Lídr na trhu se skotem MASTERRIND je moderní společnost, ke která patří tři úspěšné družstevní organizace s velkou tradicí, a to SRV, ZEU a MASTERRIND Hannover eG. Společnost nabízí řešení pro chovatele skotu, tedy maximální úspěch pro marketingu, reprodukční management a vybavení pro úspěšný chov dojnic a masného skotu.

Centrální sídlo společnosti je ve Verdenu a regionální centra v Míšni a Bad Zwischenahnu a jejich zákazníky je více než 8500 zemědělců s přibližně 619 700 kravami plemene holštýnského a téměř 11000 plemenných krav různých plemen masného skotu.

MASTERRIND sdružuje tedy více než třetinu všech stád krav v Německu a má největší a nejúspěšnější německý holštýnský šlechtitelský program. Je číslem jedna pro vývoz živého skotu v Německu a spermatu mezi německými inseminačními stanicemi. Firma má také nejintenzivnější ET program (>6000 přenosuschopných embryí ročně).

Akce pro příští rok

MASTERRIND uspořádá 43. dny masného skotu s největší aukcí. Ve dnech 11. a 12. února 2022 chovatelé Dolního Saska a Saska společně poprvé dodají na Dny masného skotu prvotřídní býky. Aukce se mohou zúčastnit všichni zájemci z řad kupujících buď živě v Niedersachsenhalle, nebo z domova prostřednictvím živého přenosu a online aukční platformy. Kupující budou mít tak jedinečnou možnost vybrat si z kvalitativně velmi zajímavého aukčního lotu více než 200 vybraných býků.

Protože se i německá výstaviště budou muset sklonit před pandemií covid-19, akce 24. února 2022 se bohužel neuskuteční. Ale odložení neznamená zrušení! Pro výstavu a aukci holštýnského skotu byl zvolen náhradní termín a bude se konat 18. června 2022 ve Verdenu.

MASTERRIND exkluzivní aukce proběhne 23. února 2022 podle plánu, buď jako hybridní nebo čistě online aukce. Podrobnosti o digitálním doplňkovém programu pro zahraniční hosty budou doplněny v lednu 2022.

Díky federální struktuře Německa a struktuře chovu hospodářských zvířat, má země mnoho chovatelských organizací a z toho 14 regionálních organizací je zapojeno do chovu holštýnského skotu a je členem DHV, zastřešující organizací je tedy Německá holštýnská asociace (DHV = Deutscher Holstein Verband e.V.).

DHV je hlavně zodpovědná za podporu německého holštýnského a red holštýnského skotu, harmonizací postupů jednotlivých členských organizací, školení klasifikátorů prolineární hodnocení exteriéru skotu, definici šlechtitelského programu a chovného cíle a koordinaci jednotných kritérií, publikaci výsledků kontroly užitkovost, sběr dat tvorbu statistik. DHV je jedním z poradních orgánů Německé federace chovatel skotu (ADR).

 

Víc než 130 let chovu holštýna v Německu – jak všechno začalo

První oficiální chovatelský spolek v Německu byl založen ve Fischbeku poblíž Altmarku roku 1876. Jeho cílem bylo využívat čistokrevné plemenné býky černostrakatého nížinného plemene, aby se toto plemeno rozmnožovalo pouze čistokrevnou plemenitbou. Později vznikalo mnoho regionálních chovatelských asociací a družstev, které potom v následujících letech splynuly s většími organizacemi. Četné vynikající rodiny krav současnosti, lze vystopovat až k úplně prvním registracím v plemenných knihách oblastí severního Německa.

Po nějakou dobu registrovala většina chovatelských organizací černostrakatá i červenostrakatá zvířata v jedné plemenné knize a chovný cíl obou barevných variant byl totožný. Později se formovaly organizace, které registrovaly buď jen černostrakaté krávy, nebo pouze červenostrakaté.

Kvůli světovým válkám se šlechtění velmi zdrželo. Ale díky nadšeným chovatelům začaly asociace znovu a znovu pracovat a vést plemenné knihy.  To zaručilo přežití chovu německého holštýnského skotu v Západním Německu stejně jako ve Východním.

