Komise povoluje dvě geneticky modifikované plodiny

Komise dnes povolila dvě geneticky modifikované plodiny (1 kukuřici a 1 sóju) pro potraviny a krmiva. Rozhodnutí Komise o povolení nepovoluje jejich pěstování v EU, pouze pro jejich použití jako potraviny a krmiva. Tyto GMO prošly komplexním a přísným povolovacím postupem, který zajišťuje vysokou úroveň ochrany zdraví lidí a zvířat a životního prostředí.

 Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vydal příznivé vědecké hodnocení, v němž dospěl k závěru, že tyto GMO jsou stejně bezpečné jako jejich konvenční protějšky. Členské státy nedosáhly ve stálém výboru ani v následném odvolacím výboru kvalifikované většiny ve prospěch ani proti povolením. Povolení jsou platná po dobu 10 let a každý produkt vyrobený z těchto GMO bude podléhat přísným pravidlům EU pro označování a sledovatelnost.

Geneticky modifikované organismy

Potraviny a krmiva obecně pocházejí z rostlin a zvířat pěstovaných a chovaných lidmi po několik tisíc let. Postupem času byly tyto rostliny a zvířata s nejžádanějšími vlastnostmi vybrány pro chov dalších generací potravin a krmiv. To byl například případ rostlin se zvýšenou odolností vůči vlivům prostředí, jako jsou nemoci, nebo se zvýšeným výnosem.

Tyto žádoucí vlastnosti se objevily prostřednictvím přirozeně se vyskytujících variací v genetické výbavě těchto rostlin a zvířat. V poslední době je možné modifikovat genetickou výbavu živých buněk a organismů pomocí technik moderní biotechnologie nazývaných genová technologie. Genetický materiál je uměle modifikován tak, aby získal novou vlastnost (např. odolnost rostliny vůči chorobám, hmyzu nebo suchu, tolerance rostliny vůči herbicidu, zlepšení kvality nebo nutriční hodnoty potraviny, zvýšení výnosu).

Takové organismy se nazývají "geneticky modifikované organismy" (GMO). Potraviny a krmiva, které obsahují tyto GMO nebo se z nich skládají nebo jsou z NICH vyrobeny, se nazývají "geneticky modifikované (GM) potraviny nebo krmiva".

Nové techniky v biotechnologii

Veřejná konzultace k iniciativě týkající se rostlin získaných cílenou mutagenezí a cisgenezí byla nyní zveřejněna; zůstane otevřena po dobu 12 týdnů do pátku 22. července 2022. Byl zveřejněn plán (počáteční posouzení dopadů) iniciativy týkající se rostlin získané cílenou mutagenezí a cisgenezí. Evropská komise sleduje neustálý pokrok v oblasti moderních biotechnologií a zvažuje, jak může EU těžit z inovací v potravinářském a zemědělském odvětví při zachování vysokých bezpečnostních norem. V posledním desetiletí byla vyvinuta řada nových technik založených na pokroku v biotechnologiích.

Cílem iniciativy EK je náležitý regulační dohled nad dotčenými rostlinnými produkty, zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví lidí a zvířat a životního prostředí a umožnění inovací a přispění bezpečných nových genomických technik k cílům Zelené dohody pro Evropu a strategie Od zemědělce ke spotřebiteli (Farm to Fork).*

AgPress

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down