Konopné a lněné semínko a trávení kuřat

Na semináři „Aktuální směry ve šlechtění hospodářských zvířat“ v listopadu loňského roku se jedna z přednášejících zaměřila na enzymovou aktivitu trávicího traktu kuřat a využití přírodních látek, jako jsou konopná a lněná semínka.

Ing. Michaela Englmaierová, Ph.D., popsala využití konopného a lněného semínka pro zjištění enzymové aktivity u kuřat při trávení. Drůbeži byl krmen různý poměr konopného a lněného semínka v krmné směsi v gramech na kg směsi (0/0, 0/80, 40/0, 30/80, 40/80 a 50/80). Krmilo se 720 jednodenních kuřat ROSS 308, tak, že bylo 120 ks kuřat ve skupině a 15 kuřat na box. Kuřata byla náhodně rozdělená do 48 kotců. Bylo porovnáváno šest skupin s osmi opakováními. Kuřata (kohouti) měla volný přístup k vodě (kapátkové napáječky) a ke krmivu. Na konci pokusu (35. den) byla kuřata a zvážena a spočtena spotřeba krmné směsi a konverze živin. Ve věku 28 dní bylo 16 kuřat z každé skupiny přesunuto do bilančních klecí pro posouzení ileální stravitelnosti tuku a bílkovin. Jako indikátor byl použit oxid chromitý, který byl smíchán s krmnou směsí v množství 3g na kg na úkor fosforečnanu vápenatého. Po sedmi dnech byla kuřata poražena a ve věku 35 dní také vybraných 16 kuřat z každé skupiny. Byla posuzována enzymatická aktivita v ileu a zjišťována činnost amylázy, celulázy, xylanázy, pektinázy, inulinázy, maltázy, laktázy a invertázy, proteázy.

Semínka do krmné směsi

Přidání samotného konopného nebo lněného semínka nebo v kombinaci významně zvýšilo živou hmotnost kuřat ve věku 35 dní a rovněž se zvýšila enzymová aktivita v trávicím traktu kuřat. Nejvyšší aktivita maltázy a amylázy bal zjištěna v ileální trávenině. Podobně jako u amylázy byla aktivita celulázy nejvyšší v ileu u brojlerů, kterým byla podávána kombinace lněného a konopného semínka (80/50). Protein je pro zvířata důležitý jako zdroj aminokyselin. Proteázy štěpí protein na peptidy a dále na aminokyseliny. Nejvyšší proteolytická aktivita u kuřat byla v ileu. Lipidy představují pro brojlery hlavní zdroj energie. Vyšší lipázová aktivita byla pozorována u skupin brojlerů, které dostávaly konopné a lněné semínko a hlavně kombinaci obou dvou.

Shrnutí

Konopné a lněné semínko v krmivu zvýšilo živou hmotnost kuřat ve věku 35 dní, což korespondovalo s vyšší stravitelností tuku a dusíkatých látek. Přídavek konopného a lněného semínka do krmiva kuřat nejvíce ovlivnilo enzymatickou aktivitu na úrovni ilea. Konopné semínko v krmivu zvýšilo především aktivitu těchto enzymů: amyláza, celuláza, pektináza, xylanáza, maltáza, proteázy a lipáza. Nejvyšší enzymatická aktivita byla zjištěna u skupiny kuřat s kombinací lněného a konopného semínka v množství 80 a 50 g na kg krmné směsi. Zařazení konopného semínka do krmiva má příznivý vliv na enzymovou aktivitu a využití živin a následně vede ke zvýšení užitkovosti. Výsledky ukázaly výhody využití diet obsahujících konopné a lněné semínko, především kombinaci obou.

Podrobněji v časopisu Náš chov 1/2014.

 

Ing. Michaela Englmaierová, Ph.D.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down