V polovině šedesátých let minulého století chovatelské asociace prohloubily spolupráci s plemenářskými firmami, zajišťujícími inseminaci Tak vzniklo několik velkých chovatelských organizací, které charakterizují chov holštýnského skotu v Německu až dosud. Po reunifikaci (1990) se organizace chovu dojnic ve východní čáasti Nemecka začala řídit podobným modelem. Mezitím se chovné cíle černostrakatého a red holštýnského skotu více přiblížily a výsledkem bylo, že v roce 1996 vznikla Německá holštýnská asociace (Deutscher Holstein Verband e. V. – DHV). Jejími hlavními úkoly je sladit fungující model holštýnských chovatelských organizací, vytvořit jednotná šlechtitelská kritéria a ochránit zájem německých chovatelů holštýnského skotu celonárodně a mezinárodně.

 

Potenciál pro efektivní produkci mléka

V Německu je více než 22 800 stád, podniků a přes 1,6 miliónu registrovaných holštýnských krav. Německo má největší holštýnskou populaci registrovanou v plemenné knize na světě a v celkem je tu zhruba 2,2 miliónu holštýnských dojnic. Každoročně prochází kontrolou dědičnosti asi 1000 holštýnských a red holštýnských mladých býků. Přísná kritéria pro výběr matek býků a nezávislý sběr dat při testování mladých

Německé šlechtitelské využívají vždy ty nejnovější poznatky. Jsou základním kamenem pro dosažení vysoké užitkovosti a funkčních vlastností holštýnských dojnic. Také délka produkčního života, plodnost a zdravé vemeno jsou vlastnosti, které jsou vysoce hodnoceny.

Tato kombinace ekonomicky důležitých vlastností dělá z německých holštýnek ziskové dojnice, velmi ceněné jak mezi německými chovateli, tak jinde ve světě.

Desítky tisíc čistokrevných holštýnů jsou každoročně vyváženy do 35 zemí světa. Inseminační dávky nejlepších plemenných býků, stejně jako embrya významných rodin se těší velké poptávce všude po světě.

 

Velké chovatelské a plemenářské společnosti

Většina členů DHV vznikla sloučením chovatelské a plemenářské společnosti. TopQ (má 5 spolupracujících firem – WEU, RSA, RUW ZBH a LTR) a NOG (North-East-Genetics se 4 spolupracujícími společnostmi – RSH, RMW, RBBB, Masterrind) ) jsou celostátní společnosti spolupracující s různými chovatelskými organizacemi.

Společnosti, které zajišťují kontrolu mléčné užitkovosti, jsou nezávislé. Data KU i kontroly dědičnosti se zpracovávají ve sjednoceném systému dat pro živočišnou produkci v počítačovém centru firmy VIT a ta také pravidelně výsledky publikuje. ADR je federální organizace., má speciální komise, které určují doporoučení a směrnice pro sektory posuzování plemenné hodnoty, kontrola mléčné užitkovosti, kontrola masné užitkovost, . kontrola plodnosti a zdraví, inseminace a přenos embryí. Dalšími třemi členy jsou ASR (Southern German organisations of cattle breeding and insemination – pro simentálský skot a brown swiss), DLQ (German association for milk recording and quality control –kontrola mléčné užitkovosti), a BDF (Federal organisation of German beef cattle breeders and producers – masná plemena) , a ty (stejně jako další člen – DHV) mají pod sebou mnoho regionálních organizací a teprve ty mají přímý kontakt s farmáři.

Dalšími členy DHV, z nichž některé jsme navštívili, a o jejichž činnosti se zmíníme podrobněji, jsou RSH (Rinderzucht Schleswig-Holstein e.G.), VOST (Verein Ostfriesischer Stammviehzüchter e.G.), RMV (Rinderzucht Mecklenburg-Vorpommern GmbH), RBB (RBB Rinderproduktion Berlin-Brandenburg GmbH), RUW (Rinder-Union-West e.G.), LTR (Landesverband Thüringer Rinderzüchter), RSA (Rinderzuchtverband Sachsen-Anhalt e.G.), Masterrind (Masterrind GmbH), ZBH (Zucht- und Besamungsunion Hessen e.G.), SRB Zuchtverband Schwarzbunt und Rotbunt Bayern e.V.), RBW Rinderunion Baden-Württemberg e.V.), VDR (Verband Deutscher Rotviehzüchter), OHG (Osnabrücker Herdbuch e.G.), WEU ( Weser-Ems-Union e.G.).

Podrobněji v časopisu Náš chov.

