Nová šance pro přeštíka

Výzkumný ústav živočišné výroby, respektive oddělení chovu prasat v Kostelci nad Orlicí uspořádalo 8. prosince další seminář na téma alternativní chov prasat. Tentokrát se ale uskutečnil v Praze-Uhříněvsi, kde se sešli zájemci o ekologický chov i stoupenci přeštického černostrakatého prasete.

Alternativní chov prasat reprezentuje nejen chovatele zaměřené na bioprodukci, kterých je u nás poskrovnu, ale také chovy s menším objemem produkce, které mají jiné atributy než klasické chovy konvenční. V poslední době se u nás alternativní chov spojuje zejména s přeštickým černostrakatým plemenem, pro něž je tento způsob chovu novou příležitostí.

Z pohledu výkrmu se přeštické černostrakaté plemeno nemůže měřit s moderními genotypy prasat. Zvyšování intenzity růstu a zmasilosti jatečných prasat je však doprovázeno nárůstem hrubších rychle rostoucích svalových vláken a sníženým podílem intramuskulárního tuku. U přeštických prasat se nabízí využití speciálního výkrmu, ať už z pohledu zdrojů krmiv, nebo doby výkrmu, což by se mělo odrazit ve vyšší biologické kvalitě masa. Je však třeba současně dodat, že bez vypracovaného systému marketingu to nepůjde. Jak se říká, týká se to „jen“ peněz. U spotřebitele, který ani neví, že za vyšší kvalitou masa jsou zákonitě vyšší náklady, rozhoduje cena především. Jakousi známkou kvality by pak mohl být certifikát odlišující produkci z alternativních chovů od konvenčních. Za přesně definovaných podmínek by ho mohl vydávat Klub chovatelů přeštických prasat, který byl ustanoven 26. 11. 2013 a s dvaadvaceti členy zahájil svou činnost.

„Je potřeba najít pro přeštické prase speciální trh, který by akceptoval neoddiskutovatelnou kvalitu finálního produktu. Vzhledem k tomu, že se na trhu objevuje řada padělků, chystáme ve spolupráci s Klubem chovatelů přeštických prasat projekt garantovaného řetězce, který je postavený na kontrole a dosledovatelnosti výsledného produktu od výroby až po prodej,“ uvedl na adresu našeho národního plemene prasat, které momentálně reprezentuje 413 prasnic, ředitel Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Ing. Jan Stibal.*

Více s dočtete v některém z připravovaných čísel časopisu Náš chov a týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down