Krmení skotu míchacími krmnými vozy a vliv obsluhy na přesnost nakládání

Používání míchacích krmných vozů (MKV) výrazně snižuje potřebu lidské práce, času potřebného na krmení a umožňuje celý proces krmení mechanizovat a přesně řídit. MKV jsou vyráběny s různou konstrukcí podvozku podle energetického zdroje: návěsné či přívěsné, které potřebují externí energetický zdroj (traktor) nebo samojízdné. Samojízdné MKV jsou vybaveny vlastní pohonnou motorovou jednotkou, práce s nimi je lehčí, pohodlnější a komfortnější, jsou snadno manévrovatelné. Nejčastěji jsou využívány na farmách s velkým počtem zvířat a s většími přejezdy mezi jednotlivými stájovými objekty.

Některé MKV, jejichž součástí je nakládací jednotka, jsou schopné vykonávat více technologických operací týkajících se přípravy a distribuce krmné dávky, to znamená, že jsou schopny krmivo odebrat ze skladovacího prostoru a naložit do míchací vany. U MKV bez nakládací jednotky musí nakládání zabezpečit externí stroj (např. nakladač). Jednotlivé nakládané komponenty tvořící krmnou dávku jsou MKV schopny také zvážit a v případě potřeby pořezat, zamíchat (většinou při přejezdu do místa distribuce), přepravit z místa nakládání do místa založení a založit na krmné místo – rovný krmný stůl (ve většině případů) nebo do krmného žlabu (lze se s ním výjimečně setkat ve starých adaptovaných stájích).

Nakládání TMR do míchací vany návěsového či přívěsového MKV může být prováděno externím strojem (nakladač, manipulátor, traktor s čelním nakladačem) nebo je nakládací zařízení součástí MKV (většinou rotační fréza, odřezávací a přihrnovací štít, ojediněle dvoučelisťový drapák), které umožňují nakládat různé druhy krmiv nejen ze silážních žlabů, ale i z vaků nebo volně ložená krmiva ze skladovacích prostor. Možnost přesné nakládky krmiv umožňuje vestavěný vážicí systém, který je výrobci MKV nabízen v několika stupních úrovně. U různých způsobů nakládání (rotační vybírací frézou, odřezávacím a přihrnovacím štítem, nakladačem s lopatou) jednotlivých komponent TMR do MKV byl zjištěn vysoký počet velkých odchylek jejich hmotnosti od naprogramované receptury (stanovené odborníkem na výživu), v mnoha případech se jednalo o nedbalost obsluhy. Celkové množství v kg naloženého krmiva nad stanovený limit/chybějícího do stanoveného limitu (množství podle naprogramované receptury).Oba pracovníci  nakládali 86 krmných dávek. Vyšší hodnoty nadlimitních a podlimitních nakládek byly zjištěny především u objemových krmiv (senáž, siláž).  

Z rozdílu mezi skutečně naloženým a naprogramovaným množstvím jednotlivých komponent zjištěného u obou pracovníků je patrné, že lidský faktor má opravdu vliv na přesnost nakládání. Záleží tedy na přístupu obsluhy, to znamená na zodpovědnosti či nedbalosti a také rutině pracovníků při nakládání MKV, ať již externími prostředky nebo nakládacím zařízením, které je součástí MKV. Odstranění tohoto vlivu lze dosáhnout zavedením automatických systémů krmení, kdy odebírání a vážení jednotlivých komponent, míchání a následná distribuce krmné směsi na krmné místo jsou prováděny automaticky, přesně podle naprogramované receptury, ale otázkou je ekonomika využití těchto automatických systémů z hlediska návratnosti investic.*

Ing. Marie Šístková, CSc., Zemědělská fakulta, Katedra zemědělské, dopravní a manipulační techniky, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Podrobnější informace se dočtete v článku v časopisu Náš chov 11/2020.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down