Další farmou, kterou jsme v Německu navštívili, byla farma Raude Holstein GbR.
Na rodinné farmě v Naumburg –Altendorfu pracuje farmář s manželkou, jejich otec a pomáhá jim učeň, žák zemědělského učiliště.

Farma hospodaří v nadmořské výšce 280-340 m a roční srážky činí přibližně

600 mm a průměrná teplota asi 7,2 °C.

Rozloha farmy je 130 ha zemědělské půdy (67,23 ha vlastní 35,77 ha pronajatých a 27 ha na a termínovanou smlouvu). Na 65 ha pěstují krmné plodiny (19 ha pšenice, 10 ha ječmen, 30 ha silážní kukuřice, 6 ha jetel) a 65 ha tvoří travní porosty, které jsou intenzivně využívány (4 seče).

Farma vznikla kolem roku 1989, kdy byla postavena stáj pro 40 krav a jalovic.

O pět let později sttále už nová stáj s rybinovou dojírnou s 2 x 7 stáními a s rychlým odchodem.

Od roku 2009 se zaměřili na využívání solární energie a na střechách budov vybudovali fotovoltaický systém – panely s 60 kWp, o dva roky později další se 160 kWp a v roce 2012 byla kapacita již 181 kWp. Farmáři také poslední roky nakupovali mléčnou kvótu, a ta je v současnosti 1 000 000 kg mléka.

Chovají 170 holštýnských dojnic a 160 jalovic a telat: Pro krmení dojnic používají automatický krmný vůz firmy Wasserbauer, který může namíchat 3–5 rozdílných směsných krmných dávek.  Koncentrovaná krmiva se doplňují v automatických krmných boxech.

Mají vlastní sušičku obilí a pro jeho sklizeň a balíkování slámy, či výrobu travní siláže využívají služeb jiné firmy, dodavatele.

Průměrná užitkovost dojnic za loňský rok byla 10 166 kg mléka s 3,99 % tuku a 3,25 % bílkovin.

Mezi aktuálně používané býky v inseminaci patří Endstory, Artes, Lavanguard, Mincio, Mascalese, Goldday, LaddP, Hefty, Big Point.

Podrobněji v časopisu Náš chov a týdeníku Zemědělec.

Na press tour po Německu, na nějž nás pozvala německá holštýnská asociací (DHV) jsme navštívili rodinnou farmu Otte KG v Nordwaldu.

Na rodinné farmě Ottových pracuje na plný úvazek jen jeden člověk a hospodaří na celkové rozloze 129 hektarů (20 ha trvalých travních porostů a 109 ha orné půdy). Na 60 ha kukuřici na zrno a 49 ha je věnováno na výrobu siláže.

Půda je na farmě hlinitopísčitá a také místy mírně jílovitá. Farma leží v nadmořské výšce 55 m a průměrné roční srážky dosahují 750-800 mm.

Chovají 320 holštýnských dojnic (275 černobílých a 10 red holštýnských) a 220 jalovic.

Část krav je ustájena ve stávající starší boxové stáji se stlanými loži s kapacitou 120 míst a dojí se v rybinové dojírně Westfalia s 2 x 9 stáními.

Od roku 2007 jsou jalovice odchovávány na farmě rodiny Wend-Erdel v Altenberge Ottovy je potom používají pro obnovu stáda.

Nově byla postavena další přístřešková boxová stáj se stálými loži pro 130 krav. Tady se k dojení krav využívají dva roboty Lely. Další přístřešková stáj s hlubokou podestýlkou slouží pro ustájení 50 suchostojných krav a jalovic před otelením.

Směsná krmná dávka zahrnuje mimo jiné kukuřičnou a travní siláž, řepkové granule, pšeničnou a ječnou slámu. Pro přihrnování krmiva u obou stájí se používá robot Lely Juno a robot stejné firmy (Lely dicovery) vyhrnuje v nové stáji kejdu.

Minerální látky a koncentráty se doplňují v automatických krmných boxech (ve starší se stáji) a také v dojicích robotech.

Průměrná užitkovost dojnic za loňský rok byla 10 126 kg mléka s 4,04 % tuku a 3,39 % bílkovin.

V současné době jsou pro inseminaci využíváni býci Maximum, Sterngold, Sheffield, Short cut, a Logan.

Podrobněji v časopise Náš chov a týdeníku Zemědělec.

