26.06.2020 | 07:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Když je pastvina základem výroby

Pastevní způsob chovu je pro Zemědělský podnik AGRA Český ráj, a. s., se sídlem ve Všeni na Semilsku základním technologickým systémem provozované živočišné výroby. Na trvalých travních porostech, které představují asi třetinu z obhospodařovaných pozemků o výměře necelé tisícovky hektarů zemědělské půdy, se zatím pasou krávy bez tržní produkce mléka. V dohledné době však chovatelé plánují využívat své pastviny v okolí Turnova také k chovu nosnic v mobilních kurnících a k chovu ovcí.

Živočišnou výrobu společnosti AGRA Český ráj, a. s., reprezentuje chov skotu, respektive stádo 160 krav bez tržní produkce mléka. Zatímco v ekologickém systému hospodaření mají na pastvinách okolo 250 kusů, včetně telat, v konvenčním chovu vykrmují asi 150 zástavových telat, která finalizují do koncového produktu ve vlastní bourárně. Odvěšené a zpracované maso je v nabídce společnosti prakticky po celý rok.
“Dříve se zde chovalo dojené stádo skotu, ale po tom, co nám nevyšla dotace na projekt nového kravína s technologií robotického dojení, jsme z důvodu nízké ekonomické rentability postupně přešli na chov skotu bez tržní produkce mléka. V bývalém ZD Český ráj Všeň, také bývala výkrmna s ustájovací kapacitou pro 1500 býků, kam se svážela telata ze tří čtvrtin okresu Semily. Přesuny zvířat z mnoha podniků nakonec přispěly k tomu, že jsme se celkem třikrát potýkali s následky BSE (bovinní spongiformní encefalopatie, lidově nemoc šílených krav), což se částečně odrazilo i v brakaci stáda dojnic. Od devadesátých let minulého století se skot v podniku chová v pastevním systému. Převodným křížením máme ve stádu zvířata se 75% podílem krve charollaiského plemene. V přirozené plemenitbě evidujeme na 160 matek a šest plemenných býků, které obměňujeme podle potřeby. Nejen kvůli plánovanému navýšení masných krav chceme rekonstruovat silážní jámy, abychom měli adekvátní zásobu konzervovaných objemných krmiv. Rád bych vrátil do podniku dojnice. Ve hře je stále projekt robotické stáje se zpracovanou dokumentací. Mléko bychom prodávali ze dvora jednak v syrovém stavu, ale i ve výrobcích, jako jsou sýry, jogurty či tvaroh. V živočišné výrobě jsme udělali ještě jeden upgrade. Na Místní akční skupinu jsme podali žádost na nákup dvou mobilních kurníků se záměrem využít naše pastviny také k chovu slepic. Aktuálně máme předjednanou zakázku s kapacitou pro šest set nosnic. Vejce bychom mohli distribuovat jednak s rozvozem obědů, ale líbí se mi nápad s vejcomaty,“ prozradil Lukáš Jakubů.*
Více se dočtete v týdeníku Zemědělec
1/ Místopředseda společnosti AGRA Český ráj, a. s., Lukáš Jakubů, DiS.
2/ Krávy na pastvině
3/ Krávy
4/ Bourárna
5/ Finální produkt v balíčcích

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down