Nové výzvy pro chov ovcí a koz v ČR

Na začátku listopadu (4. 11. 2023)  uspořádal Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. ve spolupráci se Svazem chovatelů ovcí a koz v ČR, z. s. (SCHOK) za podpory projektu PRV seminář Nové výzvy pro chov ovcí a koz v podmínkách ČR. Seminář se uskutečnil v návaznosti na konání 26. mezinárodní konference chovatelů ovcí a koz v hotelu Luna, Kouty, okres Havlíčkův Brod. V průběhu semináře vystoupili přenášející z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. (VÚVeL), Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. (VÚŽV) a Veterinární univerzity Brno (VETUNI). Celý seminář by se dal rozdělit do dvou tematických bloků, kterými byla problematika kaseózní lymfadenitidy a problematika parazitóz trávicího traktu ovcí a koz.

Ke kaseózní lymfadenitidě vystoupila MVDr. Jiřina Marková, Ph.D. (VÚVeL), která chovatele informovala o končícím výzkumném projektu NAZV QK 1910082 s názvem Řešení problematiky výskytu bakteriálních, protozoárních a virových zoonotických agens v chovech malých přežvýkavců. Představila jeho podstatu, kterou byl zejména vývoj a zkvalitnění diagnostických postupů průkazu daných agens, stručně zrekapitulovala nejdůležitější výstupy a podrobněji se věnovala účinnosti dezinfekčních látek na původce tohoto onemocnění.

Reálný vývoj nákazy

Nejzajímavější částí vstoupení Dr. Ing. Jitky Kyselové (VÚŽV) bylo prezentování výsledků VÚVeL a VÚŽV shrnující reálný vývoj nákazy kaseózní lymfadenitidou na čtyřech4 farmách v ČR, které uplatňovaly různé přístupy k jejímu tlumení během let 2019–2022. Farmy A a B byly menší velikosti s počtem bahnic 150–200, farmy C a D disponovaly více jak 250 chovnými zvířaty. Na farmách A a C se přitom uplatňovalo vyřazování sérologicky pozitivních zvířat a toto opatření se kombinovalo s vyřazováním klinicky nemocných zvířat. Na farmách B a D se k výše uvedeným opatřením ještě přidalo dělení stáda na sérologicky pozitivní a negativní jedince, kteří byli chováni separátně.

Biosekuritou proti zavlečení nákazy

Doc. MVDr. Pavel Novák, CSc., který se věnoval biosekuritě částečně i ve vztahu ke kaseózní lymfadenitidě. Pro chovy, které se s danou nákazou nepotýkají, musí být klíčová externí biosekurita, tj. zamezení zavlečení nákazy do chovu. Nebezpečím jsou jakékoli nákupy zvířat, proto by se nákup zvířat měl realizovat od chovatelů se stejnou nebo lepší nákazovou situací, a výstavy, nákupní trhy apod., na kterých musí platit, že setkávat by se měla zvířata z chovu se stejnou nákazovou situací, nebo horší.

Parazitózy ovcí a koz

Profesorka MVDr. Vlasta Svobodová, CSc. (VETUNI) se věnovala parazitózám trávicího traktu ovcí a koz. Zdůraznila, že v současné době je hlavním problémem výskyt vlasovky slezové (Hemonchus contortus), a to proto, že se živí krví a vyvolává tudíž u napadených zvířat anémii. Ve většině případů jde ale u ovcí i koz o infekce trávicího traktu smíšené, na kterých se podílejí minimálně i jiné rody hlístic (např. Ostertagia, Trichostrongylus, Nematodirus a Cooperia).

Přehled antiparazitik

Doc. MVDr. Adam Novobilský, Ph.D. vystoupení prof. Svobodové doplnil o přehled současných antiparazitik včetně jejich dostupnosti v ČR. Následně shrnul nejčastější mýty a pověry v oblasti parazitární problematiky malých přežvýkavců. K těm patří ještě stále zejména zaužívaný postup odčervit plošně celé stádo a přesunout ho na novou čistou pastvu. Tímto postupem nesnižujeme dlouhodobě výskyt parazitóz, naopak podporujeme šíření rezistentních kmenů parazitů, protože na novou pastvu se dostanou pouze rezistentní populace.

Závěrem

Semináře se účastnili chovatelé, ale i pracovníci krmivářských firem a dalších profesních organizací a informace prezentované jednotlivými přenášejícími byly posluchači živě diskutovány. Zejména se rozvinula debata k výskytu pseudotuberkulózy v chovech malých přežvýkavců v ČR a nutné úloze SCHOK v nastavení pravidel, která zajistí větší bezpečnost chovatelů a perspektivu snižování prevalence tohoto onemocnění.

Doc. MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., Brno

Podrobněji v týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down