Na cestě po Německu organizované německou holštýnskou asociací (DHV) jsme navštívili také několik farem. Jednou z nich byla Farma Benninghoff Milch Energie

Marc Benninghoff hospodaří se svou rodinou v okolí města Bevern.

Vznik farmy se datuje do roku 1979 a po rekonstrukci stávajících,  ale také stavbě nových stájí chovají v současnosti 780 dojnic holštýnského plemene a obdělávají 502 ha půdy (z toho je 168 ha intenzivních travních porostů a 19 ha luk a pastvin a dokonce mají 14 ha lesa). Na farmě je v současnosti 12 zaměstnanců. Chovatelé postupně přikupovali mléčné kvóty a ta jejich nyní činí 6,1 milionu kg. Průměrná užitkovost krav za rok 2012 byla 12 100 kg s obsahem tuku 3,7 % a bílkovin 3,35 %. Dojí se třikrát denně v rybinové dojírně Boumatic s rychlým odchodem  a 2 x 16 stáními. Za poslední rok byla průměrná denní dojivost stáda 37, 32 kg mléka. Třináct krav ve stádě nadojilo více než 100 000 kg mléka.

Vyřazují asi 21 % krav. Mezidobí je 394 dní, poprvé po otelení inseminují po 65 dnech, průměrný inseminační index je 2,5. Věk při prvním otelení je 24,3 měsíce a ztráty telat jsou asi 6 % (4 % mrtvě narozených a 2 % úhyny).

V loňském roce vybudovali bioplynové stanice (250 kW + 265 kW), ve kterých spalují pouze kejdu a separátem hnojí pozemky a dokonce ho i prodávají. 

 

Podrobněji v časopisu Náš chov a týdeníku Zemědělec.

Ve dnech 12. a 13. června 2013 proběhla ve Weser-Ems Halle v Oldenburgu soutěžní německého holštýnského skotu. Vždy ve dvouletých cyklech se představí asi 250 holštýnských a red holštýnských krav ze všech německých států. V předvečer akce se ve velké prezentaci představilo potomstvo plemenných býků, a byli jsme svědky i aukce DHV.

Prezentace potomstva mladých býků a i prověřených plemeníků byla velmi očekávaná a setkala se s velkým úspěchem.

Druhý den, tedy 13. červny byla zahájena samotná soutěžní přehlídka holštýnských a red holštýnských krav německých chovatelů. Předváděné plemenice byly všechny bezu výjimky velmi dobře připraveny a exteriérově velmi vyrovnané v typu, kapacitě těla i tvarových vlastnostech vemene.

Juge Lambert Weinberg rozhodoval soutěž holštýnských krav a Marko Radke krav red holštýnských.
Ocenili konzistenci krav, jejich harmoničnost harmonické postavy, velmi dobrý pohyb a vynikající kvalitu vemene. Kolem 4000 diváků vidělo velmi kvalitní zvířata. Podle mnoha odborníků nebývá k vidění nikdy nic lepšího.

 

 

 

Šampiónkami v jednotlivých kategoriích holštýnských krav byly vyhlášeny:
Krávy na první laktaci  
India (Goldwin)  

 

Rezervní šampionka Franka (Knowledge)

 

Krávy na druhé laktaci  
SLH Ginger (Lightning)

Rezervní šampionka: Riz Wonne (Durman)
Krávy na 3. a 4. laktaci

Loh Nastygirl (Marbach)
Rezervní šampionka: Belinda (Damion)

Krávy na páté a vyšší laktaci

Tarina (Talent2)

Rezervní šampionka: Rosanna EX (Rubens RF)

 

Šampiónkami v jednotlivých kategoriích red holštýnských krav byly vyhlášeny:
Krávy na první laktaci  
Extase (Picolo)

Rezervní šampionka: Lana (Colibri)
Krávy na druhé laktaci  
 GHH Marie (Talent2

Rezervní šampionka: Adine (Savard-ET
Krávy na páté a vyšší laktaci

WIT Aklasse (Classic PS)

Rezervní šampionka: Dunja (Faber)

 

Grand šampiónkou výstavy pro tok 2013 se stala kráva Loh Nastygirl (Marbach).

 

Podrobněji v časopisu Náš chov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V nabídce aukce, která proběhla 12. června v předvečer Národní holštýnské soutěže v Oldenburgu, byl německý mladý skot a telata – jalovice s nejlepšími genomickými plemennými hodnotami. Pocházejí z nejlepších rodin krav, které se osvědčily po řadu generací. V EWE aréně výstaviště Weser-Ems Hall se prodalo dvaadvacet jalovic a kráva, všechna zvířata měla vynikající rodokmen.

