09.02.2023 | 10:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mykotoxiny v obilovinách ze sklizně 2022

Příčinou výskytu mykotoxinů v krmivech jsou často kontaminované vstupní suroviny. U obilovin je úroveň kontaminace mykotoxiny silně závislá na počasí v průběhu vegetačního období. Mykotoxinů je řada různých druhů, liší se toxicitou i podmínkami, které pro svůj vznik potřebují, a obvykle se jich v obilovinách vyskytuje více najednou.   

Výskyt fuzariových mykotoxinů v obilovinách v ČR

Protože zastoupení různých druhů Fusarium i hojnost jejich výskytu jsou proměnlivé v závislosti na podmínkách prostředí, hlavně na počasí, je výskyt fuzariových mykotoxinů v obilovinách různý v různých letech. I když jsou zákonitosti vlivu počasí na tvorbu fuzariových mykotoxinů v obilovinách v průběhu vegetace na poli poměrně dobře prozkoumány a úroveň kontaminace lze s určitou pravděpodobností predikovat ještě před sklizní, nejjistější odpověď dají až posklizňové rozbory. Posklizňový průzkum výskytu mykotoxinů na reprezentativním souboru vzorků obilovin z celé České republiky provádí každoročně kroměřížská výzkumná organizace Agrotest fyto za podpory MZe, a to již téměř 20 let. I když je v zásadě zaměřen na obiloviny potravinářské, tj. u pšenice jsou přednostně sledovány odrůdy pšenice tříd E, A, B na pekárenské zpracování, u ječmene sladovnické odrůdy a u kukuřice především hybridy určené pro mlýnské zpracování, výsledky je možné zobecnit i na obiloviny pro krmné účely. Úroveň kontaminace je hodnocena podílem kontaminovaných vzorků, tj. vzorků s nálezem mykotoxinů nad limit detekce analytické metody používané v laboratoři – v tomto případě je to pro DON 20 μg/kg (0,02 mg/kg), pro ZEA 2 μg/kg (0,002 mg/kg) a pro fumonisiny 50 μg/kg (0,05 mg/kg). Vzorky obilovin k analýzám jsou vybírány náhodným výběrem, tak aby byly zastoupeny všechny oblasti republiky. U pšenice je obsah mykotoxinů DON a ZEA sledován u minimálně 100 vzorků ročně, u ječmene u 60 vzorků a u kukuřice je kromě DON a ZEA sledován také obsah fumonisinů (suma B1 a B2), a to u 20 vzorků.

Situace v roce 2022

Pšenice Ze sklizně 2022 byl podíl vzorků pšenice kontaminovaných mykotoxinem DON 43%, což je méně než v roce 2021 (51%) a výrazně méně než v roce 2020 (75%) (obr. 3a). Nejvyšší obsah DON byl 4,67 mg/kg a směrná hodnota 8 mg/kg tedy překročena nebyla. ZEA byl u pšenice ze sklizně 2022 zjištěn jen u 3 % vzorků, což je výrazně méně než v roce 2021 (19 %) i 2020 (23%). Zearalenon se v obilovinách tvoří zejména až v závěru vegetace, proto je jeho výskyt častější v ročnících s vlhkou a prodlužovanou sklizní. V roce 2022 byl průběh sklizně rychlý a bezesrážkový, maximální zjištěná hodnota obsahu ZEA v pšenici 0,008 mg/kg byla hluboko pod směrnou hodnotou pro obsah ZEA v krmných obilovinách, která je 2 mg/kg. Směrné hodnoty pro DON a ZEA nebyly překročeny ani v žádném z let od roku 2013. Nejvyšší úroveň kontaminace měla pšenice sklizená v roce 2020, kdy byl DON zjištěn u 75% vzorků a nejvyšší obsah dosáhl 5,33 mg/kg, ZEA byl zjištěn u 27% vzorků s nejvyšším obsahem 0,63 mg/kg. Příčinou bylo vlhké počasí, které ve druhé polovině vegetační sezóny roku 2020 panovalo.*

RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D.

Ondřej Jirsa,

Irena Sedláčková

Agrotest fyto, s.r.o.

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.

Kontakt: polisenska@vukrom.cz

Celý článek najdete v Krmivářství 1/2023.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down