Laboratoř v Hradci Králové funguje

V Hradci Králové byla laboratorními přístroji během prvních letních měsíců vybavena nová laboratoř Agrovision. S její činností nás seznámili a jejich přístroji pro rozbor vzorků krmiv nás seznámili laborantka Iveta Horká a Mgr. Jan Špindler. Odborným konzultantem laboratoře je Ing. Patricie Kolářová. Pro analýzy spektrometrickou i chemickou metodou je velmi důležitý i kvalitní odběr vzorků krmiv.

Jan Špindler založil s partnery holding Advanced Prevision s. r.o. s výzkumem v oblasti lidského zdraví a jeho součástí je společnost NutriMed Lab, která se zabývala i testování na covid-19. Proto se dohodl s Ivetou Horkou, že by bylo dobré využít jejích schopností a založit laboratoř pro hodnocení krmiv.

Získávání optimálních vzorků siláže je velmi důležité pro získání správných laboratorních výsledků. Iveta Horká řekla, že občas v okolních chovech (Jičínsko) odebírá vzorky sama. S ideálním odběrem vzorků jim pomáhají zaměstnanci firmy ACE Agro s. r. o., se kterou spolupracují. Ti odebírají vzorky čistě a odběrové otvory znovu před uzavřením zakonzervují.

Pokud vzorky krmiv podle objednávky přivezou chovatelé sami, ručí si za odběr vzorku sami. Do budoucna se připravuje elektronické označování vzorků čárovými kódy, aby nedocházelo jejich záměně. „Standardizace v laboratorním světě je extrémně důležitá“, říká Mgr. Špindler.

Pokud rozbory jsou problematické, zavolá laborantka, aby věděla, zda si je klient vědom kvality krmiva, nebo zda bude odebírat nový vzorek. Chovatelé s povděkem kvitují možnost takové konzultace.

Asi čtyřstránkové protokoly, které nizozemská laboratoř posílá, se spíše hodí pro výživáře, ale jak řekla Iveta Horká, pro chovatele, kteří mají spoustu jiné práce, se připraví co nejjednodušší protokoly se všemi výsledky, tak aby se v nich snadno a jednoduše vyznali a mohli případně modifikovat krmnou dávku pro dojnice. Mgr. Špindler dodal, že se snaží o podporu klientů a jejich poradenství nebo vysvětlení výsledku rozboru vzorků, aby mohli co nejdříve učinit zásahy ve výživě zvířat neboť chovatelé jsou zvyklí na tzv. doporučení, proto na základě parametrů, které byly zjištěny, se dá vysvětlit, jaká opatření lze přijmout.

Unikátností této laboratoře je, že hodnocení v protokolech je podle požadavku chovatele a výživářské firmy na základě normy, kterou daný podnik používá. Laboratoř má možnost používat normy česká, NRC, CNCPS, německá, francouská, nizoozemská, dánská, NorFor. V blízké budoucnosti se pro dokumentaci toho, jak je práce laboratoře i na evropské úrovni důležitá se chystají cykly přednášek a seminářů letos na podzim a na jaře roku 2023 i s přednášejícími ze zahraničí.

Podrobněji v časopisu Náš chov 9/2022.


ionosep

na zjišťování N a NL

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down