Lepší růst s extraktem semene pískavice

Přidání extraktu ze semen pískavice řeckého sena do krmiva pro kojící prasnice má pozitivní vliv na selata. Také u odstavených selat může pískavice řecké seno stimulovat zootechnické parametry, jako je růst a stravitelnost živin. To je závěr studie u selat, která byla zveřejněna v kanadském Journal of Animal Science a studie u odstavených selat publikované v časopise Journal of Animal Phisiology and Animal Nutrition.

Pískavice řecké seno (Trigonella foenum-graecum L.), jednoletá luštěnina, která roste v mnoha částech světa. Je a byla hojně využívaná, a to nejen jako složka potravin pro lidi, ale i jako přírodní bylinná medicíny. Pískavice má účinky i na zdraví zvířat. Ačkoli proběhlo mnoho studií, které zkoumaly terapeutické vlastnosti pískavice u lidí a laboratorních zvířat, její možný pozitivní vliv u prasnic a selat zkoumán nebyl. Proto bylo cílem uvedené studie zhodnotit účinky extraktu semene pískavice (ESF)  na reprodukci, růst a fekální skóre a fekální mikrobiální profil, krevní profily, celkovou stravitelnost (ATTD) živin a vylučování škodlivých plynů výkaly prasnicemi a sajícími selaty.
Testovalo se 78 prasnic a jejich vrhů ve 28denní studii, kdy se zkrmovaly skupinám tři krmné dávky, a to CON (kontrola, základní krmná dávka); FSE1 (základní dávky s 0,1 % ESF) a FSE2 (základní dávka s 0,2 % ESF).
V dalším experimentu prošlo celkem 135 odstavených selat (yorkshire x landrace x duroc)  42denní studií. Selata byla náhodně přidělena do tří experimentálních krmných skupin po pěti selatech v kotcích s devíti opakováními (skupiny s podílem ESF jako u prasnic).
Závěrem lze říci, že doplnění ESF u prasnic se neprojevilo na ukazatelích reprodukční schopnosti, ale u sajících selat byla zjištěna vyšší tělesná hmotnost, průměrný denní přírůstek, WBC (počet bílých krvinek) a koncentrace IgG v séru. Doplnění ESF do krmiva vede ke zvýšení stravitelnost dusíku, energie a koncentrace IgG v séru a snížení hladiny cholesterolu LDL a ve výkalech prasnic E. coli, a NH3.

Tyto výsledky naznačují, že ESF má úlohu v bezantibiotikových programech výživy selat a mohou být užitečné při minimalizaci negativního ovlivnění kvality ovzduší při výrobě vepřového masa. U odstavených selat došli výzkumníci k závěru, že doplnění 0,1 a/nebo 0,2 % ESF do krmiva by mohlo zvýšit schopnost růstu, stravitelnost energie,  IgG a RBC (počet červených krvinek) a zároveň snížit hladiny cholesterolu HDLC a produkci nebezpečných plynů (NH3 a H2S ) ve výkalech.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *