25.11.2020 | 11:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kvalitativní parametry píce lupiny bílé a úzkolisté

Lupina bílá (Lupinus albus) a lupina úzkolistá (Lupinus angustifolius) jsou zajímavými alternativami sójového extrahovaného šrotu v krmných dávkách přežvýkavců. V mnoha zemích jsou tyto bílkovinné plodiny využívány i pro produkci píce, určené zejména k silážování. Cílem naší studie bylo stanovení výnosových parametrů, chemického složení a stravitelnosti píce u lupiny bílé a lupiny úzkolisté. Výsledky studie ukázaly vyšší výnosy u lupiny bílé, ale vyšší kvalitu (zejména obsah NL a stravitelnost OH) u lupiny úzkolisté.

V průběhu pěstební sezony byly průběžně sklízeny vzorky píce, vždy ze tří míst pro každou plodinu. První sklizeň byla uskutečněna v době, kdy byly dvě třetiny květů odkvetlé; lusky a semena byla malá a zelená. Při druhé sklizni byly rostliny úplně odkvetlé; lusky světle zelené a semena plná a zelená. Třetí sklizeň proběhla v době, kdy rostlinám opadávaly listy; lusky byly schnoucí a semena ve voskové zralosti. V průběhu sklizně byla vždy měřena výška porostu a výnos. Všechny vzorky píce byly po sklizni usušeny (při 50 °C po dobu 48 h), sešrotovány na 1 mm a dále analyzovány na obsah sušiny, dusíkatých látek (NL), popela, tuku, neutrálně detergentní vlákniny (NDF), acidodetergentní vlákniny (ADF), acidodettergentní ligninu (ADL) a frakce dusíkatých látek (frakce A – rozpustná část; B1 – rychle degradovatelná část; B2 – středně rychle degradovatelná část; B3 – pomalu degradovatelná část; C – nestravitelná část NL). Stravitelnost organické hmoty (SOH) byla stanovena pomocí metody in vitro pepsin celulázové rozpustnosti.*

Článek byl vypracován na základě podpory Ministerstva zemědělství, institucionální podpora MZE-RO0718 a byl odborně recenzován.

Ing. Filip Jančík, Ph.D.,

Ing. Petra Kubelková, Ph.D.,

Ing. Radko Loučka, CSc.,

doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D.,

Ing. Veronika Koukolová, Ph.D.

Celý článek najdete v Krmivářství 6/2020.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down