08.08.2018 | 08:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Komise nabízí podporu evropským zemědělcům strádajícím suchem

Evropská komise stojí letos v létě za evropskými zemědělci, kteří se potýkají s obtížemi extrémního sucha. Zemědělci budou mít možnost předem získat přímé platby a platby na rozvoj venkova a bude jim poskytnuta větší flexibilita pro využívání půdy, která by za normálních okolností nebyla používána k produkci, aby mohli nakrmit svá zvířata.

Pokračující a prodlužující se situace sucha ve více zemích EU má významný dopad na produkci plodin na orné půdě, stejně jako krmiva pro zvířata, což by mohlo mít vliv i na dobré životní podmínky zvířat. Snížení produkce krmiv má navíc zvláštní dopad na příjmy chovatelů, neboť se tím zvýší jejich vstupní náklady, pokud jim během roku dojde vlastní krmivo.  Komisař pro zemědělství Phil Hogan řekl: "Velmi mě znepokojuje tento dlouhodobý klimatický vývoj. Byl jsem v kontaktu s řadou ministrů z postižených zemí, abych projednal situaci a získal aktuální hodnocení. Komise je jako vždy připravena podpořit zemědělce zasažené suchem pomocí řady nástrojů, včetně vyšších zálohových plateb, odchylek od ekologických požadavků a státní podpory. Společná zemědělská politika již poskytuje bezpečnostní síť zemědělcům, kteří se musí vyrovnat s nepředvídatelnými událostmi Vyzývám všechny členské státy, aby se zabývaly všemi možnými opatřeními a opatřeními stanovenými v našich právních předpisech."
Byla přijata dvě konkrétní rozhodnutí, aby se zemědělcům pomohlo při řešení sucha, a to kromě podpory v rámci stávajících právních předpisů společné zemědělské politiky:
• Vyšší platby: zemědělci budou mít možnost získat až 70 % svých přímých plateb a 85 % plateb v rámci rozvoje venkova již od poloviny října 2018, místo aby čekali až do prosince, aby zlepšili svou situaci v oblasti peněžních toků;
• Odchylky od konkrétních požadavků na ekologizaci, a sice pravidla pro diverzifikaci plodin a ekologickou zaměření na půdu ležící ladem, aby se taková půda mohla použít k výrobě krmiv pro zvířata. Rovněž se zvažuje přijetí dalších odchylek od ekologizace, které by umožnilo zemědělcům větší flexibilitu při výrobě krmiva. Tato opatření budou obzvláště přínosem pro chovatele.
Stávající podpora v rámci SZP
Podle stávajících pravidel pro státní podporu v oblasti zemědělství lze poskytnout podporu až do výše 80 % škod způsobených suchem (nebo až 90 % v oblastech přírodních omezení) s výhradou určitých zvláštních podmínek. Nákup krmiva se může považovat za materiálovou škodu nebo ztrátu příjmu.
Kompenzace škody může být poskytnuta i bez nutnosti to oznamovat Komisi (tzv. "De minimis aid"). Členské státy mohou poskytnout podporu ve výši až 15 000 eur na jednoho zemědělce během tří let.
Pokud jde o rozvoj venkova, v současných právních předpisech o společné zemědělské politice jsou stanoveny různé možnosti:
• Pokud členský stát uzná situaci sucha jako „přírodní katastrofu“, může poskytnout podporu až do výše 100 % na obnovu zemědělského produkčního potenciálu poškozeného suchem. Peníze mohou být použity na investice, jako například na opětovné osazení pastvin. Toto opatření lze aktivovat zpětně.
• Zemědělci mohou o svých výjimečných okolnostech informovat své příslušné vnitrostátní orgány a jejich členský stát je může uvolnit ze svých závazků v rámci různých režimů. Zemědělcům bude například povoleno používat ochranné pásy pro krmivo.
• Členské státy mohou zemědělce podporovat prostřednictvím nástrojů řízení rizik. Mohou například finančně přispět do vzájemných fondů k vyplacení finanční kompenzace postiženým zemědělcům. Také zemědělci, kteří dosáhnou ztráty příjmu nad 30 % svého průměrného ročního příjmu, dostanou finanční náhradu.
Členské státy mají možnost jednou ročně změnit svůj program rozvoje venkova, aby zahrnovaly jedno z opatření uvedených výše.
Kromě těchto opatření a průběžného sledování situace sucha a jejího dopadu na evropské státy, je Komise v kontaktu se všemi členskými uzeměmi, aby dostala aktualizované informace o dopadu jarního a letního sucha na jejich zemědělce. Informace požadované do 31. srpna budou použity k posouzení přiměřenosti a vhodnosti reakce Komise a ke všem rozhodnutím o změnách již přijatých opatření nebo o dalších opatřeních, která mohou být považována za vhodná.

Brusel 2. srpna 2018

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down