Na výlety během veletrhu?

Také letos budou moci zahraniční návštěvníci výstavy Sommet de l'Elevage vidět mnohé francouzské farmy nebo provozy. V průběhu veletrhu můžete věnovat celý den nebo jeho část výletům za francouzskými chovateli a výzkumníky. Navštívíte farmy s chovem masného i mléčného skotu, ovcí masných i dojených plemen i koz.

Hned první den veletrhu, tedy 2. října 2019 můžete navštívit farmu s chovem plemene charolais, centrum ADIV (nástroj pro rozvoj společností v navazujícím odvětví masného průmyslu – porážka, porcování, zpracování, balení, distribuce, spotřeba) všech druhů zvířat – skot, ovce, prasata a drůbež). Výhody ADIV souvisejí s průmyslovými otázkami v tomto odvětví, mléčné farmy s plemeny montbeliarde, brown-swiss. Chovy s románskými ovcemi, testovací stanici ovcí FEDATEST nebo metanační jednotku (jednotka metanace spočívá v produkci bioplynu zpracováním vlastního zemědělského odpadu a odpadu z místního potravinářského průmyslu, kogenerační jednotka současně produkuje elektřinu a teplo) a výkrmnu skotu.

Druhý den 3. října se můžeme podívat na jatky, na farmy s bizony a plemenem charolais (rodinný podnik se čtyřmi společníky, přirozená plemenitba, 13 býků, 250 krav se otelí ročně, rozloha 380 hektarů) a ovcí texel. Můžete vidět plemeno salers, abondance a koně comtois, farmy s chovem plemen charolais, limousin, ale i ovcí charollais, lacaune (350 bahnic, 70 000 litrů mléka ročně), stejně jako holštýnské farmy (110 dojnic, dojení roboty, rodinná farma).

Na poslední den veletrhu (4. října) jsou připraveny exkurze na ovčí farmu s chovem plemen charollais, k chovateli plemene blonde d’Aquitaine, mléčné farmy s chovem motbeliarského a holštýnského skotu (ekologická farma, 60 krav, 400 000 kg mléka za rok) či k chovatelům plemena aubrac a chladnokrevných koní comtois (v nadmořské výšce 1100 metrů, 70 krav aubrac a koně).

V chovu ovcí lacaune GAEC DES PRES kromě stáda mléčných ovcí a chová i stádo dojných krav. Rozloha je 320 ha (135 ha pastvin, 70 ha dočasné pastviny, 55 ha obiloviny, 35 ha kukuřice na siláž, 20 ha kukuřice na zrno a 5 ha meziplodin) v nadmořské výšce 300 m. Stádo ovcí má 360 bahnic, z nichž 300 je pravidelně dojeno od ledna do července až září s celkovou produkcí za rok 70 000 litrů mléka (240 litrů na bahnici) a prodává se do mlékárny za cenu 984 €/1000 l. Bahnice jsou ze 75 % inseminovány a průměrná plodnost je u bahnic 160 % a u jehnic 130 %. Ovce (bahnice) se pasou od 15. března do konce října. Jatečné beránky prodávají prostřednictvím družstva Covido Bovicoop.

Toto družstvo nakupuje ročně z farem 52 000 (20 000 kusů mléčného a masného skotu, 5000 osmidenních telat, a dalších 27 000 zvířat). Členy družstva je 800 zemědílů – producentů. Ve Francii funguje pět organizací zajištujících dodávky hospodářských zvířat na vývoz, a to Actis Bovins, Charolais Horizon, C.E.B.M, Covido Bovicoop, Dauphidrom.

Některé z navštívených farem jsou součástí výzkumu INRA (Institut National de Recherche Agricole – Národní institut pro zemědělský výzkum). Středisko INRA v departementu Auvergne Rhône-Alpes se zabývá výzkumem právě této oblasti a představuje zhruba 10 % celkového výzkumného potenciálu institutu. INRA je předním evropským institutem pro zemědělský výzkum a druhým na celosvětové úrovni. Činnosti centra Auvergne-Rhône-Alpes INRA jsou strukturovány do čtyř hlavních témat, a to ekologie vodních systémů, biologie rostlin, agroekologie systémů trávníků na farmách hospodářských zvířat, kvalita zemědělských produktů a rozvoj půdy, výživa člověka a zásobování potravinami. Na svých stádech testují senzorické a nutriční vlastnosti masa a mléčných výrobků a jejich bezpečnost, welfare zvířat, environmentální stopu  apod. Na pastvinách mají více než 900 kusů skotu, před 800 kusů ovcí, a to na zhruba 1000 ha travních porostů na třech místech v regionu Auvergne. Získávají data pro více než 100 vědeckých publikací každý rok.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down