Navyšováním užitkovosti se zhoršuje zdraví dojnic

Užitkovost v tuzemských chovech holštýnského skotu se rok od roku zvyšuje. Podle údajů kontroly užitkovosti, do níž je zapojeno více než 800 farem, v nejlepších stádech atakují hranici čtyřiceti litrů mléka. Mezi pětadvacítkou nejužitkovějších chovů je zhruba polovina farem, které spolupracují s poradcem přes výživu skotu Ing. Petrem Brabencem. Zeptali jsme se proto chovatelům známého praktika nejen na to, v čem spatřuje klíč k navyšování produkce mléka, ale i na nové přístupy v krmivářské praxi, které zohledňují především zdraví zvířat.

Na mnoha farmách se u zvířat produkčního stáda potýkají se zhoršenými parametry zdraví. Čím si to vysvětlujete?
Je to o lidech, o profesionálním přístupu k práci a ke kravám samotným. Každý krmivář ví, že vzorec laktace je dán obdobím stání na sucho. V tomto období se u krav rozhoduje o perzistenci laktace a o mléčných složkách, ale také o reprodukci, výskytu zdravotních poruch v laktaci a následné brakaci nejlepších dojnic. Z toho důvodu by uvedená kategorie krav měla dostávat krmnou dávku splňující nejpřísnější kritéria. Současně by se u suchostojných krav měly sledovat také fyziologické aktivity, například pohyb či žvýkání.

Pokud jde o výživu krav stojících na sucho, jaké zásady je třeba dodržovat?
U krav před otelením se uplatňuje jednak varianta s nízkou hladinou vápníku, tj. pod 0,6 % na kilogram sušiny TMR s nízkou hladinou draslíku pod 0,8 % na kilogram sušiny TMR a kukuřičnou monodietou. Výhodou této krmné dávky je, že přinese mléko a je levná. Má však i nedostatky. Zejména při zhoršené kvalitě kukuřičné siláže, například z důvodu obsažených mykotoxinů či plísní. V kombinaci s nenadrceným zrnem a krátkou řezankou konzervované hmoty, či nedostatečném množství kvalitní štípané slámy v krmné dávce přinese prokazatelné zhoršení parametrů zdraví a mléčných složek. Z toho důvodu preferujeme v době stání na sucho variantu dvou krmných dávek s jednoprocentní hladinou vápníku, která umožňuje variabilnější využití objemných krmiv. Pokud jde o management v době stání na sucho, je třeba sledovat kondici krav, přičemž u holštýnských dojnic je cílem BCS 3,5. Zcela zásadní pak je, aby doba stání na sucho nepřekročila padesát dní.

Neméně důležitá je péče o krávy v tranzitním období. Co obnáší?
Zejména v prvních třiceti dnech po otelení je nutné věnovat kravám maximální pozornost. Zjistilo se, že až 80 % metabolických poruch, například hypokalcemie, ketóza či metritidy, jsou ve stádu v subklinické formě. Co během této doby uteče, v laktaci se již nespraví. Každodenní kontrola zvířat po příchodu z dojírny je proto klíčová. V zavedených protokolech pro tranzitní období měříme hodnotu BHB, dále stanovujeme procento metritid, ulehnutí, lůžek, mastitid, metritid či dislokací slezu, ale i nažranost. V rámci preventivních opatření se v chovatelské praxi uplatňuje postup spočívající v zajištění odpovídající hladiny vápníku v krmné dávce, dále v podání samovolného nápoje a konečně v aplikaci propylenglykolu třetí, pátý a devátý den po otelení. Tam, kde zavedli program tranzitního období a precizně ho dodržují, významně ubylo krav s metabolickými poruchami ve stádu. To se významně odrazilo v lepších parametrech reprodukce i užitkovosti a následně také v nižší brakaci zvířat produkčního stáda.

Co podle vás přispělo navýšení užitkovosti ve stádech vysokoprodukčních dojnic?
Jednak to, že na mléčných farmách se zavedla řada dobrých opatření pro zefektivnění produkce mléka. Tomu však velkou měrou napomohla změna myšlení profesionálních farmářů, kteří si uvědomili, že krávy s produkcí mléka jsou hlavním zdrojem příjmů. Asi na třetině farem, které navštěvuji, zootechnik řídí výrobu senáží a kukuřičných siláží. Je to hlavně pro to, aby se píce ke konzervaci sklízela v optimální kvalitě. Agronom tak vychází z požadavku na minimální podíl sušiny, ale i NDF a obsah proteinu. Snažíme se zavádět takové postupy, které farmáře posunou prokazatelně dále. Zahrnují pracovní protokoly a kontrolu jejich plnění, včetně vedení pravidelných porad a proškolení personálu. S tím souvisí i motivační prvky a odměny zaměstnancům, kteří dodržují pracovní postupy.*

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down