Průběh aukce dokázal, že němečtí chovatelé jsou ochotni investovat do budoucnosti holštýnské genetiky. Průměrná cena za jedno zvíře se tak vyšplhala na 8617 euro. Asi nejzajímavější bylo to, že nejmladší jalovička HLM Lulu (Numero Uno x Planet), narozená letos na začátku dubna byla vydražena za nejvyšší prodejní cenu. Noví majitelé ji získali za 29 000 eur!
Aukce proběhla pod taktovkou DHV – Deutscher Holstein Verband e. V., tedy Německé holštýnské asociace a vedl jí licitátor Michael Hellwinkel.

 

Podmínky aukce

DHV prodávala přihlášená zvířata jménem chovatelských organizací a ve prospěch majitele jalovice. Všechna zvířata musí být dokonale zdravá pocházet z chovů oficiálně prostých tuberkulózy, leukózy a brucelózy. Všechny jalovice musí být čtrnáct dní před aukcí negativně tetována na BVD a chovy musí být také prosté IBR. Po prodání zvířat jejich chovatel ručí za to, že do 30 dní po aukci, resp. po opuštění Německa v případě nákupu do zahraničí, že zvířata přijdou do styku jen s těmi, jejichž zdravotní stav je tentýž.

Jalovice se prodávaly, resp. kupovaly v eurech. Kupující má povinnost uhradit poplatek aukční komisi ve výši 5 % nákupní ceny plus DPH. Navíc se podílí na nákladech za test na IBR/IPV, pojištění, na transportu a pokud by to bylo nutné i na telení a ošetření vemene. Cena je tedy členěna takto 5 % z ceny komisi v čistém, 7 % DPH a pojištění a taxa za pojištění (19 %). Ihned po úspěšném zakoupení zvířete, musí kupující odevzdat svou adresu a nákup potvrdit podpisem. Zvíře se platí ihned po akci převodem na účet do banky.

Také dražba má své zákonitosti. Akceptují se pouze postupné nabídky při stupňování ceny, které závisí na vyvolávací, resp. dosažené ceně jalovice. Do částky 1000 eur se přihazuje po 20 eurech, mezi 1000 a 2000 po 50 eurech, od 2000 do 5000 po 100 euro, a když se cena vyšplhá nad 5000 eur, přehazuje se vždy minimálně 250 eur.

Všechna zvířata jsou pojištěna proti případnému úrazu, nemoci či úhynu, hodnota pojištění je maximálně 7000 eur. Pojištění zajišťuje organizátor aukce a trvá od příjezdu do Oldenburgu až do doby přesunu jalovic do stáje kupce.

Transport zvířat k sobě domů hradí kupec, v případě, že jalovice nebyla prodána, jdou veškeré náklady za přepravu na vrub prodávajícího.

 

Dražba zvířat

Ve večerních hodinách den před vlastní výstavou plemenného holštýnského skotu byla zahájena aukce. Jako první byla nabízena jediná kráva ve skupině zvířat. Rosa se narodila 10. 10. 2010 a otelila se 18. 2. 2013. Získala cenu za nejlepší vemeno na zemědělské výstavě Agra v Lipsku v dubnu letošního roku. Její exteriér je hodnocen jako VG 78 a má 88 bodů za vemeno, její tři poloviční sestry jsou hodnoceny jako excelentní (EX), pochází z rodiny, kde jsou zvířata po sedm generací hodnocena jako Ex nebo VG (very good). Rosa (Laurin x RS Rosie) byla prodána za 6000 eur.

Mnohem vyšší částku zaplatil kupec za jalovici RR Elusie (Maxim x RR Elisa), narozenou 15. 9. 2012. Je to jediná Maximova dcera z matky RR Elisa, nejlepší genomicky testované sestry světově velmi populárního býka Snowman. Pochází po ní známí býci v inseminaci, jako jsou Pagini, OmanOman, Sundy, Dalton nebo Boboy. Unikátní jalovici RR Elusia získal kupec za 18 500 eur.

