24.06.2013 | 10:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jalovice za neuvěřitelnou cenu

V nabídce aukce, která proběhla 12. června v předvečer Národní holštýnské soutěže v Oldenburgu, byl německý mladý skot a telata – jalovice s nejlepšími genomickými plemennými hodnotami. Pocházejí z nejlepších rodin krav, které se osvědčily po řadu generací. V EWE aréně výstaviště Weser-Ems Hall se prodalo dvaadvacet jalovic a kráva, všechna zvířata měla vynikající rodokmen.

Průběh aukce dokázal, že němečtí chovatelé jsou ochotni investovat do budoucnosti holštýnské genetiky. Průměrná cena za jedno zvíře se tak vyšplhala na 8617 euro. Asi nejzajímavější bylo to, že nejmladší jalovička HLM Lulu (Numero Uno x Planet), narozená letos na začátku dubna byla vydražena za nejvyšší prodejní cenu. Noví majitelé ji získali za 29 000 eur!
Aukce proběhla pod taktovkou DHV – Deutscher Holstein Verband e. V., tedy Německé holštýnské asociace a vedl jí licitátor Michael Hellwinkel.

 

Podmínky aukce

DHV prodávala přihlášená zvířata jménem chovatelských organizací a ve prospěch majitele jalovice. Všechna zvířata musí být dokonale zdravá pocházet z chovů oficiálně prostých tuberkulózy, leukózy a brucelózy. Všechny jalovice musí být čtrnáct dní před aukcí negativně tetována na BVD a chovy musí být také prosté IBR. Po prodání zvířat jejich chovatel ručí za to, že do 30 dní po aukci, resp. po opuštění Německa v případě nákupu do zahraničí, že zvířata přijdou do styku jen s těmi, jejichž zdravotní stav je tentýž.

Jalovice se prodávaly, resp. kupovaly v eurech. Kupující má povinnost uhradit poplatek aukční komisi ve výši 5 % nákupní ceny plus DPH. Navíc se podílí na nákladech za test na IBR/IPV, pojištění, na transportu a pokud by to bylo nutné i na telení a ošetření vemene. Cena je tedy členěna takto 5 % z ceny komisi v čistém, 7 % DPH a pojištění a taxa za pojištění (19 %). Ihned po úspěšném zakoupení zvířete, musí kupující odevzdat svou adresu a nákup potvrdit podpisem. Zvíře se platí ihned po akci převodem na účet do banky.

Také dražba má své zákonitosti. Akceptují se pouze postupné nabídky při stupňování ceny, které závisí na vyvolávací, resp. dosažené ceně jalovice. Do částky 1000 eur se přihazuje po 20 eurech, mezi 1000 a 2000 po 50 eurech, od 2000 do 5000 po 100 euro, a když se cena vyšplhá nad 5000 eur, přehazuje se vždy minimálně 250 eur.

Všechna zvířata jsou pojištěna proti případnému úrazu, nemoci či úhynu, hodnota pojištění je maximálně 7000 eur. Pojištění zajišťuje organizátor aukce a trvá od příjezdu do Oldenburgu až do doby přesunu jalovic do stáje kupce.

Transport zvířat k sobě domů hradí kupec, v případě, že jalovice nebyla prodána, jdou veškeré náklady za přepravu na vrub prodávajícího.

 

Dražba zvířat

Ve večerních hodinách den před vlastní výstavou plemenného holštýnského skotu byla zahájena aukce. Jako první byla nabízena jediná kráva ve skupině zvířat. Rosa se narodila 10. 10. 2010 a otelila se 18. 2. 2013. Získala cenu za nejlepší vemeno na zemědělské výstavě Agra v Lipsku v dubnu letošního roku. Její exteriér je hodnocen jako VG 78 a má 88 bodů za vemeno, její tři poloviční sestry jsou hodnoceny jako excelentní (EX), pochází z rodiny, kde jsou zvířata po sedm generací hodnocena jako Ex nebo VG (very good). Rosa (Laurin x RS Rosie) byla prodána za 6000 eur.

Mnohem vyšší částku zaplatil kupec za jalovici RR Elusie (Maxim x RR Elisa), narozenou 15. 9. 2012. Je to jediná Maximova dcera z matky RR Elisa, nejlepší genomicky testované sestry světově velmi populárního býka Snowman. Pochází po ní známí býci v inseminaci, jako jsou Pagini, OmanOman, Sundy, Dalton nebo Boboy. Unikátní jalovici RR Elusia získal kupec za 18 500 eur.

