Nejlepší stádo i dojnice a nejkvalitnější mléko

Pravidelně každý rok vyhlašuje společnost Polabská mlékárna a. s. své nejlepší dodavatele mléka z hlediska počtu somatických buněk a celkového počtu mikroorganismů, a to jak konvenčního, tak biomléka a dále nejužitkovější stáda i jednotlivé dojnice. Letošní již 23. ročník této soutěže a její slavnostní vyhlášení proběhlo v Choťovicích v hotelu Na farmě.

Dříve než byly nejlepším chovatelům předány ceny, konal se odborný seminář, na němž se svými příspěvky vystoupili Ing. Pavel Vybíral předseda představenstva Polabská mlékárna a. s., MVDr. Zdeněk Císař z Krajské veterinární správy pro středočeský kraj, Ing. Bohumil Belada, viceprezident Agrární komory ČR, Ing. Jiří Hojer za Ministerstvo zemědělství a odbornou přednášku si připravila Ing. Marta Pechačová z Výzkumného ústavu mlékárenského.

Nejlepší chovatelé a dodavatelé mléka

Program vlastního vyhlášení výsledků soutěže byl koncipován tak, že se nejprve oceňovali chovatelé, kteří dodávali nejkvalitnější mléko. V letošním roce se celkové počty mikroorganismů (CPM) v mléce dodávaného do Polabské mlékárny významně zlepšily na průměrnou hodnotu 12 tisíc (nejlepší výsledek od roku 2002).  Vítězem v této kategorii mezi chovateli s dodávkou do 2000 mléka se stala Ing. Eva Semecká (průměrně 7 000 CPM) a ve skupině dodavatelů nad 2000 l mléka chov Rýcholka s. r. o. (6800 CPM). Mezi biododavateli získalo nejvyšší příčku Hospodářské družstvo Krakonošův ranč (6000 CPM).  Dalšími oceněnými byli chovatelé s nejnižším počtem somatických buněk (PSB) v mléce. Průměrně činil 205 tisíc a byl opět od roku 2002 nejnižší. Nejlepší mezi dodavateli s nižším objemem mléka byla opět Ing. Eva Semecká (81 tisíc PSB), mezi větším to byla Hanácká společnost Jevíčko, a. s. (100 tisíc PSB)a mezi biododavateli Ústav pro strukturální politiku v zemědělství a. s., farma Chlumek (94 tisíc PSB).

Další kategorií byla soutěž o nejlepší stádo a byly vyhodnoceny chovy s nejvyšší průměrnou užitkovostí a obsahem složek mléka. Mezi dodavateli biomléka se na prvních třech příčkách umístily farmy Josef Josífek Jón (8226 kg mléka, průměrný obsah tuku a bílkovin 616 kg), farma Zdenky Novákové (7816 kg a 570 kg) a Agrofarma Merboltice (6836 kg mléka a 498 kg). Nejlepšími stády konvenčních dodavatelů mléka se mohou pochlubit od prvního místa po třetí ZD Čechtice (11 694 kg mléka a 820 kg), ZS Sloveč (11 310 kg mléka a 796 kg) a Karsit Agro a. s. (11 074 kg mléka a 796 kg).  Nejlepší dojnici produkující biomléko chovají na farmě Josef Josífek Jón, jmenuje se 142260951 Běla a na páté laktaci vyprodukovala 12 269 kg mléka a 890 kg tuku a bílkovin. Na druhém místě skončila dojnice z chovu Zdeňky Novákové (163855951, 13 249 kg mléka a 866 kg na třetí laktaci) a třetí 165596951 Anička z farmy Josef Josífek Jón (11 890 kg mléka a 846 kg na třetí laktaci).  Konvenční dodavatelé mléka měli nejlepší dojnice s užitkovostí 17 693 kg mléka a 1241 kg tuku a bílkovin na druhé laktaci (ZS Sloveč), 12 994 kg mléka 1185 kg z druhé laktace, stejně jako 14 480 kg mléka a 1140 kg na laktaci třetí (obě Karsit Agro, a. s.).

Chovateli, kteří po celý rok dodávali do mlékárny mléko ve třídě Q, byli vyhlášeni chov Josef Josífek Jón a chov Ing. Evy Semecké.

Za rok se přibližně ve stejnou dobu, tedy zase v prosinci, dozvíme další nové výsledky.*

Více se dočtete v časopisu Náš chov 2/2018.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down