Dobře se prodala také jalovička Bella, narozená 15. 12. 2012, s vynikajícím typem po ot ci Epic a s úžasnou rodinou po Regancrest PR-Barbie EX 92. Její matka Brysha bude mít další tele v letos červnu a je nejlepší dcerou po býkovi Digger. Prodávaná jalovice má unikátní rodokmen s úspěšnými býky, jako Epi x Digger x Mac x Sottle x Durham x Juror, a prodala se za 11 000 eur.

Genomicky ve více zemích je testovaná jalovice CCC Extra Magic (nar. 25. 12. 2012), její indexy jsou německý gRZG 147, evropský gTPI 2 244 a kanadský g LPI 3 033. Pochází z oblíbené rodiny krávy UFM Dubs Eroy! Byla úspěšně vydražena za 14 500 euro.

Jedna z nejlepších dcer býka Suran v Německu jalovice Praline (nar. 10. 2. 2013) pochází z velmi známé rodiny s mnoha býky v inseminaci Willmshoeve Rita. Její sestra byla juniorskou šampiónkou na NRM 2012 (All Holland Dairy Show). Praline se prodala za pěkných 9000 eur.

Největší částku ale vydali nakupující za tu nejmladší jalovičku, teprve dvouměsíční HLM Lulu (nar. 65. 4. 2013). Dcera býka Numero Uno patří do mimořádné rodiny plemenice Lylehaven Lila Z EX 94. Také genomicky testovaní býci jako Lexor, Lavamad a Latimer náleží k této rodině. Tato jalovička s vynikajícím původem a gnomickým gRZG 159 měly cenu 29 000 eur. Koupili ji němečtí chovatelé spolu s nizozemskou firmou Diamon Genetics.

 

Průběh aukce dokázal, že němečtí chovatelé jsou ochotni investovat do budoucnosti holštýnské genetiky. Průměrná cena za jedno zvíře se tak vyšplhala na 8617 euro. Asi nejzajímavější bylo to, že nejmladší jalovička HLM Lulu (Numero Uno x Planet), narozená letos na začátku dubna byla vydražena za nejvyšší prodejní cenu. Noví majitelé ji získali za 29 000 eur!
Aukce proběhla pod taktovkou DHV – Deutscher Holstein Verband e. V., tedy Německé holštýnské asociace a vedl jí licitátor Michael Hellwinkel.

 

Podmínky aukce

DHV prodávala přihlášená zvířata jménem chovatelských organizací a ve prospěch majitele jalovice. Všechna zvířata musí být dokonale zdravá pocházet z chovů oficiálně prostých tuberkulózy, leukózy a brucelózy. Všechny jalovice musí být čtrnáct dní před aukcí negativně tetována na BVD a chovy musí být také prosté IBR. Po prodání zvířat jejich chovatel ručí za to, že do 30 dní po aukci, resp. po opuštění Německa v případě nákupu do zahraničí, že zvířata přijdou do styku jen s těmi, jejichž zdravotní stav je tentýž.

Jalovice se prodávaly, resp. kupovaly v eurech. Kupující má povinnost uhradit poplatek aukční komisi ve výši 5 % nákupní ceny plus DPH. Navíc se podílí na nákladech za test na IBR/IPV, pojištění, na transportu a pokud by to bylo nutné i na telení a ošetření vemene. Cena je tedy členěna takto 5 % z ceny komisi v čistém, 7 % DPH a pojištění a taxa za pojištění (19 %). Ihned po úspěšném zakoupení zvířete, musí kupující odevzdat svou adresu a nákup potvrdit podpisem. Zvíře se platí ihned po akci převodem na účet do banky.

Také dražba má své zákonitosti. Akceptují se pouze postupné nabídky při stupňování ceny, které závisí na vyvolávací, resp. dosažené ceně jalovice. Do částky 1000 eur se přihazuje po 20 eurech, mezi 1000 a 2000 po 50 eurech, od 2000 do 5000 po 100 euro, a když se cena vyšplhá nad 5000 eur, přehazuje se vždy minimálně 250 eur.

Všechna zvířata jsou pojištěna proti případnému úrazu, nemoci či úhynu, hodnota pojištění je maximálně 7000 eur. Pojištění zajišťuje organizátor aukce a trvá od příjezdu do Oldenburgu až do doby přesunu jalovic do stáje kupce.

Transport zvířat k sobě domů hradí kupec, v případě, že jalovice nebyla prodána, jdou veškeré náklady za přepravu na vrub prodávajícího.