Dobře se prodala také jalovička Bella, narozená 15. 12. 2012, s vynikajícím typem po ot ci Epic a s úžasnou rodinou po Regancrest PR-Barbie EX 92. Její matka Brysha bude mít další tele v letos červnu a je nejlepší dcerou po býkovi Digger. Prodávaná jalovice má unikátní rodokmen s úspěšnými býky, jako Epi x Digger x Mac x Sottle x Durham x Juror, a prodala se za 11 000 eur.

Genomicky ve více zemích je testovaná jalovice CCC Extra Magic (nar. 25. 12. 2012), její indexy jsou německý gRZG 147, evropský gTPI 2 244 a kanadský g LPI 3 033. Pochází z oblíbené rodiny krávy UFM Dubs Eroy! Byla úspěšně vydražena za 14 500 euro.

Jedna z nejlepších dcer býka Suran v Německu jalovice Praline (nar. 10. 2. 2013) pochází z velmi známé rodiny s mnoha býky v inseminaci Willmshoeve Rita. Její sestra byla juniorskou šampiónkou na NRM 2012 (All Holland Dairy Show). Praline se prodala za pěkných 9000 eur.

Největší částku ale vydali nakupující za tu nejmladší jalovičku, teprve dvouměsíční HLM Lulu (nar. 65. 4. 2013). Dcera býka Numero Uno patří do mimořádné rodiny plemenice Lylehaven Lila Z EX 94. Také genomicky testovaní býci jako Lexor, Lavamad a Latimer náleží k této rodině. Tato jalovička s vynikajícím původem a gnomickým gRZG 159 měly cenu 29 000 eur. Koupili ji němečtí chovatelé spolu s nizozemskou firmou Diamon Genetics.

 

Průběh aukce dokázal, že němečtí chovatelé jsou ochotni investovat do budoucnosti holštýnské genetiky. Průměrná cena za jedno zvíře se tak vyšplhala na 8617 euro. Asi nejzajímavější bylo to, že nejmladší jalovička HLM Lulu (Numero Uno x Planet), narozená letos na začátku dubna byla vydražena za nejvyšší prodejní cenu. Noví majitelé ji získali za 29 000 eur!
Aukce proběhla pod taktovkou DHV – Deutscher Holstein Verband e. V., tedy Německé holštýnské asociace a vedl jí licitátor Michael Hellwinkel.

 

Podmínky aukce

DHV prodávala přihlášená zvířata jménem chovatelských organizací a ve prospěch majitele jalovice. Všechna zvířata musí být dokonale zdravá pocházet z chovů oficiálně prostých tuberkulózy, leukózy a brucelózy. Všechny jalovice musí být čtrnáct dní před aukcí negativně tetována na BVD a chovy musí být také prosté IBR. Po prodání zvířat jejich chovatel ručí za to, že do 30 dní po aukci, resp. po opuštění Německa v případě nákupu do zahraničí, že zvířata přijdou do styku jen s těmi, jejichž zdravotní stav je tentýž.

Jalovice se prodávaly, resp. kupovaly v eurech. Kupující má povinnost uhradit poplatek aukční komisi ve výši 5 % nákupní ceny plus DPH. Navíc se podílí na nákladech za test na IBR/IPV, pojištění, na transportu a pokud by to bylo nutné i na telení a ošetření vemene. Cena je tedy členěna takto 5 % z ceny komisi v čistém, 7 % DPH a pojištění a taxa za pojištění (19 %). Ihned po úspěšném zakoupení zvířete, musí kupující odevzdat svou adresu a nákup potvrdit podpisem. Zvíře se platí ihned po akci převodem na účet do banky.

Také dražba má své zákonitosti. Akceptují se pouze postupné nabídky při stupňování ceny, které závisí na vyvolávací, resp. dosažené ceně jalovice. Do částky 1000 eur se přihazuje po 20 eurech, mezi 1000 a 2000 po 50 eurech, od 2000 do 5000 po 100 euro, a když se cena vyšplhá nad 5000 eur, přehazuje se vždy minimálně 250 eur.

Všechna zvířata jsou pojištěna proti případnému úrazu, nemoci či úhynu, hodnota pojištění je maximálně 7000 eur. Pojištění zajišťuje organizátor aukce a trvá od příjezdu do Oldenburgu až do doby přesunu jalovic do stáje kupce.

Transport zvířat k sobě domů hradí kupec, v případě, že jalovice nebyla prodána, jdou veškeré náklady za přepravu na vrub prodávajícího.

