Management odchovu párově ustájených telat

V současné době roste zájem veřejnosti o to, aby chovatelé zajistili hospodářským zvířatům maximální pohodu. Z toho důvodu se přehodnocují využívané systémy chovu, přičemž hlavním kritériem je welfare. Evropský úřad pro bezpečnost potravin aktuálně hodnotí systémy odchovu telat a očekává se, že brzy dojde k zákazu individuálního ustájení.

Z četných pozorování se zjistilo, že individuální ustájení negativně ovlivňuje welfare telat tím, že často významně omezuje fyzickou aktivitu a projevy přirozeného chování. Naproti tomu telata chovaná v páru jsou více socializovaná, lépe zvládají nové situace a pobyt v novém prostředí a rychleji navazují kontakt s dalšími telaty. Raný sociální kontakt ovlivňuje pohodu telat nejen během vlastního odchovu, ale i v průběhu jejich sloučení do skupiny a následně i v dospělosti. Párové ustájení telat z pohledu welfare sice podporuje rozvoj a stabilitu sociálních vazeb, ale vzájemný kontakt mezi telaty současně zvyšuje riziko šíření infekčních onemocnění.

Optimalizace managementu odchovu telat

Optimalizací managementu odchovu telat se zabýval také kolektiv specialistů z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i., v Praze – Uhříněvsi, který na projektu pracoval čtyři roky.

Do pokusů bylo zapojeno celkem 120 holštýnských telat na mléčné  výživě.  Všechna telata byla umístěna bezprostředně po porodu do plastových individuálních stlaných boudiček s výběhy z kovových sítí, oddělených mezerou.

První pokusná skupina o počtu 40 telat (20 jaloviček a 20 býčků) byla na základě živé hmotnosti sloučena do páru v osmi dnech věku. Ve druhém pokusu o stejném počtu pak byla telata sloučena v šestnácti dnech věku, přičemž ve třetím opakování se daly dohromady telata až ve věku 31 dní.

Telata sice zůstala v původních individuálních kotcích, ale po oddělení středové zábrany mohla společně sdílet výběh. Všechna telata se napájela mlékem v dávce šesti litrů na den a měla k dispozici ad-libitní množství starteru. Stejně i napájení a podestýlání bylo u všech skupin telat shodné. Telata se odstavovala v 60 dnech věku.

Během období mléčné výživy výzkumníci u telat sledovali hmotnost v týdenních intervalech, ale zdravotní stav zaznamenávali každý den. Získaná data vyhodnotili s využitím obecného lineárního modelu (živá hmotnost při odstavu, přírůstek hmotnosti, první výskyt a délka onemocnění) a Kruskal-Wallisova testu (výskyt onemocnění) v programovém balíčku TIBCO Statistika.

Telata ustájená v páru od 8. dne věku častěji vyhledávají blízký kontakt
Telata ustájená v páru od 8. dne věku častěji vyhledávají blízký kontakt

Doporučení pro odchov telat

Párové ustájení je náročnější na management odchovu telat z hlediska ztíženého sledování zdravotního stavu, příjmu mleziva a mléka, resp. mléčné krmné směsi. Vzájemné sání pak zvyšuje rizika přenosu patogenů.

Výzkumníci došli k závěru, že nejvhodnější věk pro seskupení telat do páru je osmý, resp. 31. den. Při spojování do páru je nutné zohlednit jak živou hmotnost a věk telat, tak i jejich zdravotní stav. Základem úspěšného odchovu telat v páru je zvládnutý management mleziva s navozením odpovídající úrovně kolostrální imunity, stejně jako zoohygiena kotce, včetně podestýlky a dostatek prostoru k ustájení.*

Více o párovém odchovu telat se dočtete v článku Ing. Gabriely Malé, který vyjde v zářijovém čísle časopisu Náš chov.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down