Jarní setkání chovatelů skotu v Bělčicích

Hodnocení kvality objemných krmiv, péče o paznehty a zásady odchovu jalovic byly tématem semináře pro chovatele skotu v Bělčicích, které ve spolupráci s Komorou zemědělských poradců České republiky, z. s., uspořádala společnost NTG Agri, s. r. o. Asi sedmdesát účastníků tohoto tradičního setkání tak měla možnost dozvědět se o nejčastějších chybách nejen při výrobě siláží a senáží, ale i při jejich odběru, dále o významu prevence s ohledem na zdraví končetin a konečně o nových poznatcích odchovu jalovic ve vztahu k užitkovosti na první laktaci.   

 

Jarní seminář, který se odehrál 15. března v areálu Zemědělského družstva Bělčice na Strakonicku, již tradičně moderoval Ing. Miloslav Sikyta, který oblíbenou chovatelskou akci také zahájil. Člen Komory zemědělských poradců České republiky, z. s., se ve svém vystoupení snažil odpovědět na některé problémy související se zhoršenou kvalitou objemných krmiv v loňském roce. Ať už ve vztahu k obsahu dusičnanů, vysoké kyselosti konzervované píce či kažení horní vrstvy založeného objemného krmiva v jámě.  

„Zkrmování závadných siláží způsobuje hnisavé endometritidy, průjmy, onemocnění paznehtů, zvětšování vemínek u jaloviček, průjmy u telat, ale také úhyn dojnic po otelení.

Nepodceňujte hygienickou kvalitu siláží. Je třeba dbát na to, aby krmivo nebylo znečištěné zeminou, nebylo nahnilé, plesnivé či zatuchlé. Nestabilní siláže, které se po otevření jámy zahřívají nebo jsou plesnivé, negativně ovlivňují zdraví zvířat a jejich produkci. V silně zahřívajících silážích je často vysoká koncentrace kvasinek, jako odezva na nedokonalé dusání, špatné zakrytí či použití nevhodného konzervantu. K následné nestabilitě siláží dochází rovněž v důsledku vyššího podílu reziduálních cukrů z předčasně sklizené silážované hmoty nebo při redukované fermentaci při vyšší sušině. Preventivním opatřením minimalizujícím rizika zhoršené hygieny krmiv je také rychlé zkrmování siláží odebraných z jámy. Rezervy jsou i ve volbě silážních aditiv, které udrží hygienu objemných krmiv v požadované kvalitě,“ shrnul na závěr své postřehy Ing. Sikyta.

Správná péče o paznehty byla tématem prezentace Ing. Petra Němce z pořadatelské společnosti NTG Agri, s. r. o.

Péče o paznehty zahrnuje prevenci spočívající v hygieně stájového prostředí, včetně zajištění welfare a koupelí paznehtů. Ale také ve funkční úpravě paznehtů a konečně v samotné léčbě onemocnění paznehtů a jejich terapeutické úpravě.

„Čím je stájové prostředí sušší, tím lépe. Napomůžete tomu jednak každodenním vyhrnováním kejdy z chodeb, včetně cest do dojírny a čekárny před dojírnou, ale i zajištěním optimální teploty ve stáji. Pro zdraví paznehtů je klíčová doba a kvalita ležení, což souvisí také s odpovídajícími rozměry boxových loží, ale i materiálem na němž krávy leží a samozřejmě i s čistotou samotných loží. Dobu ležení však negativně ovlivňují také vysoké letní teploty, což je problém v nedostatečně odvětraných a izolovaných stájích. K omezení výskytu infekčních onemocnění paznehtů slouží koupele. Z tohoto pohledu je důležitá pravidelnost, vhodný přípravek, správná koncentrace a konečně i funkční koupací vana. Kravám byste měli upravovat paznehty minimálně dvakrát ročně. A to v době zasušení a dále 120. den laktace, přičemž u vysokobřezích jalovic asi dva měsíce před otelením. Vždy se ale vyhněte strouhání paznehtů u krav v přípravě na porod a v rozdoji,“ vysvětlil Ing. Němec.

Osvědčená a vyzkoušená doporučení odchovu jalovic z domácí i zahraniční praxe prezentoval výživářský poradce Ing. Petr Brabenec. Uvedl, že se na farmách uplatňuje několik způsobů odchovu telat, které ale často nevycházejí z postupů, jež se osvědčují v chovatelské praxi. V zahraničí naopak dochází ke sjednocení doporučení ohledně odchovu jalovic, přičemž důvod má ryze ekonomický podtext. Řízenou výživou v prvních sedmi měsících odchovu lze totiž významně navýšit užitkovost na první laktaci, a navíc i podpořit kondici a zdraví zvířat.

Více se dočtete v některém z aktuálně připravovaných čísel týdeníku Zemědělec.*

 

Ing. Miloslav Sikyta
Ing. Petr Němec
Ing. Petr Brabenec
Správně založená jáma je předpokladem kvalitního objemného krmiva
Úroveň péče o zdraví končetin se významně promítá do ziskovosti mléčných farem 
Řízenou výživou v prvních sedmi měsících odchovu jalovic lze totiž významně navýšit užitkovost na první laktaci

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down