Loňský rok z pohledu SVS

Úkolem Státní veterinární správy je především ochrana spotřebitelů před případnými zdravotně závadnými produkty živočišného původu, monitorování a udržování příznivé nákazové situace zvířat, veterinární ochrana státního území České republiky, ochrana pohody zvířat a ochrana před jejich týráním. Součástí těchto aktivit je také podávání informací odborné i laické veřejnosti. Ty nejdůležitější z roku 2014 si můžete přečíst v následujícím souhrnu.

Od počátku roku bylo registrováno několik nebezpečných nákaz. Nejprve to byl africký mor prasat, který se od jihu šířil přes západní oblasti zemí Ruské federace až do Polska a Pobaltí. Nová ohniska byla hlášena v průběhu roku až do podzimu. SVS situaci stále pečlivě sleduje. Dále byl zaregistrován výskyt vztekliny v sousedním Polsku, aktuální pro Evropu je i nové riziko zavlečení slintavky ze severní Afriky, a to z Alžírska. Ke konci roku se pak opět po delší době v Evropě objevila vysoce patogenní aviární influenza, v Německu, Nizozemí a Velké Británii.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *