30.01.2019 | 11:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Konzervace vojtěšky s různou délkou řezanky

Vojtěška je obtížně silážovatelná především kvůli nízkému obsahu uhlohydrátů rozpustných ve vodě a vysoké tlumící schopnosti snižovat kyselost silážované hmoty. Kvalitu siláže můžeme pozitivně ovlivnit zkrácením řezanky, je-li řezanka kratší, silážování bývá snadnější. Délku řezanky však nelze snižovat do nekonečna. Zkrátí-li se řezanka příliš, dojnice méně přežvykují, pH v bachoru se začne přibližovat ke kritickým hodnotám vzniku acidózy a sníží se obsah tuku v mléce.

Cílem pokusu kolektivu z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i., Praha-Uhříněves (Ing. Radko Loučka, CSc., Ing. Yvona Tyrolová, Ing. Alena Výborná, Ing. Filip Jančík, Ph.D., Ing. Petra Kubelková, Ph.D., Ing. Veronika Koukolová, Ph.D., doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D.) bylo hodnocení fermentace a aerobní stability siláží vojtěšky, sklízené o sušině asi 32 % s různou délkou řezanky za použití silážního přípravku bakteriálního, kombinovaného bakteriálního s chemickým a chemického. Významné (P < 0,05) rozdíly mezi variantami byly pouze u čpavkového dusíku, který indikuje stupeň proteolýzy. Nejvyšší hodnoty čpavkového dusíku byly naměřeny u kontrolní siláže bez konzervantu s dlouhou řezankou, nejlepší výsledek u siláže s inokulantem, obsahujícím Lactobacillus plantarum MTD/1. Nejlepší aerobní stabilita byla naměřena u siláží konzervovaných přípravkem, který obsahoval Lactobacillus plantarum MTD/1 v kombinaci se sorbátem draselným.
Potvrdilo se, že aditivum ovlivní především obsah čpavkového dusíku, kyseliny mléčné a poměr kyseliny mléčné k TMK, přičemž délka řezanky neměla významný vliv na kvalitu fermentace. Pro praxi je také významné zjištění, že vojtěškové siláže při této sušině mají velmi dobrou aerobní stabilitu.*
Více se dočtete v březnovém čísle časopisu Náš chov.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down