotik novorozeným telatům,

- bez odpadního mléka od krav léčených antibiotiky ke krmení telat,

- využívání metod selektivního zaprahování krav,

- zavedení důkladných hygienických opatření zaměřených na minimalizaci rozvoje a šíření původců onemocnění ve stádě,

- veterinární evidence založená na využití léčebných protokolů používání antimikrobik, a to včetně používání rychlých faremních diagnostických testů pro zjištění patogenů vyvolávajících průjmy telat a mastitidu dojnic,

- zodpovědné používání antibiotik v souladu se zásadami racionální léčby na základě průkazu původce a stanovení jeho citlivosti.

Více se dočtete v zářijovém čísle časopisu Náš chov.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down