Kalkulace ekonomických veličin v zemědělském podniku pomocí softwarových nástrojů

Jednou z hlavních úloh každého manažera podniku by měla být pravidelná analýza svých výrobních a ekonomických ukazatelů, srovnávání s nejlepšími podniky v odvětví a přijímání opatření směřujícího k větší efektivitě produkce. Na úspěšnost podnikání působí řada vnějších faktorů, které jsou těžce předvídatelné a podnikatelem neovlivnitelné. Výjimkou není ani zemědělský sektor, na kterém se podepisují jak přírodní a klimatické podmínky, tak i např. cenový vývoj na agrárním trhu.

Ing. Lenka Krpálková, Ph.D., Ing. Jan Syrůček, VÚŽV, v. v. i., Praha-Uhříněves

 FarmProfit je ekonomický software sloužící ke kalkulaci ekonomických ukazatelů základních odvětví živočišné i rostlinné výroby. Program umožňuje jednoduchým způsobem vypočítat skutečnou nebo očekávanou rentabilitu výroby vybrané zemědělské komodity. Software je určen jak pro drobné zemědělce pro možnost stanovení ziskovosti produkce, tak i pro velké zemědělské podniky jako nástroj na zefektivnění výroby a optimalizaci procesů. FarmProfit je dostupný na stránkách: http://www.farmprofit.cz. Jedná se o německý software s původním názvem DB-Plan, který vyvinul Bavorský zemský ústav pro zemědělství (LfL). Od roku 2011 je software spravován a přizpůsobován pro využití v českých podmínkách Výzkumným ústavem živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi.  Práce s celým softwarem je velice snadná a pro podrobnější informace je k dispozici na stránkách softwaru návod v PDF na celý software i na jednotlivé kalkulační části. Na úvodní stránce zvolí uživatel požadovanou komoditu ke kalkulaci (v současné době je k dispozici 11 kalkulačních částí zejména z živočišné výroby). Cílem jednotlivých kalkulací je vyčíslit veškeré výnosy a náklady zvolené komodity a stanovit hospodářský výsledek (zisk či ztrátu) celkově i na jednotku (kus, litr mléka, hektar), a tím pomoci uživateli v jeho dalším rozhodování. Do kalkulačního výpočtu vkládá uživatel výsledky za vlastní podnik. Pokud nezná nebo neeviduje některé hodnoty, může ponechat navrhované (předvolené) hodnoty, které jsou ve všech případech nastaveny na úrovni průměrných hodnot z ČR a z Bavorska a jsou průběžně aktualizované. V některých případech software navrhne nebo dopočítá hodnotu na základě dříve zadaných parametrů a uživatel jí může libovolně měnit. Celkové výpočty (náklady, výnosy, zisk aj.) jsou aplikací vždy stanoveny automaticky. Kalkulaci lze i během práce uložit do souboru, který lze následně kdykoliv odkudkoliv znovu nahrát a pokračovat v práci. Jednoduchou změnou vstupních parametrů je možné rychle modelovat změny v celkovém zisku. Program byl vyvinut Dr. Cabrerou z University of Wisconsin-Madison (USA). Od roku 2014 je software přizpůsoben pro využití v českých podmínkách na stránkách Výzkumným ústavem živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi: http://www.vuzv.cz " Pro praxi " Struktura stáda dojeného skotu. Bližší informace k softwaru a k možnosti výpočtu ekonomické hodnoty dojnice bude prezentovat Dr. Victor E. Cabrera, Ph.D. z University of Wisconsin-Madison 20. 5. 2016 ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi. Následně bude software umístěn na stránkách: http://www.vuzv.cz " „Pro praxi“ "

 Podrobnější informace v časopisu Náš chov 4/2016*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down