Minimalizovat počty spor klostridií v silážích a omezit zdravotní rizika u dojnic

V loňském roce kvůli zvýšeným srážkám se do siláží dostaly klostridie ve zvýšené koncentraci. V letošním roce, kdy tyto siláže jsou zkrmovány, zhoršená kvalita siláží zhoršuje zdravotní stav dojnic. Spory klostridií se dostávají do siláží půdou, během manipulace při zavadání, během sklizně v době, kdy je zvýšené deštivé období, ale také zvýšenou prašností v období sucha. Dalším problémem je aplikace kejdy nebo digestátu na pozemky a dodržení ochranné doby před sklizni.

Zdrojem kontaminace kravského mléka jsou spory klostridií obsažené ve výkalech krav. I při dodržování nejlepších hygienických opatření během dojení, se alespoň malé množství spor přenese do mléka.

Výroba a kvalita mléka

Proces fermentace siláže je největším rizikovým faktorem v hygieně krmiva. Tvorba kyseliny máselné je největší příčinou vysokého výskytu spor klostridií v siláži. Během fermentačního procesu v silážích se počet klostridií a jejich spor výrazně zvyšuje, protože to jsou anaerobní mikroorganismy. Rychlým naskladněním do žlabů a udusáním (vytěsněním vzduchu ze siláže) je podpořeno rozmnožování klostridií v siláži. Minimalizace zavadání rostlin snížením četnosti obracení píce je hlavní způsob, jak zabránit růstu klostridií během přípravy bílkovinných siláží. I když jsou klostridie anaerobní bakterie, velké množství jejich spor bývá často zjištěno v povrchových vrstvách siláže, ale také v siláži po kontaktu se vzduchem a během krmení siláže. Jedná se o hygienické podmínky v celém chovu. Při dodatečném vystavení vzduchu mohou živé buňky klostridií tvořit spory. Například, pronikání vzduchu do siláže během skladování (malý odběr siláže ze žlabu), umožňuje růst kvasinek a plísní, které metabolizují kyselinu mléčnou. Následkem snížení obsahu kyseliny mléčné v siláži, vzrůstá pH čímž se tvoří podmínky pro růst klostridií. Špatný systém ustájení skotu a dojení, může podstatně zvýšit riziko kontaminace mléka spory klostridií. Nicméně všechny snahy minimalizovat kontaminaci vemen a jejich čištění před dojením, nemůže zabránit přenosu spor do mléka, pokud má zkrmovaná siláž vysoký obsah klostridií.

Siláže s vysokým obsahem klostridií nemohou být zkrmovány. Hodnocení obsahu spor ve výkalech dojnic ukázala nízkou variabilitu a tím dokázala, že tento parametr bude spolehlivější pro hodnocení hygieny krmiva. Získané výsledky ukázaly rozdílnost četnosti spor ve výkalech a potvrzují, že většina klostridií pochází ze siláže. Hladina spor klostridií a riziko kontaminace mléka závisí na kvalitě siláže.

Klostridie a kvaita krmiv

Počet spor klostridií ve výkalech a krmivech, umožňuje charakterizovat stupeň hygieny směsné krmné dávky (TMR), zahrnující techniku krmení. Stanovení počtu klostridií ve výkalech a krmivech může být použito jako základ analýzy příčin nedostatků celého výrobního procesu. Zlepšení technologie silážování a používání efektivnějších chemických konzervačních přípravků jsou rozhodujícími body vedoucí ke změně situace na většině farmách, které mají hygienické problémy. Ukázalo se, že při změně povětrnostních podmínek, je třeba reagovat i na změnu typu konzervačních přípravků.

Ochrana a zlepšení hygieny výroby krmiv, znamená hlavně snížení spor klostridií v siláži i ostatních krmivech. Obsah spor klostridií ve výkalech a krmivech je nejkritičtějším bodem v systému výroby živočišných produktů. Hlavní činností firmy je vytvářet v jednotlivých chovech systém konzervace statkových krmiv, a tím minimalizovat náklady na nakupovaná krmiva.*

 Ing. Jambor Václav, CSc., doc. MVDr. Illek Josef, DrSc., MVDr. Synková Hana, NutriVet s. r. o., Pohořelice, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

 Podrobněji v časopisu Náš chov 6/2021.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down