 

Dražba zvířat

Ve večerních hodinách den před vlastní výstavou plemenného holštýnského skotu byla zahájena aukce. Jako první byla nabízena jediná kráva ve skupině zvířat. Rosa se narodila 10. 10. 2010 a otelila se 18. 2. 2013. Získala cenu za nejlepší vemeno na zemědělské výstavě Agra v Lipsku v dubnu letošního roku. Její exteriér je hodnocen jako VG 78 a má 88 bodů za vemeno, její tři poloviční sestry jsou hodnoceny jako excelentní (EX), pochází z rodiny, kde jsou zvířata po sedm generací hodnocena jako Ex nebo VG (very good). Rosa (Laurin x RS Rosie) byla prodána za 6000 eur.

Mnohem vyšší částku zaplatil kupec za jalovici RR Elusie (Maxim x RR Elisa), narozenou 15. 9. 2012. Je to jediná Maximova dcera z matky RR Elisa, nejlepší genomicky testované sestry světově velmi populárního býka Snowman. Pochází po ní známí býci v inseminaci, jako jsou Pagini, OmanOman, Sundy, Dalton nebo Boboy. Unikátní jalovici RR Elusia získal kupec za 18 500 eur.

Dobře se prodala také jalovička Bella, narozená 15. 12. 2012, s vynikajícím typem po ot ci Epic a s úžasnou rodinou po Regancrest PR-Barbie EX 92. Její matka Brysha bude mít další tele v letos červnu a je nejlepší dcerou po býkovi Digger. Prodávaná jalovice má unikátní rodokmen s úspěšnými býky, jako Epi x Digger x Mac x Sottle x Durham x Juror, a prodala se za 11 000 eur.

Genomicky ve více zemích je testovaná jalovice CCC Extra Magic (nar. 25. 12. 2012), její indexy jsou německý gRZG 147, evropský gTPI 2 244 a kanadský g LPI 3 033. Pochází z oblíbené rodiny krávy UFM Dubs Eroy! Byla úspěšně vydražena za 14 500 euro.

Jedna z nejlepších dcer býka Suran v Německu jalovice Praline (nar. 10. 2. 2013) pochází z velmi známé rodiny s mnoha býky v inseminaci Willmshoeve Rita. Její sestra byla juniorskou šampiónkou na NRM 2012 (All Holland Dairy Show). Praline se prodala za pěkných 9000 eur.

Největší částku ale vydali nakupující za tu nejmladší jalovičku, teprve dvouměsíční HLM Lulu (nar. 65. 4. 2013). Dcera býka Numero Uno patří do mimořádné rodiny plemenice Lylehaven Lila Z EX 94. Také genomicky testovaní býci jako Lexor, Lavamad a Latimer náleží k této rodině. Tato jalovička s vynikajícím původem a gnomickým gRZG 159 měly cenu 29 000 eur. Koupili ji němečtí chovatelé spolu s nizozemskou firmou Diamon Genetics.

Jméno

Otec

Matka

Prodejní cena (€)

Rosa

Laurin

RS Rosie

6 000

RR Riverdance

Maxim

RR River

4 300

Sepia

Epic

Sabrina

6 500

NH GC Emily

Gold Chip

Ven Dairq 388

4 300

Pauline

Bookem

RZG Julie

4 800

RR Eluise

Maxim

RR Elisa

18 500

LEF Celebrity

Maximum

LEF Celebrati

3 500

HMO Secretly

Observer

HMO Secret

6 500

Patesy

Van Gogh

Nelli

3 800

Scarlett

Time

Shakira

4 000

KNS Geniale

KNS Genie

Supersonic

Mayfield

KNS GoldenCros

KNS GoldenCros

12 000

Calista

Genesis

Chelsea

4 000

Bella

Epic

Brysha

11 000

Daisine

Yorick

Daisy 727

10 000

CCC Extra Magic ET

Epic

RR Extra Sepcial

14 500

MIH Erina

Mogul

MIH Eliette 605

4 500

KNS MissMagic

Ladd P

SHB Mrspoll

7 500

WEH Joleen

Snow RF

WEH Jenice

7 500

Praline

Suran

Nougat

9 000

Beatrice

Meridian

Belina 361

7 000

HLM Pinky

Numero Uno

HLM Premiere

4 000

DQ Laurana

Supersire

DW Laube

4 500

HLM Lulu

Numero Uno

Lana

29 000

 

Další informace v časopisu Náš chov.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down