03.05.2018 | 09:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Komise navrhuje snížení přímých plateb

Evropská komise dnes předložila své návrhy na víceletý rozpočtový rámec pro období 2021–2027. Tento rozpočtový projekt je snížen o 27,4 miliardy eur v rozpočtu společné zemědělské politiky (SZP), aby udržel podporu zemědělcům na jejich současné úrovni.

Tento návrh, pokud by byl přijat členskými státy a Evropským parlamentem, by v příštích sedmi letech snížil rozpočet SZP o 7,2 % a v roce 2027 by se měl snížit o 11,2 %. Snížení rozpočtu by bylo značné, zemědělci by dostali o 10 % méně v daném období a zhruba o 15 % v roce 2027. Rozpočet pro zemědělství nejen zaplatil plný účet CAP – brexit (18,9 miliardy), ale také by přispělo k rozšíření dalších politik Evropské unie o 8,5 miliardy eur. Nakonec by SZP představovala pouze 30,4 % evropského rozpočtu.
I přes to se kmise rozhodla nezvýšit celkový rozpočet společenství limitováním požadavků na členské státy na 1,08 % HDP. Na druhou stranu navrhované snížení společné zemědělské politiky je mnohem přísnější než to, které oznámil komisař pro rozpočet Günther Oettinger během různých intervencí.
Pokles příjmů zemědělců
V nejistém politickém a hospodářském kontextu, kdy jsou téměř všechna zemědělská odvětví v krizi, je tento návrh velmi znepokojující pro budoucnost evropského průmyslu a hospodářské udržitelnost mnoha zemědělských podniků v celé Evropské unii.
Podle simulací Farm Europe s přihlédnutím k podílu přímých plateb v příjmu zemědělského odvětví by návrh rozpočtu komise měl okamžitý dopad na pokles příjmů evropských zemědělců o 8,15 % v roce 2027 bez změny parametrů současné SZP. Pokles by dosáhl 26,4 % v Dánsku a 13 % v České republice, tedy v zemích, kde je podíl přímých plateb největší. V Německu a ve Francii by zemědělské příjmy poklesly přibližně o 6,5 % a v Itálii a Španělsku přibližně o 3,5 %.
Rovnice navrhovaná Evropskou komisí hluboce zpochybňuje schopnost evropského zemědělského sektoru uspokojovat rostoucí společenské očekávání. I když zapojení mladých zemědělců je prioritou, navrhovaný systém by vedl k urychlení restrukturalizace zemědělského odvětví, zejména v produkci mléka, polních plodin a hovězího masa.  V souvislosti s rostoucími společenskými nároky a potřebou investovat pro zajištění přechodu zemědělských systémů na ekonomičtější a ekologičtější modely, se zdá, že komisí předpokládaný pokles je neudržitelný. V době, kdy by některé členské státy mohly být v pokušení najít přímá či nepřímá opatření pro vyrovnání poklesu evropského rozpočtu, by Evropská unie měla více než kdy jindy zavést skutečně společnou politiku, která by umožnila posílit konkurenceschopnost evropských podniků, jejich schopnost investovat a transformovat se, a zabránit jakémukoli narušení hospodářské soutěže.

Kromě výše uvedené analýzy navrhuje Evropská komise další přísné škrty v programech rozvoje venkova. V rámci druhého pilíře SZP navrhuje snížení ve výši 16 miliard eur, což znamená, že by celkové ztráty v navrhovaném rozpočtu SZP dosáhly v průměru 11,71 % v letech 2021–2027 (16 % v roce 2027) s 2% mírou inflace.
Jinými slovy, skutečně chybí v rozpočtu pro první pilíř v průměru 9,56 % pro roky  2021–2027 (tj. 15 % v roce 2027), aby se zachovala současná hodnota přímých plateb, a pro druhý pilíř chybí 21 %. Pokud by bylo zemědělství odděleno od zbytku ekonomiky a bylo by ovlivněno pouze polovinou míry inflace, bylo by snížení redukováno na 5,69 % u prvního pilíře a o 15,6 % u druhého pilíře (pokud se členské státy rozhodnou kompenzovat ztráty zvýšením úrovně spolufinancování). Celkové snížení rozpočtu SZP by se vypočítalo na 8,59 % (při míře inflace pouze 1,1%, avšak 2 % pro příspěvky členského státu).*

Podle tiskové zprávy Farm Europe (2. 5. 2018)

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down