 

Dražba zvířat

Ve večerních hodinách den před vlastní výstavou plemenného holštýnského skotu byla zahájena aukce. Jako první byla nabízena jediná kráva ve skupině zvířat. Rosa se narodila 10. 10. 2010 a otelila se 18. 2. 2013. Získala cenu za nejlepší vemeno na zemědělské výstavě Agra v Lipsku v dubnu letošního roku. Její exteriér je hodnocen jako VG 78 a má 88 bodů za vemeno, její tři poloviční sestry jsou hodnoceny jako excelentní (EX), pochází z rodiny, kde jsou zvířata po sedm generací hodnocena jako Ex nebo VG (very good). Rosa (Laurin x RS Rosie) byla prodána za 6000 eur.

Mnohem vyšší částku zaplatil kupec za jalovici RR Elusie (Maxim x RR Elisa), narozenou 15. 9. 2012. Je to jediná Maximova dcera z matky RR Elisa, nejlepší genomicky testované sestry světově velmi populárního býka Snowman. Pochází po ní známí býci v inseminaci, jako jsou Pagini, OmanOman, Sundy, Dalton nebo Boboy. Unikátní jalovici RR Elusia získal kupec za 18 500 eur.

Dobře se prodala také jalovička Bella, narozená 15. 12. 2012, s vynikajícím typem po ot ci Epic a s úžasnou rodinou po Regancrest PR-Barbie EX 92. Její matka Brysha bude mít další tele v letos červnu a je nejlepší dcerou po býkovi Digger. Prodávaná jalovice má unikátní rodokmen s úspěšnými býky, jako Epi x Digger x Mac x Sottle x Durham x Juror, a prodala se za 11 000 eur.

Genomicky ve více zemích je testovaná jalovice CCC Extra Magic (nar. 25. 12. 2012), její indexy jsou německý gRZG 147, evropský gTPI 2 244 a kanadský g LPI 3 033. Pochází z oblíbené rodiny krávy UFM Dubs Eroy! Byla úspěšně vydražena za 14 500 euro.

Jedna z nejlepších dcer býka Suran v Německu jalovice Praline (nar. 10. 2. 2013) pochází z velmi známé rodiny s mnoha býky v inseminaci Willmshoeve Rita. Její sestra byla juniorskou šampiónkou na NRM 2012 (All Holland Dairy Show). Praline se prodala za pěkných 9000 eur.

Největší částku ale vydali nakupující za tu nejmladší jalovičku, teprve dvouměsíční HLM Lulu (nar. 65. 4. 2013). Dcera býka Numero Uno patří do mimořádné rodiny plemenice Lylehaven Lila Z EX 94. Také genomicky testovaní býci jako Lexor, Lavamad a Latimer náleží k této rodině. Tato jalovička s vynikajícím původem a gnomickým gRZG 159 měly cenu 29 000 eur. Koupili ji němečtí chovatelé spolu s nizozemskou firmou Diamon Genetics.

Jméno

Otec

Matka

Prodejní cena (€)

Rosa

Laurin

RS Rosie

6 000

RR Riverdance

Maxim

RR River

4 300

Sepia

Epic

Sabrina

6 500

NH GC Emily

Gold Chip

Ven Dairq 388

4 300

Pauline

Bookem

RZG Julie

4 800

RR Eluise

Maxim

RR Elisa

18 500

LEF Celebrity

Maximum

LEF Celebrati

3 500

HMO Secretly

Observer

HMO Secret

6 500

Patesy

Van Gogh

Nelli

3 800

Scarlett

Time

Shakira

4 000

KNS Geniale

KNS Genie

Supersonic

Mayfield

KNS GoldenCros

KNS GoldenCros

12 000

Calista

Genesis

Chelsea

4 000

Bella

Epic

Brysha

11 000

Daisine

Yorick

Daisy 727

10 000

CCC Extra Magic ET

Epic

RR Extra Sepcial

14 500

MIH Erina

Mogul

MIH Eliette 605

4 500

KNS MissMagic

Ladd P

SHB Mrspoll

7 500

WEH Joleen

Snow RF

WEH Jenice

7 500

Praline

Suran

Nougat

9 000

Beatrice

Meridian

Belina 361

7 000

HLM Pinky

Numero Uno

HLM Premiere

4 000

DQ Laurana

Supersire

DW Laube

4 500

HLM Lulu

Numero Uno

Lana

29 000

 

Další informace v časopisu Náš chov.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down