12.09.2020 | 12:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kontrola kvality krmiv pro zdraví zvířat

Bezpečnost a jakost krmiv jsou základními předpoklady pro zachování zdraví zvířat i produkci kvalitních potravin. Krmivářské provozy před zahájením činnosti i během výrobní praxe dodržují řadu požadavků. Respektování legislativně stanovených podmínek v oblasti výroby a uvádění krmiv na trh průběžně ověřuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) formou různých typů úředních kontrol, pokrývajících široké spektrum činností více než 30 tisíc registrovaných nebo schválených zemědělských subjektů.

Úřední kontroly jsou rozsahem stanovené a v předstihu plánované kontrolní postupy, které posuzují dodržování právních předpisů v různých oblastech provozní praxe (např. kontrola stavu zařízení a vybavení, podmínky skladování produktů i komponentů, označování výrobků uváděných na trh, nastavení systému HACCP, plán kontroly jakosti, vedení evidence atd.). Součástí kontroly může být odběr vzorku krmiva, který inspektor provádí závazně stanovenými postupy. Odběry vzorků byly v minulosti převážně zaměřeny na ověření složení krmiva, deklarované v jeho označení

Výhodou cíleného zaměření při ověřování bezpečnosti krmiv je vyšší účinnost kontrolních postupů státního dozoru i efektivita vynaložených prostředků.

Výsledky laboratorních analýz zaměřených na bezpečnost krmiv jsou sledovány se zvýšenou pozorností, neboť pozitivní nález může být potenciální příčinou ohrožení zdraví zvířat nebo potravinového řetězce

Je vyžadováno a kontrolou periodicky ověřováno, aby výrobní linka byla před další následující výrobou přiměřeně vyčištěna a bylo eliminováno riziko křížové kontaminace (např. kokcidiostatiky). Pokud je zjištěna systémová závada, provoz musí upravit svůj preventivní dekontaminační postup a ověřit si jeho účinnost po zavedení změn.

Pro udržení bezpečnosti krmiv je klíčovým faktorem počínání výrobců krmných produktů i dalších osob odpovědných za jejich distribuci

Vedle stěžejní bezpečnosti krmiv však ÚKZÚZ průběžně ověřuje také kvalitu produktů, určených pro výživu zvířat. Osoba odpovědná za označení stanovuje lhůtu minimální trvanlivosti výrobku a zaručuje po tuto dobu obsah a vlastnosti krmiva, deklarované formou povinných údajů na etiketě. Pokud je zjištěn rozdíl laboratorně stanoveného obsahu od množství deklarovaného v označení nad rámec povolené tolerance po započtení nejistoty stanovení, takový úředně odebraný vzorek je posouzen jako nejakostní.

 Ing. Miroslav Florian, Ph.D., zástupce vedoucího služebního úřadu, ředitel Sekce zemědělských vstupů, Ing. Jiří Fiala, Ph.D.,Oddělení krmiv, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Podrobnější informace v časopisu Krmivářství 5/2020.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down