Mléko vypovídá o zdraví krav

Ing. Magdaléna Štolcová, Ph.D. (VÚŽV) řekla, že mléko je včasným indikátorem poruch zdravotního stavu dojnic.  Popsala na semináři  na téma Individuální zařazování dojnic do reprodukce také vlastní experiment.

Při experimentálním sledování v chovech byly cíli indikace metabolických problémů (NEB, SARA), počítání poměru tuku a bílkovin v mléce (T : P) a obsah kyseliny olejové v mléce (C18:1), obsah laktózy a indikace mastitid pomocí počtu somatických buněk v mléce (PSB). Navíc byla během pokusu částečně vyhodnocena reprodukce.

Sledovány byly dva chovy (podnik 1, podnik 2) od srpna 2021 do června 2022. Celkem bylo sledováno 485 dojnic mezi 3. až 63. dnem laktace, vždy v den kontroly užitkovosti (KU). V podnik 1 bylo hodnoceno 203 ks a v podniku 2 ty bylo 282 ks dojnic.

Analyzovaly se krevních vzorků, hodnotil se obsah NEMK pro vyhodnocení rizika NEB (NEMK >0,6 mM). Pro rozbor mléka na obsah tuku, bílkovin, laktózy a C18:1 na FTIR analyzátoru. Poměr T : P byl dopočítán a PSB hodnoceno fluoro opto elektronickou metodou. Nádoj byl zjišťován automaticky v dojírně pomocí přístroje AfiFarm. Vyhodnocovala se reprodukce a pro pokus byla vyřazena část dojnic, celkem se hodnotilo 336 dojnic (tj. 69 % z celého původního souboru).

Inseminováno (zařazeno do reprodukce) bylo 302 krav (90 %) a vyřazeno bylo 52 krav (15,5 %). Pro zdravotní problémy byla některá zvířata vyřazena (úhyn) již březí. NEB (NEMK >0,6 mM) mělo celkem 45 krav (13 %) a podíl krav s NEB a vyřazených se mezi podniky nelišil. Testovaly se tedy možné metody nepřímého odhadu zdravotních poruch, jako jsou C18:1, laktóza a poměr T : P.

Metabolické problémy ovlivňující obsah tuku a bílkovin (SARA, ketózy , jaterní steatózy, ale i mastitidy) mohou znesnadnit až znemožnit odhalení rizikových zvířat s NEB pomocí poměru T : P. Je třeba odlišit, zda vysoký T : P je způsoben opravdu vysokým obsahem tuku a normálním obsahem bílkovin (tj. lipomobilizací) nebo normálním obsahem tuku a nízkou hladinou bílkovin. Bylo zjištěno, že při NEB stoupá T : P, C18:1, PSB a klesá podíl laktózy. Při SARA klesá T : P a stoupá PSB a mastitidy se projeví růstem PSB a poklesem laktózy v mléce.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down