Mykotoxiny jsou nejen v krmivech

Ve čtvrtek 22. února proběhl – před vyhlášením výsledků dalšího ročníku soutěže Silážní liga – seminář o kvalitě siláží a detekci cizorodých látek, jako jsou mykotoxiny. Akce pořádaná společností ACE Agro, s. r. o., se tentokrát konala v Olomouci.

MUDr. Jan Špička (Advanced Prevision) popisoval ve své přednášce metody stanovení mykotoxinů v krmivu. V úvodu své přednášky vyděsil všechny milovníky piva tím, že obsahují mykotoxiny. Popsal například výskyt ochratoxinu (OTA). Ve více než 50 % piv se vyskytuje více než 10 ng/l v 5 % dokonce více než 100 ng/l. V některých pivech se objevují mikrogramová množství na litr DON, T2-toxinu, aflatoxinů. Po tomto úvodu se přednášející věnoval detekci mykotoxinů v krmivech.

 Jak na správnou analýzu?

Správný výsledek lze získat jedině u dobře a správně odebraného vzorku. Vzorek musí být také správně odeslán do laboratoře. Tam se musí správně a přesně analyzovat a nakonec se výsledky z laboratoře musí správně interpretovat. To znamená, že sebelépe změřený výsledek špatně odebraného nebo transportovaného vzorku nemá žádnou informační hodnotu. Na téma správného odběru, uchovávání a transportu vznikla v roce 2019 ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i., metodika „Odběry vzorků siláže“.

Jak nalézt mykotoxiny

Přednášející se dále soustředil na možnosti stanovení mykotoxinů. Jednou z laboratorních metod je ELISA (Enzyme-linked immuno sorbent assay), HPLC (FID) – vysokoúčinná kapalinová chromatografie (s fluorescenčním detektorem) a LC-MS/MS – (vysokoúčinná) kapalinová chromatografie s tandemovou hmotnostní spektrometrií.

 Jednoduchá a levná

ELISA jednoduchá a relativně levná metoda, která nevyžaduje speciální (nákladné) zařízení. Není třeba ani vysoce proškolený personál. Využívá se spíše pro skupinovou detekci (strukturálně podobných). Má nižší přesnost, nejistota měřená je asi 30 %. Metoda využívá reakce specifické látky a antigenu. Tak může dojít k chybám způsobeným interferujícími látkami nacházejícími se v matrici vzorku. Může vzniknout zkřížená reakce, ke které dochází, pokud protilátka připravená proti specifickému antigenu vykazuje vysokou afinitu i vůči antigenu jinému. Dokonce může dojít k hook efektu (nadbytek protilátek – přebytek antigenu) může vést až k falešně negativnímu nebo nepřesnému výsledku.

 Lepší a citlivější

HPLC (FID) je složitější metodou, ke které je třeba získat dražší a složitější přístroje. Nezbytný je erudovanější personál – obsluha. Nezbytná je ale předúprava vzorku nejčastěji pomocí imunoafinitních kolonek pro odstranění látek, které se nestanovují pomocí protilátek. Má širší měřící rozsah než ELISA a je citlivější. Podobně jak u Elisy je časté, že jeden analyt znamená jednu reakci.

Nejlepší a nejdražší

LC-MS/MS je nesložitější metodou a je velmi nákladná a vybavení je velmi složité. Také proto se vyžaduje vysoce erudovaný personál. Při využití této metody odpadá náročná předúprava vzorků. Jde o referenční, definitivní metoda, při které jsou přesně identifikovány jednotlivé molekuly na základě velikosti a náboje. Metoda má nejširší měřící rozsah, je nejcitlivější a nejpřesnější. Nejistota měření je asi 10–15 %.

Rychle a přesně

Přednášku MUDr. Špičky doplnil Jan Špindler (ředitel Agrovision Hradec Králové). V souvislosti s detekcí mykotoxinů popsal, co laboratoř nabízí svým klientům. Mezi jejich nabízené služby patří rychlá a přesná analýza mykotoxinů. Pomocí technologie HPCL-MS/MS nabízí nemodernější metodu pro detekci mykotoxinů v dodávaných vzorcích. Laboratoř provádí komplexní analýzy. Analyzují široké spektrum mykotoxinů včetně aflatoxinů B1, B2, G1, G2, deoxynivalenolu (DON), ochratoxinu (OTA), zearalenonu(ZEN), T2 toxinu a HT2-toxinu. Laboratoř Agrovision také garantuje rychlé dodání výsledků, a to do 48 hodin od dodání vzorku do laboratoře. Laboratoř Agrovision kromě nově dostupné analýzy mykotoxinů i stanovení tuků, NDFD stravitelnost škrobu, karbohydrátové a proteinové frakce. V laboratoři používají kombinaci spektrometrické a chemické analýzy.*

MUDr. Jan Špička
Jan Špindler

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down