Kvalitní a bezpečná konzervovaná krmiva

Konzervovaná objemná krmiva – siláž a senáž – jsou základem krmné dávky mnoha býložravých hospodářských zvířat. Na jejich kvalitě závisí nejenom úroveň výživy a produkce, ale i náklady chovatele. Konzervovaná objemná krmiva, například travní senáž, představuje více než čtvrtinu roční potřeby krmiv na většině chovů s dojeným i masným skotem, v nichž není možné využívat celoroční pastvu. Kvalita vyrobené senáže ovlivňuje sestavování krmné dávky, která musí odpovídat potřebám chovaných zvířat a jejich užitkovosti, a také náklady na krmný den.

V první řadě se chovatel musí rozhodnout jaké množství a jaký typ senáže bude pro svá zvířata potřebovat. Vždy záleží na počtu zvířat v jednotlivých kategoriích a počtu jejich krmných dní. Jinou potřebu má kráva stojící na sucho, jinou matka s teletem či býk ve výkrmu.  Výroba senáží, je jednou z činností, při níž člověk musí zvládnout nejenom pečlivé naplánování, ale potřebuje i velkou dávku flexibility. Správné načasování seče totiž významně ovlivňuje kvalitu výsledného krmiva. Vegetační fáze trav při sklizni je jedním z nejdůležitějších faktorů rozhodujících o kvalitě senáže.

Plánování seče se vždy odvíjí jak od množství biomasy travního porostu, tak od její kvality. Pokud je zvládnuté ošetření porostů určených k senážování, tj. obvykle dokončené před koncem měsíce března, mělo by být při seči ve druhé polovině května dosaženo dobrého výnosu sušiny.  Dojde-li k posunu první seče do poloviny června, může být ohroženo získání dostatečného objemu i kvality seče druhé, a to především kvůli možnému negativnímu vlivu vysokých teplot a nižšího objemu srážek na obrůstání porostu.

Vysoký obsah cukrů v biomase napomáhá rychlé fermentaci senážované hmoty, vede k odpovídajícímu poklesu pH a správné konzervaci píce. Jsou-li cukry nad 3 %, jde o snadno senážovatelnou biomasu. Nutnost použití i volbu vhodného aditiva je užitečné konzultovat vždy, když jsou okolnosti senážování jiné než standardní či optimální.

Výše ztrát závisí na tom, do jaké míry byl zvolen nevhodný čas či postup nebo nedodržena metodika. Dřívější provedení první seče zvyšuje šanci, že se podaří dobře zvládnout i seč druhou, a to většinou v průběhu července.

Mimořádně důležité je dodržení bezpečnosti práce při všech činnostech, protože senážování je na farmě velmi rušnou dobou, kdy většina lidí pracuje pod tlakem. Plánování a důkladná příprava na senážování je klíčem k bezpečnému průběhu celého procesu, a to i když se člověk mnohdy musí přizpůsobit vnějším okolnostem a pracovat bez ohledu na obvyklý začátek a konec pracovní doby.

V dostatečném předstihu je nutné zajistit, aby pracovní plochy i přístupové cesty byly v dobrém stavu, bez překážek a volně přístupné. Dobrá viditelnost ve všech směrech a zejména na výjezdech na veřejné komunikace je zcela zásadní. Vhodné je umístění výstražného značení. Stejně tak je potřeba včas zkontrolovat stav silážních jam, zejména stěn, na něž je při dusání vrstev řezanky vyvíjen vysoký tlak.

Avšak ani senážování do balíků, které velmi rychle získalo na oblibě, a to nejenom na menších farmách, není bez rizika. Kvalitní krmivo pro zvířata je sice důležité, ale zdraví a život člověka musí být vždy prioritou.

Ing. Anna Marcinková

Podrobněji v časopisu Krmivářství 3/2022.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down