09.10.2020 | 12:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kančí pach a konec kastrace

Jednou z hlavních výzev pro evropský řetězec produkce vepřového masa je přizpůsobení chovu prasat požadavkům spotřebitelů na dobré životní podmínky zvířat a jednou z největších otázek v této oblasti je, zda a jak ukončit alespoň chirurgickou kastraci.

V článku Ing. Jaroslava Smitala, Ph.D., který najdete v listopadovém čísle časopisu Náš chov se mimo jiné dočtete, že chirurgická kastrace kanců je kritizována od mnoha mezinárodních organizací pro welfare zvířat kvůli své bolestivé a stresující povaze. V důsledku toho se zavádějí alternativní strategie ke snížení kančího pachu. Dobré zacházení se zvířaty, pokud jde o chirurgickou kastraci, je dlouhodobou politikou EU. Od 1. ledna 2012 Evropská komise (EK) nařídila, aby se chirurgická kastrace prasat prováděla s prodlouženou analgezií a/nebo anestezií, avšak v některých evropských zemích toho dosud nebylo dosaženo. Komise také určila termín ukončení chirurgické kastrace prasat do 1. ledna 2018, který rovněž nebyl splněn.
Záměrem Evropské komise je ukončit chirurgickou kastraci poskytnutím následujících nástrojů:
- vzájemně uznávané metody pro hodnocení kančího pachu,
- evropské standardizované metody pro měření sloučenin zodpovědných za kančí pach,
- metody rychlé detekce kančího pachu na jatkách,
- snížení obsahu kančího pachu organizací chovu a krmením,
- efektivní ošetřování všech kanců během chovu, přepravy a porážky, aby se minimalizovalo sexuální a agresivní chování.
V souladu s výše uvedenými cíli Evropské komise v oblasti kastrace vyzývá Euroskupina pro zvířata v rámci své stěžejní kampaně End Pig Pain jednotlivce, aby do roku 2024 podepsali petici podporující celounijní zákaz chirurgické kastrace selat. Po dosažení jednoho milionu podpisů bude petice předána Evropské komisi.
Aby byl zajištěn udržitelný řetězec produkce vepřového masa, musí být vyvinuty strategie ke snížení sloučenin odpovědných za kančí pach, musí být podporovány výrobní a řídící systémy, které minimalizují sexuální a agresivní chování u všech kanců a musí být vyvinuty mezinárodně uznávané metody detekce kančího pachu na jatkách, které jsou rychlé, snadné, levné a spolehlivé. Hlavními určujícími faktory, zda bude dosaženo chovu nekastrovaných kanců jsou poptávka a preference spotřebitelů. Ekonomické přínosy strategií zaměřených na snížení či odstranění kančího pachu musí být přesvědčivé pro všechny zúčastněné strany.*

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down