16.03.2021 | 07:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Legislativní okénko EU II. Hygiena krmiv

Článek analyzuje Nařízení evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv.

Krmení zvířat

Při krmení zvířat určených k produkci potravin přijmou zemědělci opatření a postupy pro udržení rizika biologické, chemické a fyzikální kontaminace krmiva, zvířat a živočišných produktů na co nejnižší přiměřeně dosažitelné úrovni. Při krmení zvířat určených k produkci potravin dodržují zemědělci ustanovení přílohy III.

Prvovýroba krmiv

U operací na úrovni prvovýroby krmiv a u těchto přidružených operací:

  1. a) doprava, skladování a manipulace s primárními produkty v místě produkce;
  2. b) přepravní operace pro dodávku primárních produktů z místa produkce do provozu;
  3. c) míchání krmiv pro výhradní požadavky svých vlastních hospodářství bez použití doplňkových látek nebo premixů doplňkových látek, s výjimkou doplňkových látek k silážování dodržují provozovatelé krmivářských podniků ustanovení přílohy I, pokud se týkají prováděných operací. Provozovatelé takových krmivářských podniků mohou použít pokyny pro správnou praxi ve spojení s pokyny pro použití HACCP.

Ostatní výroba krmiv

U operací jiných, včetně míchání krmiv pro výhradní požadavky svých vlastních hospodářství za použití doplňkových látek nebo premixů doplňkových látek, s výjimkou doplňkových látek k silážování, dodržují provozovatelé krmivářských podniků ustanovení přílohy II, pokud se týkají prováděných operací. Provozovatelé krmivářských podniků, kteří provádějí takové operace, zavedou, provádějí a zachovávají stálý písemný postup nebo postupy na základě zásad HACCP.

Provozovatelé krmivářských podniků a zemědělci odebírají a používají krmivo pouze z provozů, které jsou registrovány nebo schváleny v souladu s tímto nařízením.

Provozovatelé krmivářských podniků:

  1. a) oznámí příslušnému orgánu všechny jimi řízené provozy, které jsou činné v jakémkoli stadiu výroby, zpracování, skladování, dopravy nebo distribuce krmiv, a to ve formě požadované příslušným orgánem s ohledem na registraci;
  2. b) poskytnou příslušnému orgánu aktuální informace o všech jimi řízených provozech a rovněž oznámí příslušnému orgánu každou významnou změnu činnosti a každé uzavření stávajícího provozu.

Provozovatelé krmivářských podniků zajistí, aby jimi řízené provozy spadající do působnosti tohoto nařízení byly schváleny příslušným orgánem v případě, že:

takové provozy provádějí jednu z těchto činností:

  1. a) výroba nebo uvádění na trh nutričních doplňkových látek, zootechnických doplňkových látek, antioxidantů se stanoveným maximálním limitem obsahu z kategorie technologické doplňkové látky, karotenoidů a xantofylů ze skupiny barviva v kategorii senzorické doplňkové látky, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 1831/2003, nebo proteinů získaných z mikroorganismů patřících do skupiny bakterií, kvasinek, řas, nižších hub vyjma vedlejších produktů z výroby aminokyselin fermentací na které se vztahuje směrnice 82/471/EHS;
  2. b) výroba nebo uvádění na trh premixů připravených s použitím doplňkových látek ze skupiny jiné zootechnické doplňkové látky kategorie zootechnické doplňkové látky, kokcidiostatik a histomonostatik, vitamínů A a D ze skupiny vitamíny, provitamíny a chemicky přesně definované látky se srovnatelným účinkem z kategorie nutriční doplňkové látky, mědi a selenu ze skupiny sloučeniny stopových prvků z kategorie nutriční doplňkové látky;
  3. c) výroba krmných směsí s použitím doplňkových látek nebo premixů obsahujících doplňkové látky ze skupiny jiné zootechnické doplňkové látky kategorie zootechnické doplňkové látky, kokcidiostatik a histomonostatik.

Ing. Josef Svoboda, CSc.,

spolupracovník redakce

Celý článek najdete v Krmivářství 2/2021 (březen).

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down