23.12.2022 | 12:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Na podporu chovatelů prasat

Především na podporu českých chovatelů prasat a českého vepřového masa vznikly české cechovní normy. Na jejich nové platformě se domluvili Svaz chovatelů prasat, z. s., s   Potravinářskou komorou. České cechovní normy fungují od května a v současné době jsou do systému zapojeni producenti, kteří produkují 710 tisíc selat a 63 tisíce tun vepřového masa.

Dosud české cechovní normy garantovaly způsob výroby a obsah surovin. Nově však řeší i původ surovin. Vzhledem k tomu, že spotřebitelé měli zájem o potraviny českého původu se maloobchodní řetězce začaly předhánět ve snaze prodávat i výrobky označené českou vlajkou, což ale nemuselo znamenat, že obsahovaly normativních 70 % české suroviny.

„Spotřeba vepřového masa je u nás sice na stabilní úrovni, ale s čím dál větším podílem masa z dovozu za výrazně nižší cenu, což způsobuje pokles domácí výroby. Kvůli zlepšení postavení tuzemských výrobců jsme se s Potravinářskou komorou dohodli, že výrobky označené českou vlajkou budou obsahovat jen české suroviny. Inspirovali jsme se v zahraničí, konkrétně v Rakousku. V rámci uzavření celého řetězce výroby tak české maso musí mít českou cechovní normu, kterou samozřejmě mají i jatečná prasata, potažmo zástavová selata. Momentálně se ještě hledá způsob, jak do tohoto systému zapojit krmiva. Vepřové maso je pilotním projektem českých cechovních norem,“ uvedl ředitel Svazu chovatelů prasat, z. s., Ing. Jan Stibal.

Podle Stibala jsou podmínky pro chovatele, kteří se chtějí zapojit do českých cechovních norem (ČCN) nastavené tak, aby je zbytečně nezatěžovaly. Jak konkrétně? Producenti selat musí zkrmovat pouze směsi označené českou cechovní normou a musí být zapojen alespoň do tří programů na zlepšení životních podmínek zvířat. Přitom lze vybírat z welfarových programů na ochlazování prasnic (20.C.a.), snižování amoniaku (20.C.b.), zlepšení světelného režimu (20.C.d. ) či zvětšení plochy selat o 20 % (20.C.f.). V rámci opatření v Programu rozvoje venkova se dále jedná o ustájení na nezaroštované podlaze či oddálení připuštění prasniček.

K získání české cechovní normy na úrovni jatečných prasat je nezbytné odebírat selata z chovů, které mají českou cechovní normu a používají krmné směsi označené ČCN. Přitom ve výkrmu chovatelé nesmějí preventivně používat antibiotika, zakázány jsou i fluorované chinolony, polymyxiny (zejména kolistin) a cefalosporiny 3. a 4. generace. Výjimka se akceptuje pouze v případech nezbytné léčby snižující utrpení zvířat.

Do českých cechovních norem je momentálně zapojeno 40 krmivářských provozů, které splňují požadavek nadstandardní bezpečnosti krmiv.  

Zbývá ještě dodat, že správcem značky ČCN je Potravinářská komora, Svaz chovatelů prasat je garantem pro chovy prasat. Změny norem a případné spory o dodržování pravidel řeší nezávislá komise.*

Ing. Jan Stibal
Producenti selat musí zkrmovat pouze směsi označené ČCN a současně být zapojeni alespoň do tří programů na zlepšení životních podmínek zvířat
Na úrovni jatečných prasat je nezbytné odebírat selata z chovů s ČCN a používat směsi označené ČCN. Dále se nesmějí preventivně používat antibiotika. Výjimka se akceptuje pouze v případech nezbytné léčby snižující utrpení zvířat
Do českých cechovních norem je momentálně zapojeno na 40 krmivářských provozů

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down